Τηλεργασία: Πως εφαρμόζεται η εργασία από το σπίτι στις μεγάλες επιχειρήσεις

Τηλεργασία: Πως εφαρμόζεται η εργασία από το σπίτι στις μεγάλες επιχειρήσεις
Δουλειά από το σπίτι Shutterstock

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδεικτικές τάσεις, τέσσερις στου πέντε εργαζόμενους στο 70% των μεγάλων επιχειρήσεων εργάζεται από το σπίτι εξαιτίας του κορονοϊού.

Σήμερα ολοκληρώνονται οι πρώτες 10 ημέρες, από τη στιγμή που οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν σταδιακά να εφαρμόζουν την εργασία από το σπίτι (τηλεργασία), ως μέτρο πρόληψης της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19, για τους εργαζόμενους τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία επεξεργάζεται η εταιρεία παροχής υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, Randstad Ελλάδας, σε ένα δείγμα 75 μεγάλων επιχειρήσεων, που απασχολούν αθροιστικά, περισσότερους από 65.000 εργαζόμενους και που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε διαφορετικούς κλάδους της αγοράς, έχουν διαμορφωθεί τρεις βασικές τάσεις: η πρώτη αφορά στην υποχρεωτική εργασία από το σπίτι που εφαρμόζεται είτε καθολικά για το σύνολο των εργαζομένων, είτε για ποσοστό που ξεπερνά το 80% του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων. Η δεύτερη τάση αφορά στην εκ περιτροπής εργασία από το σπίτι είτε ανά τμήμα είτε ανά ημέρα της εβδομάδας. Η τρίτη τάση αναφέρεται σε εταιρείες που μέρος ή το σύνολο της δραστηριότητάς τους προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των εργαζομένων, οι οποίες έχουν διαμορφώσει ένα μικτό μοντέλο για τα παραγωγικά και μη παραγωγικά τμήματα.

Οι εταιρείες που εφαρμόζουν την εργασία από το σπίτι, κατά 80%-100% του συνόλου των εργαζομένων, αποτελούν το 67% του δείγματος (σε επίπεδο αριθμού εταιρειών), διαμορφώνοντας μια κραταιά τάση στην αγορά. Όπως σημειώνει η Ιωάννα Κουνούπη, HR Consultancy Services Manager της Randstad Ελλάδας ‘οι επιχειρήσεις που είχαν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν άμεσα την εργασία από το σπίτι, είτε χάρη στην τεχνολογία που ήδη είχαν στη διάθεσή τους είτε λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους, προχώρησαν από τις πρώτες μέρες στην προσαρμογή τους στην τηλεργασία. Η τάση αυτή θα είναι σίγουρα αυξητική τις επόμενες εβδομάδες, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις δείχνουν από την αρχή να την προωθούν’.

Οι εταιρείες που εφαρμόζουν την εκ περιτροπής εργασία έχουν επιλέξει είτε να εργάζονται κάποιες ημέρες της εβδομάδας από το γραφείο είτε να εργάζονται στο κτήριο εργασίας συγκεκριμένα τμήματα ενώ, την ίδια στιγμή, οι εταιρείες που μέρος ή το σύνολο της δραστηριότητάς τους προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των εργαζομένων, έχουν διαμορφώσει ένα μικτό μοντέλο για τα παραγωγικά και μη παραγωγικά τμήματα. Σε αυτές τις κατηγορίες θα καταγράψουμε αλλαγές και διαφοροποιήσεις τις επόμενες εβδομάδες δεδομένου ότι τομείς της αγοράς που θεωρητικά η τηλεργασία δεν είναι άμεσα εφαρμόσιμη, όπως για παράδειγμα τα τηλεφωνικά κέντρα, εξετάζουν την εφαρμογή της εργασίας από το σπίτι, δοκιμάζοντας τις τελευταίες ημέρες πιλοτικά τις αντίστοιχες τεχνολογικές δυνατότητες.

Τρία στάδια για την εφαρμογή της εργασίας από το σπίτι: στροφή και στον τρόπο παρακολούθησης της απόδοσης των εργαζομένων, από την παρακολούθηση της απόδοσης στην παρακολούθηση της καθημερινής δραστηριότητας (activity based management ).

H εργασία από το σπίτι, περιλαμβάνει για τις επιχειρήσεις που αποφασίζουν την εφαρμογή της, τρία στάδια. Το πρώτο είναι η επιλογή και απόκτηση της τεχνολογίας που θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν πλήρως τη λειτουργία τους. Κάποιες από τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα διέθεταν ήδη την αντίστοιχη τεχνολογία και είχαν ήδη δώσει τη δυνατότητα για εργασία από το σπίτι στους εργαζόμενους τους. Για τις υπόλοιπες, η επιλογή της τεχνολογίας είναι το πλέον σημαντικό βήμα αφού θα πρέπει να εξετάσουν ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες έτσι ώστε να προμηθευτούν τα κατάλληλα για αυτούς τεχνολογικά εργαλεία. Το δεύτερο στάδιο είναι η χρήση της τεχνολογίας σε ευρεία κλίμακα. Η προσαρμογή δηλαδή των τεχνολογικών εργαλείων και η τροποποίησή τους έτσι ώστε να είναι πλήρως αποδοτικά για την επιχείρηση και να επιτρέπουν το σύνολο της δραστηριότητάς της. Θα πρέπει να γίνει δηλαδή μια προσαρμογή των εργαλείων στις απαιτήσεις της εργασίας. Τέλος, το τρίτο στάδιο είναι ο καθορισμός και η παρακολούθηση της καθημερινής δραστηριότητας των εργαζομένων, η οποία θα πρέπει να προσαρμοστούν και αυτά στα νέα δεδομένα και να θέτονται από τις εταιρείες και από τα στελέχη νέες διαδικασίες και στοιχεία για την αξιολόγηση της εργασίας από το σπίτι.

Η εργασία από το σπίτι, την επόμενη ημέρα της πανδημίας.

Ένα βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο οι επιχειρήσεις που προσαρμόστηκαν σήμερα στην εργασία από το σπίτι θα συνεχίσουν και στο μέλλον να εφαρμόζουν αντίστοιχες πρακτικές. Όπως μας εξηγεί η Ιωάννα Κουνούπη, ‘σίγουρα θα διαμορφωθεί μια νέα πραγματικότητα και στην Ελλάδα. Δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις που είχαν ήδη ξεκινήσει κάποια βήματα και πριν τη σημερινή αναγκαιότητα. Η αλήθεια είναι ότι η τεχνολογία σήμερα μας βοηθά έτσι ώστε να εντάξουμε την εργασία από το σπίτι ως επιλογή. Συνεντεύξεις μέσω βίντεο, induction σε νέους εργαζόμενους, τηλε-διασκέψεις και άλλες λειτουργίες που είναι αποδοτικές για την εξοικονόμηση χρόνου και πόρων, μπορούν και πρέπει σε κάθε περίπτωση να ενταχθούν στη βασική εργαλειοθήκη των επιχειρήσεων και την επόμενη ημέρα.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα