ΙΟΒΕ: Στο 3,7% του ΑΕΠ η συνεισφορά του φαρμακευτικού κλάδου

ΙΟΒΕ: Στο 3,7% του ΑΕΠ η συνεισφορά του φαρμακευτικού κλάδου
Από την παρουσίαση της μελέτης ΙΟΒΕ για τον κλάδο του φαρμάκου.

Τι προσφέρουν οι επιχειρήσεις του φαρμάκου στην Ελληνική Οικονομία καταγράφει μελέτη του ΙΟΒΕ.

Παρά τη σημαντική πίεση των φαρμακευτικών εταιρειών τα προηγούμενα χρόνια, ο κλάδος συμμετέχει σημαντικά στην πορεία της Ελληνικής Οικονομίας.Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ «Η Φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα: Γεγονότα και Στοιχεία 2019», η οποία παρουσιάστηκε σήμερα, ο κλάδος άμεσα και έμμεσα εισφέρει 6,9 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ ήτοι το 3,7%. Επίσης υπολογίζεται ότι για κάθε 1 ευρώ προστιθέμενης αξίας των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του φαρμάκου δημιουργούνται άλλα 3,1 ευρώ ΑΕΠ στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

Στη μελέτη γίνεται εκτενής παρουσίαση για την αγορά φαρμάκου. Όπως σημειώνεται στον τομέα των δαπανών για φαρμακευτική κάλυψη, στην Ελλάδα η συνολική εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη εκτιμάται ότι έφτασε στα 3,9 δισ. ευρώ το 2019 (εκ των οποίων μόλις τα 1.945 εκατ. ευρώ αποτελούν δημόσια χρηματοδότηση). Παράλληλα, το βάρος μετατοπίστηκε στους ασθενείς και στον ιδιωτικό τομέα με το μεγαλύτερο μέρος να το επωμίζεται ο φαρμακευτικός κλάδος, μέσω των υποχρεωτικών επιστροφών και εκπτώσεων (clawback & rebates) που καταβάλει. Οι εκτιμήσεις για το συνολικό ποσό της υπερφορολόγησης των φαρμακευτικών επιχειρήσεων αγγίζουν τα 2 δισ. ευρώ για το 2020.

Παρά τη σημαντική επίπτωση από τη δημοσιονομική προσαρμογή στη δημόσια χρηματοδότηση, η φαρμακοβιομηχανία εξακολουθεί να δαπανά σημαντικά ποσά για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α), καθώς αντιπροσωπεύει το 5% της συνολικής ιδιωτικής δαπάνης για Ε&Α στην Ελλάδα (2017), ενώ μέχρι το 2019 διεξήχθησαν 2.811 κλινικές μελέτες ανεξαρτήτου τύπου και φάσης (1.604 ολοκληρωμένες).

Η παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων σε αξία το 2018 προσέγγισε το 1 δισ. ευρώ, ενώ η προστιθέμενη αξία στα 559 εκατ. ευρώ (3,0% μερίδιο στον κλάδο της μεταποίησης).

Οι απασχολούμενοι στην παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων άγγιξαν τα 17,1 χιλ. άτομα το 2018, με το 60,6% των απασχολούμενων να είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Σημαντικός είναι και ο ρόλος του φαρμακευτικού κλάδου στο συνολικό εξωτερικό εμπόριο, καθώς οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων ανήλθαν το 2019 σε 1,9 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 4,4% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών όλων των αγαθών για το 2019.

Σε όρους απασχόλησης, η συνολική συνεισφορά εκτιμάται σε 136 χιλ. θέσεις εργασίας (ή 3,6% της συνολικής απασχόλησης). Δηλαδή, κάθε θέση εργασίας στον κλάδο του φαρμάκου υποστηρίζει άλλες 3 ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης συνολικά στην οικονομία. Τέλος, η επίδραση στα φορολογικά έσοδα από τη δραστηριότητα του κλάδου φαρμάκου εκτιμάται περίπου στα 1,9 δισ. ευρώ.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα