Ορίζεται διαχειριστής αφερεγγυότητας

Ορίζεται διαχειριστής αφερεγγυότητας

Στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος λαμβάνεται μέριμνα για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε την Τετάρτη το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορά στο "επάγγελμα του διαχειριστή αφερεγγυότητας"

Οι ρυθμίσεις που όρισε το υπουργείο Δικαιοσύνης, αφορούν στον εξωδικαστικό συμβιβασμό των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, ορίζοντας ένα φυσικό πρόσωπο ως "διαχειριστή αφερεγγυότητας", το οποίο θα αναλάβει τα καθήκοντα που ανατίθενται κατά τον Πτωχευτικό Κώδικα "στο σύνδικο πτώχευσης, στο μεσολαβητή και ειδικό εντολοδόχο της διαδικασίας εξυγίανσης, στον ειδικό εκκαθαριστή της διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα για την οποία ορίζεται στη νομοθεσία ότι η άσκησή της ανατίθεται σε διαχειριστή αφερεγγυότητας".

Σύμφωνα με το σχέδιο, για την απόκτηση της άδειας του επαγγέλματος διαχειριστή αφερεγγυότητας οι εξετάσεις θα είναι πανελλήνιες και θα διενεργούνται εντός του τελευταίου τριμήνου κάθε  έτους, μετά από προκήρυξη της αρμόδιας αρχής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τουλάχιστον 40 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής τους και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ακόμη, ο διαχειριστής αφερεγγυότητας θα καταχωρείται  σε επαγγελματικό μητρώο για να έχει το δικαίωμα να ασκεί το επάγγελμά του.

Το σχέδιο Προεδρικού διατάγματος θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 10 Οκτωβρίου.

SHARE:

24Media Network