Uber: Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι στις μεταφορές και την εργασία

Διαβάζεται σε 6'
Uber: Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι στις μεταφορές και την εργασία

Η Uber χορηγός του Thessaloniki Europride 2024. Πώς η διαφορετικότητα, η ισότητα και η συμπερίληψη προάγουν και εξελίσσουν την ομάδα της.

Η Uber, ολοκληρώνοντας περισσότερες από 28 εκατομμύρια διαδρομές ημερησίως, δεν διαχωρίζει επιβάτες ή συνεργάτες βάσει συμπεριφορών ή συνηθειών. Ανεξάρτητα από το ποιος είσαι, από πού ξεκινάς, πού πηγαίνεις ή ποιον τρόπο ζωής ακολουθείς η Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει! Kαι ο πιο πρόσφατος προορισμός της ήταν το Thessaloniki Europride 2024.

Με τη στήριξη της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης να αποτελούν μέρος των εταιρικών αξιών της, η Uber υποστήριξε την πολύχρωμη διοργάνωση ως χορηγός, και συμμετείχε στο συνέδριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Ο Chris Folwell, Global Head  of Diversity, Equality and Inclusion (DEI) της Uber, βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη εκπροσωπώντας την Uber στο συνέδριο, όπου μίλησε για το πώς ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον μπορεί να ενισχύσει την απόδοση των ανθρώπων.

Είχαμε τη χαρά να συναντήσουμε τον Chris Folwell και να συζητήσουμε μαζί του για το πώς η διαφορετικότητα, η ισότητα και η συμπερίληψη (DEI) προάγουν και εξελίσσουν την ομάδα της Uber βοηθώντας τη να λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις.

Τι κάνει ο Global Head  of Diversity, Equality and Inclusion (DEI) της Uber

Κατέχοντας έναν τίτλο που δεν θα χαρακτηρίζαμε συνηθισμένο για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά σίγουρα απαραίτητο, ο Chris Folwell περιγράφει πώς βοηθά την εταιρεία να συμβαδίζει με τις διεθνείς επιταγές συνδιαμορφώνοντας με τους συναδέλφους του ένα σύγχρονο και ταυτόχρονα συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον.

«Η δουλειά μου είναι να παρέχω γνώση και να ενθαρρύνω τους υπεύθυνους ώστε να λαμβάνουν δίκαιες και περιεκτικές αποφάσεις σε όλο τον “κύκλο ζωής του εργαζομένου”. Αυτό καλύπτει τη στρατολόγηση, την ένταξη, τις διαδικασίες προαγωγής και ανέλιξης, την εκπαίδευση και ανάπτυξη, καθώς και τη διαχείριση προγραμμάτων όπως τα Προγράμματα Χορηγίας για υποεκπροσωπούμενες ομάδες. Επίσης, συνεργάζομαι με τις ομάδες που είναι υπεύθυνες για το νομικό πλαίσιο και την πολιτική της εταιρείας για τυχόν αλλαγές στη νομοθεσία. Για παράδειγμα, πρόσφατα η ΕΕ εισήγαγε μια Οδηγία για την Εκπροσώπηση των Γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια. Μέχρι το 2026, τα ΔΣ των αρμόδιων οργανισμών πρέπει να αποτελούνται κατά 40% από γυναίκες ως Μη Εκτελεστικά Μέλη  ή κατά 33% γυναίκες από γυναίκες ως Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά Μέλη. Παράλληλα, συνεργάζομαι με τις σχετικές ομάδες στην εταιρεία για να τις ενημερώσω για αυτήν την αλλαγή και να θέσουμε εσωτερικούς στόχους», αναφέρει.

Πώς μοιάζει ένα συμπεριληπτικό επαγγελματικό περιβάλλον

Περιγράφοντας ποια είναι κατά τη γνώμη του τα βασικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν ένα συμπεριληπτικό επαγγελματικό περιβάλλον, ο Folwell λέει πως «αρχικά, πρέπει να υπάρχει ισχυρή δέσμευση της ηγεσίας όπου οι υπεύθυνοι όχι μόνο υποστηρίζουν μια κουλτούρα ένταξης αλλά τη συζητούν και την κάνουν πράξη, αποτελώντας έτσι παράδειγμα προς μίμηση. Έπειτα, οι εταιρικές αξίες πρέπει να τονίζουν ρητά τη σημασία της εκτίμησης της διαφορετικότητας». Τέλος, για τον ίδιο, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των Employee Resource Groups, των εθελοντικών ομάδων εργαζομένων, καθώς «όχι μόνο καλλιεργούν ένα αίσθημα κοινότητας αλλά και συμβάλλουν στην ανάπτυξη λύσεων που ωφελούν την επιχείρηση».

Προκειμένου μία εταιρεία να δημιουργήσει ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, ο Global Head of Diversity, Equality and Inclusion (DEI), τονίζει πως «απαιτείται μία πολυδιάσταση προσέγγιση» και κατά τη γνώμη του τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάθε οργανισμός είναι τα εξής:

«Κατανόηση: Οι εταιρείες πρέπει να κατανοήσουν τη βάση τους συλλέγοντας δεδομένα για την ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού, ώστε να καθορίσουν ένα σημείο εκκίνησης.

Ακρόαση: Πρέπει να επικοινωνούν με τους εργαζόμενους για να συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικά με τις εμπειρίες τους και να ακούσουν πραγματικά τα σχόλιά τους.

Διαφάνεια: Είναι κρίσιμη. Οι εταιρείες πρέπει να είναι ειλικρινείς τόσο για τα δυνατά τους σημεία όσο και για τους τομείς που χρειάζονται βελτίωση.

Θέσπιση στόχων: Είναι απαραίτητη η θέσπιση στόχων σχετικών με την εμπειρία και την εκπροσώπηση διαφόρων ομάδων.

Συμπερίληψη: Η υποστήριξη των Employee Resource Groups με επαρκείς πόρους, δομή και προϋπολογισμό είναι ζωτικής σημασίας. Αυτές οι ομάδες παρέχουν συμβουλές βάσει εμπειριών, που βοηθούν τους ηγέτες της επιχείρησης να κατανοήσουν τις λειτουργικές επιπτώσεις της προώθησης της συμπερίληψης».

Οι ανθρωποκεντρικές εταιρικές αξίες της Uber

Συζητώντας για τις αξίες που διέπουν την εταιρική πολιτική της Uber ο Folwell αναφέρει πως οι τρεις βασικοί πυλώνες της εταιρείας για ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον είναι οι εξής:

  1. Κάνε το σωστό – Αυτό σημαίνει να κάνεις το σωστό για όλους, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων που ιστορικά δεν είχαν επιρροή ή δύναμη.
  2. Tα σπουδαία μυαλά δεν σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο – Η Uber εκτιμά τις διαφορετικές προοπτικές καθώς δημιουργούν καλύτερες λύσεις.
  3. Υποστηρίζουμε την ασφάλεια – Κάθε απόφαση της εταιρείας λαμβάνεται με γνώμονα την ασφάλεια όλων: των εργαζόμενων, των οδηγών που χρησιμοποιούν την εφαρμογή και των επιβατών. Αυτό σημαίνει πως η ένταξη και η ασφάλεια των ανθρώπων αποτελούν τον κορμό του τρόπου λειτουργίας και δραστηριοποίησης της εταιρείας.

Από την θεωρία στην πράξη

Μέσω ενός παγκόσμιου προγράμματος χορηγιών, η Uber υποστηρίζει διάφορες υποεκπροσωπούμενες ομάδες. «Αυτή η κίνηση της εταιρείας «λειτουργεί τόσο ως ευκαιρία αμοιβαίας καθοδήγησης για υπεύθυνους και προσωπικό όσο και ως βασικό εργαλείο για την ανάδειξη ταλέντων από αυτές τις ομάδες. Στις ΗΠΑ, αφορά γυναίκες και υποεκπροσωπούμενες φυλετικές ομάδες. Στην Βραζιλία, υπάρχουν προγράμματα χορηγιών για άτομα με αναπηρίες. Διατηρώντας και αναπτύσσοντας ταλαντούχα στελέχη, φαίνεται πώς η εργασία σε θέματα Διαφορετικότητας, Ισότητας και Συμπερίληψης έχει άμεση επίδραση στην εταιρεία», σημειώνει ο Folwell.

«Πιστεύω ότι αυτό το τελευταίο κομμάτι είναι κρίσιμο για να κατανοήσουμε πώς η εργασία σε θέματα Διαφορετικότητας, Ισότητας και Συμπερίληψης προσθέτει αξία σε μια επιχείρηση. Το ηθικό και δεοντολογικό επιχείρημα έχει ήδη διατυπωθεί καλά. Αυτό που χρειάζεται να κάνουν περισσότερο οι επικεφαλής των τμημάτων Διαφορετικότητας, Ισότητας και Συμπερίληψης για να αυξήσουν το εύρος και την επιρροή τους είναι να αναδεικνύουν την επίδραση των προγραμμάτων DEI στα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Να δείχνουν πώς τα προγράμματα DEI συμβάλλουν στην εξέλιξη του ταλέντου, διατηρώντας δεξιότητες και ικανότητες που τελικά φέρνουν κέρδη στην επιχείρηση», καταλήγει ο Chris Folwell.

 

 

 

 

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα