Πάνω από 1.100 επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο στο Ηράκλειο το 2016

Πάνω από 1.100 επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο στο Ηράκλειο το 2016

Κατά τα δύο τελευταία χρόνια υπήρξε μείωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στα Τμήματα Εξαγωγών και Μεταποίησης, αλλά και αύξηση στο Τμήμα Υπηρεσιών

Σε πτωτική τροχιά παρέμεινε η επιχειρηματική δραστηριότητα κατά το περασμένο έτος στο Νομό Ηρακλείου, αν και βελτιούμενη σε σύγκριση με το 2015. Όπως αποδεικνύεται από τα επίσημα στοιχεία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, το 2016 δημιουργήθηκαν 1.009 επιχειρήσεις και έκλεισαν 1.138, ενώ το 2015 είχαν ανοίξει 1.130 επιχειρήσεις και είχαν κλείσει 1.386.

Σύμφωνα με το cretapost, αξιοσημείωτες είναι και οι μεταβολές στους δείκτες των επιμέρους κλάδων. Συγκεκριμένα, το 2016 στο Τμήμα Εμπορίου άνοιξαν 10 περισσότερες επιχειρήσεις σε σχέση με αυτές που έκλεισαν, ενώ αντίστοιχα το 2015 είχαν κλείσει 191 επιχειρήσεις περισσότερες από αυτές που είχαν ανοίξει.

Στο Τμήμα των Εξαγωγών το 2016 άνοιξε μια νέα επιχείρηση ενώ έκλεισαν 3 επιχειρήσεις και αντίστοιχα το 2015 είχε ανοίξει μια νέα επιχείρηση και έκλεισαν 2.

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και το Τμήμα Μεταποίησης, στο οποίο το 2016 έκλεισαν 126 επιχειρήσεις περισσότερες από αυτές που άνοιξαν, ενώ το 2015 είχαν κλείσει αντίστοιχα 130 περισσότερες επιχειρήσεις σε σχέση με αυτές που είχαν ανοίξει.

Στο Τουριστικό Τμήμα κατά το περασμένο έτος έκλεισαν 13 επιχειρήσεις περισσότερες από αυτές που άνοιξαν, ενώ το 2015 υπήρξε μηδενική απόκλιση στο άνοιγμα και κλείσιμο επιχειρήσεων.

Τέλος στο Τμήμα Υπηρεσιών το 2016 δημιουργήθηκαν 3 περισσότερες επιχειρήσεις σε σχέση με αυτές που έκλεισαν, ενώ αντίστοιχα το 2015 είχαν ανοίξει 67 περισσότερες επιχειρήσεις σε σχέση με αυτές που είχαν κλείσει.

Παρατηρείται δηλαδή ότι κατά τα δύο τελευταία χρόνια υπήρξε μείωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στα Τμήματα Εξαγωγών και Μεταποίησης, αλλά και αύξηση στο Τμήμα Υπηρεσιών, ενώ το 2016 σημειώθηκε μικρή ανάκαμψη στη δημιουργία εμπορικών επιχειρήσεων και μείωση στις τουριστικές επιχειρήσεις.

Δείτε στο cretapost τον πίνακα με το κλείσιμο και το άνοιγμα επιχειρήσεων για το 2016

SHARE:

24Media Network