Οι προτεραιότητες του ομίλου Ελλάκτωρ, τι σχεδιάζεται για την ΑΚΤΩΡ και τα έργα

Οι προτεραιότητες του ομίλου Ελλάκτωρ, τι σχεδιάζεται για την ΑΚΤΩΡ και τα έργα
Έργα του ομίλου Ελλάκτωρ ellaktor.com/ press section

Ποιες οι βασικές προτεραιότητες και οι στόχοι της Διοίκησης της Ελλάτωρ από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων της.

Η σταθεροποίηση της απόδοσης του Ομίλου, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός αυστηρού πλάνου μείωσης των εξόδων και η αποκατάσταση της ρευστότητας βρίσκονται στις βασικές προτεραιότητες της Διοίκησης από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων της. Επιπρόσθετα η νέα Διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ:

  • Σχεδιάζει και αξιολογεί εναλλακτικά σενάρια ενδιάμεσης χρηματοδότησης για να καλυφθούν οι άμεσες κεφαλαιακές ανάγκες της ΑΚΤΩΡ
  • Αποκαθιστά σταδιακά τις σχέσεις με προμηθευτές και συνεργάτες
  • Στοχεύει στον εξορθολογισμό του κόστους και την επαναδιαπραγμάτευση υφιστάμενων συμβάσεων
  • Επανασχεδιάζει την εσωτερική οργανωτική δομή, με στόχο την επίτευξη αποτελεσματικότητας, υπευθυνότητας και των εσωτερικών συνεργασιών
  • Εφαρμόζει τη συνεχή και συστηματική παρακολούθηση της προόδου των έργων
  • Υλοποιεί απεμπλοκή του τομέα κατασκευής από ζημιογόνες δραστηριότητες του εξωτερικού πλην Ρουμανίας

Ταμείο Ανάκαμψης

Οι επιχειρησιακοί τομείς της ΕΛΛΑΚΤΩΡ αναμένεται να επωφεληθούν σημαντικά, καθώς είναι σε θέση να επιδιώξουν σημαντικό ποσοστό από το ταμείο Ανάκαμψης. Άλλωστε οι επιχειρησιακοί τομείς του Ομίλου συμπεριλαμβάνονται στους βιομηχανικούς κλάδους τους οποίους έχει θέσει σε προτεραιότητα το ταμείο. Μεταφορές – Ενέργεια – Διαχείριση Αποβλήτων. Συνολικά εκτιμάται ότι τα έργα υποδομών τα επόμενα 5 χρόνια θα έχουν συνολικό προϋπολογισμό 43 δισ. ευρώ και θα αφορούν τους τομείς της ενέργειας (58%) της διαχείρισης απορριμμάτων (4%) των σιδηροδρόμων (8%) Μετρό (12%) αυτοκινητόδρομους (14%) και τον τουρισμό (4%).

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Στόχος της ΑΜΚ είναι να επανατοποθετήσει στρατηγικά τον Όμιλο τόσο στην εγχώρια όσο και στις διεθνείς αγορές, αντιμετωπίζοντας αποφασιστικά πλέον τις εκκρεμότητες του παρελθόντος, και θέτοντας στέρεες και υγιείς βάσεις για τη δυναμική συμμετοχή του Ομίλου στην προβλεπόμενη θετική πορεία του κλάδου.

Ιστορικά ο τομέας των Κατασκευών υπήρξε η πηγή των μεγαλύτερου μέρους των εσόδων του Ομίλου, υπογραμμίζεται ωστόσο η σημαντική και σταθερή συμβολή/συμμετοχή των τομέων Παραχωρήσεων, ΑΠΕ και διαχείρισης αποβλήτων στη διαμόρφωση του EBITDA του Ομίλου.

Τα κεφάλαια, τα οποία θα αντληθούν από την προτεινόμενη Αύξηση, θα διατεθούν προκειμένου να καλύψουν επενδύσεις ύψους περίπου €20,5 εκατ. για τη χρηματοδότηση έργων στους τομείς της Ενέργειας καθώς και €100 εκατ. περίπου, για τη συμμετοχή της Εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.

Από τα παραπάνω ποσά θα αφαιρεθούν αναλογικά τα έξοδα της έκδοσης των Νέων Μετοχών και το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντλήσει η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ θα διατεθεί με στόχο να καλύψει υποχρεώσεις από δραστηριότητες του εξωτερικού, κυρίως αυτές που σχετίζονται με την κατασκευή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, αλλά και τις υποχρεώσεις της στην ελληνική αγορά, €45 εκατ. και €55 εκατ. αντίστοιχα.

Στόχος της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου είναι να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα