ΕΛΣΤΑΤ: Έρευνα για τις προσδοκίες των εξαγωγών

ΕΛΣΤΑΤ: Έρευνα για τις προσδοκίες των εξαγωγών

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή προχωρά στη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν την αποτύπωση των τάσεων των εξαγωγών για το επόμενο διάστημα.

Μία νέα έρευνα σχετικά με τις προσδοκίες των επιχειρήσεων για τις εξαγωγές που θα πραγματοποιήσουν κατά το 2020, με σκοπό την αξιοποίησή της για την ανάδειξη τρόπων ενίσχυσης της εξωστρέφειας των εξαγωγικών επιχειρήσεων, διενεργεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Είναι η πρώτη φορά που η ΕΛΣΤΑΤ προχωρά στην ανάπτυξη ενός νέου στατιστικού θεματικού πεδίου που έχει ως στόχο τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν την αποτύπωση των τάσεων των εξαγωγών για το επόμενο διάστημα.

Ο τομέας των εξαγωγών επελέγη λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που έχει για την ελληνική οικονομία και της ανάγκης που υπάρχει για χάραξη στοχευμένων πολιτικών και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων που θα οδηγήσουν στην τόνωση των εξαγωγών της Ελλάδας αλλά και στη διευκόλυνση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων.

Το web ερωτηματολόγιο, είναι σύντομο και περιλαμβάνει ερωτήματα που καλύπτουν τα βασικά θέματα-παραμέτρους για την αξιολόγηση των βραχυπρόθεσμων προοπτικών για τις εξαγωγές, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της ΕΛΣΤΑΤ με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εξωτερικών.

Η έρευνα απευθύνεται, κατ' αρχάς, σε δείγμα εξαγωγικών επιχειρήσεων, στις οποίες έχει ήδη αποσταλεί το ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020, για να παράσχουν τα στοιχεία που ζητούνται, προκειμένου να παραχθούν αξιόπιστα αποτελέσματα τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για τη δρομολόγηση αποτελεσματικών εξαγωγικών πολιτικών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ΕΛΣΤΑΤ
SHARE:

24Media Network