Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και ο ΣΕΒ ενώνουν τις δυνάμεις τους

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και ο ΣΕΒ ενώνουν τις δυνάμεις τους

Συμφωνία συνεργασίας με στόχο τη διασύνδεση της έρευνας και της εκπαίδευσης με την επιχειρηματικότητα, τον τεχνολογικό μετασχηματισμό και την μακρόπνοη ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης.

Συμφωνία συνεργασίας με πολλαπλά οφέλη τόσο για τους νέους, φοιτητές και ερευνητές, όσο και για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια, υπέγραψαν οι διοικήσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του ΣΕΒ, ,σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Κοζάνης, την Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022. Η συμφωνία συνεργασίας στοχεύει στην ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών για τη στήριξη της ανάπτυξης των επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ αλλά της επιχειρηματικότητας ευρύτερα, την ενίσχυση της εφαρμοσμένης έρευνας, τη διασύνδεση των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την αγορά εργασίας και την υποστήριξη της πράσινης μετάβασης. Η συμφωνία εμπεδώνει την κοινή βούληση για πιο ουσιαστική διασύνδεση και συνεργασία πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων-όπως, άλλωστε, συνέβη και με τις πρόσφατες συμφωνίες συνεργασίας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΕΜΠ, το ΕΚ Δημόκριτος, το ΔΠΘ, τα βιομηχανικά διδακτορικά στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, την πρακτική άσκηση σε μέλη του Συνδέσμου, αλλά και την ακαδημία AIMinds σε συνεργασία με την SAS σε διάφορα ΑΕΙ της χώρας.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία συνεργασίας ΠΔΜ-ΣΕΒ

1. «Αναβάθμιση δεξιοτήτων»: Σχεδιασμό και παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, τα οποία θα έχουν σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων, και ειδικά στις νέες ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας και σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

2. «Ψηφιακός μετασχηματισμός»: Σχεδιασμό και παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, τα οποία θα έχουν σκοπό να συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ.

3. «Διασύνδεση για μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομία». Σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων καινοτομίας, τόσο για νεοφυείς όσο και για υπάρχουσες επιχειρήσεις, οι οποίες επιθυμούν να υλοποιήσουν νέες ιδέες για την παραγωγή και την διάθεση των προϊόντων τους στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

4. «Διασύνδεση με τη Βιομηχανία». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προσφορά πρακτικής άσκησης σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από τις επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ. Η πρακτική άσκηση θα έχει ως στόχο την καλύτερη διασύνδεση των φοιτητών με την αγορά, αλλά και να παρέχει την δυνατότητα στελέχωσης των εταιρειών με νέο προσωπικό που κατέχει σύγχρονες δεξιότητες.

5. «Διασύνδεση με την έρευνα». Εκπόνηση αναλύσεων ή μελετών για θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ μέσω διπλωματικών εργασιών των Μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ή (β) μέσω ανάθεσης της ανάλυσης/μελέτης σε μεταδιδακτορικούς φοιτητές του Πανεπιστημίου υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

6. «Εφαρμοσμένη Διδακτορική Έρευνα». Το πρόγραμμα αφορά σε εκπόνηση εφαρμοσμένης ακαδημαϊκής έρευνας για θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος των μελών του ΣΕΒ, μέσω της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών από ερευνητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Τα θέματα της έρευνας προκύπτουν από εκδήλωση ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ.

7. «Διασύνδεση με την αγορά εργασίας». Φυσικές ή ηλεκτρονικές συναντήσεις ανώτερων και ανώτατων στελεχών των επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ, ώστε να μεταφέρουν την εμπειρία τους στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεννόηση με τους ακαδημαϊκούς υπεύθυνους των Προπτυχιακών ή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.

8. «Διασύνδεση και δικτύωση με την αγορά εργασίας-Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας» με συναντήσεις ειδικών, διοργάνωση διαλέξεων και «ημερών καριέρας» και επισκέψεις σε επιχειρήσεις.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης δήλωσε: «Με την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΠΔΜ και ΣΕΒ, ενισχύουμε περαιτέρω τους δεσμούς μεταξύ επιχειρήσεων και του ΠΔΜ σε μια περιφέρεια εθνικής σημασίας και ειδικών προκλήσεων. Πανεπιστήμιο και επιχειρήσεις θα συνεργαστούν στενά στην ανταλλαγή γνώσης, τη μεταφορά τεχνολογίας και την ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων ως κρίσιμα ζητούμενα για την καινοτομία, την πράσινη μετάβαση αλλά και την επαγγελματική προοπτική των φοιτητών. Πιστεύουμε ότι η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας έχει αναπτύξει, μεταξύ των άλλων, μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα βιομηχανική συνείδηση που μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά, στο πλαίσιο του παραγωγικού μετασχηματισμού σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών σε άνθρακα. Κοινός μας στόχος είναι να υποστηρίξουμε φοιτητές, ερευνητές, Πανεπιστήμιο και επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, και να ενισχύσουμε την περιφερειακή ανάπτυξη, να ενδυναμώσουμε τους νέους μας και να επιταχύνουμε τον τεχνολογικό μετασχηματισμό».

Ο Πρύτανης του ΠΔΜ, Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης, μεταξύ άλλων, επισήμανε: «Η συμφωνία με τον ΣΕΒ προσδίδει σημαντική δυναμική στο έργο που επιτελεί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για τη σύνδεση των φοιτητών μας με το μέλλον και τις νέες επαγγελματικές ευκαιρίες σε δυναμικούς τομείς που θα πρωταγωνιστήσουν τόσο κατά την περίοδο της μετάβασης όσο και στη μετά-λιγνίτη εποχή. Σταθερή μας δέσμευση είναι το Πανεπιστήμιο, εκτός από κεντρικός πυρήνας παραγωγής γνώσης, έρευνας και καινοτομίας στην Περιφέρεια, να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία νέας επιχειρηματικότητας, νέας απασχόλησης και νέων επενδύσεων που θα δημιουργήσουν πολλαπλά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και θα ενισχύσουν τις προοπτικές ευημερίας και ανάπτυξης στη νέα εποχή για τη Δυτική Μακεδονία».

Παρόντες στην υπογραφή ήταν, επίσης, από το Πανεπιστήμιο ο Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ο Καθηγητής Στέργιος Μαρόπουλος, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ο Καθηγητής Γεώργιος Ιορδανίδης, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, η Καθηγήτρια Άννα Σπύρτου, Αντιπρυτάνισσα Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ο Καθηγητής Γεώργιος Χριστοφορίδης, Αναπλ. Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής, ο Καθηγητής Νικόλαος Τσούνης Διευθυντής του Ινστιτούτου Οικονομικής Ανάλυσης και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου, η κ. Χριστίνα Πεταλωτή, Προϊσταμένη Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων και η κ. Αγγελική Χονδροματίδου, Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας.

Από τον ΣΕΒ, παρόντες ήταν οι κκ. Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Δρ, Γιώργος Ξηρογιάννης, Αναπλ. Γενικός Διευθυντής, Γιάννος Μητσός, συντονιστής της πρωτοβουλίας διασύνδεσης ΣΕΒ – πανεπιστημίων και Δρ. Μαρία Μποζούδη, Senior Advisor, Τομέας Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Δικτύων & Περιφερειακής Πολιτικής.

Λίγα λόγια για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

To Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) είναι ένα σύγχρονο περιφερειακό Πανεπιστήμιο, σε φάση ταχείας ανάπτυξης, εξωστρέφειας και γρήγορης ανέλιξης στις διεθνείς κατατάξεις ως προς το παραγόμενο ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο.

Επενδύοντας στο τρίγωνο της γνώσης «εκπαίδευση-έρευνα-καινοτομία», παρέχει υψηλού επιπέδου σπουδές σε 22 Προπτυχιακά και 27 Μεταπτυχιακά Προγράμματα σε δυναμικά επιστημονικά πεδία, στις 7 Σχολές και τα 22 Τμήματα που λειτουργεί σε 5 πόλεις: Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα.

Ως στρατηγικός εταίρος της Πολιτείας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το ΠΔΜ συνέβαλε στην κατάρτιση του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης της Περιφέρειας και πλέον στην υλοποίησή του. Θα αποτελέσει τον κεντρικό πυρήνα στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας, προσελκύοντας τεχνολογικούς κολοσσούς, ακαδημαϊκό, επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό, και νέες επενδύσεις με επίκεντρο την πράσινη ενέργεια και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Συμμετέχει και υποστηρίζει εμβληματικά έργα της Ζώνης Καινοτομίας όπως το Τεχνολογικό Πάρκο και ο Κόμβος Καινοτομίας για το υδρογόνο και την αποθήκευση ενέργειας. Μετεξελίσσεται σε Πράσινο και Ψηφιακό Πανεπιστήμιο, έχει λάβει σειρά διεθνών πιστοποιήσεων και υλοποιεί ένα φιλόδοξο κτιριολογικό πρόγραμμα, με αιχμή του δόρατος τη νέα Πανεπιστημιούπολη στην Κοζάνη και τη συνολική αναβάθμιση των υποδομών του στις πέντε πόλεις.

Το ΠΔΜ, έχοντας τους φοιτητές στον πυρήνα της φιλοσοφίας του, διαθέτει ολοκληρωμένο οικοσύστημα πολιτικών και δράσεων στήριξης τους για την απόκτηση της ακαδημαϊκής γνώσης, και παρέχει δομές και υπηρεσίες ολιστικής μέριμνας και φροντίδας.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα