ΟΠΑΠ: Εκτίναξη των καθαρών κερδών στο εξάμηνο – Προμέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή

ΟΠΑΠ: Εκτίναξη των καθαρών κερδών στο εξάμηνο – Προμέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή
ΟΠΑΠ eurokinissi

Άλμα 34% των καθαρών κερδών στα 224 εκατομμύρια ευρώ στο α’ εξάμηνο (’22: €167,2εκ.) κατέγραψε ο ΟΠΑΠ.

Ισχυρές επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα εμφάνισε στο πρώτο εξάμηνο ο ΟΠΑΠ, που χαρακτηρίστηκε από ισχυρή κερδοφορία ενώ υλοποιεί επιτυχώς τις στρατηγικές του πρωτοβουλίες.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διανομή 1 ευρώ ανά μετοχή ως προμέρισμα χρήσης 2023 με ημερομηνία αποκοπής τη 2 Νοεμβρίου 2023. Ειδικότερα, στις βασικές εξελίξεις ο ΟΠΑΠ παρουσίασε: Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) α’ εξαμήνου 2023 στα €1.025,6εκ. έναντι €899,3εκ. το α’ εξάμηνο 2022, αυξημένα κατά 14,0%, ενώ τα GGR στο β’ τρίμηνο 2023 ανήλθαν σε €498,1εκ., αυξημένα κατά 12,7% σε ετήσια βάση, ως συνέπεια της συνεχιζόμενης υπεραπόδοσης του online και της σημαντικής συνεισφοράς των retail δραστηριοτήτων.

Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) το α’ εξάμηνο 2023 αυξήθηκε κατά 14,2% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε €422,6εκ. (α’ εξάμηνο 2022: €370,2εκ.), εξαιτίας της αύξησης του GGR σε συνδυασμό με υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Το β’ τρίμηνο 2023 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) διαμορφώθηκε σε €204,6εκ. (β’ τρίμηνο 2022: €181,2εκ.) αυξημένο κατά 12,9%. Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το α’ εξάμηνο 2023 υψηλότερα κατά 11,5% στα €374,4εκ. (α’ εξάμηνο ’22: €335,7εκ.) ή αυξημένα κατά 8,9% σε επαναλαμβανόμενη βάση.

Τα EBITDA στο β’ τρίμηνο 2023 ανήλθαν σε €178,0εκ. (β’ τρίμηνο ’22: €166,9εκ.), αυξημένα κατά 6,7% ή αυξημένα κατά 5,1% σε επαναλαμβανόμενη βάση λόγω των αυξημένων εσόδων. Λειτουργικά έξοδα α’ εξαμήνου 2023 στα €184,4εκ. έναντι €171,9εκ. το α’ εξάμηνο 2022, αυξημένα κατά 7,3% σε ετήσια βάση, ενώ τα λειτουργικά έξοδα β’ τριμήνου 2023 ανήλθαν σε €95,5εκ. αυξημένα κατά 14,7% σε ετήσια βάση, προκειμένου να υποστηριχθεί η εμπλουτισμένη εμπειρία παιχνιδιού σε ένα πληθωριστικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Τα καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο 2023 διαμορφώθηκαν στα €224,4εκ. (α’ εξάμηνο ’22: €167,2εκ.) σημειώνοντας αύξηση 34,2% σε ετήσια βάση (ή αύξηση 18,9% σε επαναλαμβανόμενη βάση). Τα καθαρά κέρδη το β’ τρίμηνο ’23 ανήλθαν σε €106,4εκ. (β’ τρίμηνο ’22: €79,0εκ.), αυξημένα κατά 34,8% (ή αυξημένα κατά 12,2% σε επαναλαμβανόμενη βάση), κυρίως λόγω των χαμηλότερων χρηματοοικονομικών εξόδων συνεπεία της μειωμένης μόχλευσης.

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα