Προστασία καταναλωτών: Πρόοδος για Airbnb, αργεί πολύ η Facebook

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Ένωση AP

Την πλήρη συμμόρφωση των online εταιρειών για την προστασία των καταναλωτών, ζητά η Ευρωπαία Επίτροπος για τη Δικαιοσύνη, τους Καταναλωτές και την Ισότητας των Φύλων.

Η Επίτροπος Γιουρόβα και οι εθνικές αρχές καταναλωτών συναντήθηκαν με εκπροσώπους των εταιριών Airbnb και Facebook για να ενημερωθούν για την πρόοδο που σημειώθηκε σε δύο εν εξελίξει ενέργειες εφαρμογής του νόμου στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών.

Μετά την έκκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρχών καταναλωτών της ΕΕ τον Ιούλιο, η Airbnb ανέλαβε τη δέσμευση να προβεί στις απαραίτητες αλλαγές. Η εταιρεία έχει ως τα τέλη του 2018 περιθώριο να εφαρμόσει αυτές τις αλλαγές σε όλες τις γλωσσικές εκδόσεις της ιστοσελίδας τους.

ADVERTISING

Η Βέρα Γιούροβα, η Ευρωπαία Επίτροπος για τη Δικαιοσύνη, τους Καταναλωτές και την Ισότητας των Φύλων, δήλωσε: «Οι σημαντικές εταιρίες online-έχουν φέρει επανάσταση στον τρόπο που ταξιδεύουμε, που βρίσκουμε κατάλυμα και πώς ζούμε τις διακοπές μας. Πρέπει όμως να συμμορφωθούν πλήρως με τους κανόνες και να αναλάβουν την ευθύνη τους, όταν τα πράγματα πάνε άσχημα. Έχουμε στόχο να αυξήσουμε την προσβασιμότητα των δικαιωμάτων των καταναλωτών και να τους καταστήσει ασφαλέστερους. Αυτό προτείναμε στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας για τους καταναλωτές πριν από μερικούς μήνες», είπε.

Όσον αφορά το Facebook, σημειώθηκε πολύ περιορισμένη πρόοδος στο πλαίσιο της τρέχουσας δράσης. Οι νέοι όροι υπηρεσιών βασίζονται στα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών του Facebook. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα τους να χρησιμοποιούνται μόνο για τη βελτίωση της συνολικής τους εμπειρίας. Ο Επίτροπος Γιουρόβα δήλωσε: «Η υπομονή μου έχει φτάσει στο όριο της.

Ενώ η Facebook με διαβεβαίωσε ότι θα εφαρμόσει τα εναπομείναντα μέτρα μέχρι τον Δεκέκμβριο, αυτό δεν έχει συμβεί. Καλώ τις αρχές των καταναλωτών να ενεργήσουν γρήγορα και να τιμωρήσουν την εταιρεία».

Η Airbnb έχει δεσμευθεί για μια σειρά αλλαγών στους όρους παροχής υπηρεσιών, έτσι ώστε να ευθυγραμμισθούν με τους κανόνες της ΕΕ για τους καταναλωτές:

  • θα είναι σαφές ότι οι καταναλωτές θα μπορούν να κάνουν χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων έννομης προστασίας και, ιδίως, του δικαιώματός τους να ασκούν αγωγή κατά του παρόχου καταλύματος σε περίπτωση σωματικής βλάβης ή άλλων ζημιών·
  • η Airbnb θα καθιστά σαφές στους καταναλωτές ότι έχουν δικαίωμα προσφυγής κατά της Airbnb ενώπιον των δικαστηρίων της χώρας διαμονής τους·
  • η Airbnb θα πρέπει να ενημερώνει τους καταναλωτές όταν αποφασίζει να καταγγείλει μια σύμβαση ή να αφαιρέσει περιεχόμενο και θα προσφέρει στους καταναλωτές το δικαίωμα προσφυγής και αποζημίωσης, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.

Τα επόμενα στάδια

Η εταιρεία αναμένεται να οριστικοποιήσει τις προτάσεις της και να προχωρήσει στην εφαρμογή των αλλαγών στο σύνολο των γλωσσικών εκδόσεων της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2018. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι αρχές προστασίας των καταναλωτών ενδέχεται να αποφασίσουν τη λήψη μέτρων για την επιβολή της νομοθεσίας.

SHARE:

24Media Network