Ο Όμιλος Aldemar Resorts παρουσιάζει την Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του 2019

Ο Όμιλος Aldemar Resorts παρουσιάζει την Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του 2019
Ο Όμιλος Aldemar Resorts παρουσιάζει την Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του 2019

Ο Όμιλος Aldemar Resorts παρουσίασε τα αποτελέσματα της δραστηριότητας του σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Σκοπός του προγράμματος, να ευαισθητοποιεί το κοινό της εταιρείας.

Ο Όμιλος Aldemar Resorts δημοσίευσε την  Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του 2019, όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της δραστηριότητας του Ομίλου σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.

Από το 1997 ο Όμιλος Aldemar Resorts εφαρμόζει το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης “CARE” εστιάζοντας σε 3 στρατηγικούς πυλώνες: τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να ευαισθητοποιεί το κοινό της εταιρείας και να συντονίζει δράσεις γύρω από τη διαχείριση ανθρώπινων, φυσικών και υλικών πόρων για κοινό όφελος και την ευημερία όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Η Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2019 καταρτίστηκε σύμφωνα με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, προβάλλοντας έτσι το ευρύ και πολυδιάστατο πεδίο δράσεων των ξενοδοχείων Aldemar Resorts. Παράλληλα, η συμμόρφωση με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους του ΟΗΕ πιστοποιεί τη δέσμευση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής με άξονα τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις του Ομίλου και την ενεργή συμβολή του στο παγκόσμιο όραμα και προσπάθεια αλλαγής του πλανήτη.

Αναφορικά με την Έκθεση, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Aldemar Resorts, κος. Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, δήλωσε: «Η βιωσιμότητα είναι στο χαρτοφυλάκιο της Aldemar Resorts από το 1997. Δεν θα μπορούσαμε παρά να εκδώσουμε τα αποτελέσματα μιας μακράς διαδρομής επιχειρηματικών επιλογών που βάζουν στο επίκεντρο της δραστηριότητας μας τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Άλλωστε τι είναι η επιχειρηματικότητα, αν όχι μία ισορροπία μεταξύ του συλλογικού συμφέροντος, της διαχείρισης των φυσικών πόρων του πλανήτη και της προσαρμογής και εξέλιξης του τρόπου ζωής μας στις συνθήκες των εποχών;».

Ο Όμιλος Aldemar Resorts συνέταξε και εξέδωσε τη Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2019 με γνώμονα τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την αναγνώριση της σπουδαιότητας της καταγραφής. Η Έκθεση δεν περιλαμβάνει ανεξάρτητη δήλωση διασφάλισης, ωστόσο το ενδεχόμενο να λάβουν εξωτερική διασφάλιση οι μελλοντικές Εκθέσεις βρίσκεται υπό εξέταση.

Οι  Εκθέσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή εδώ.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα