Βάζουν φρένο στη φυγή της Βιοχάλκο με ειδική τροπολογία

Βάζουν φρένο στη φυγή της Βιοχάλκο με ειδική τροπολογία

Με ειδική τροπολογία απαντά η κυβέρνηση στην αποχώρηση της Βιοχάλκο. Θα απαιτεί το 95% του συνόλου των δικαιωμάτων μιας εισηγμένης προκειμένου να διαγραφεί από το Χρηματιστήριο

Με τροπολογία που προβλέπει να απαιτείται ποσοστό 95% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου μιας εισηγμένης επιχείρησης, προκειμένου αυτή να αποφασίσει τη συγχώνευση - απορρόφησή της με άλλη εισηγμένη, η οποία θα εκδώσει μετοχές ως αντάλλαγμα, απαντά η κυβέρνηση στην έξοδο της Βιοχάλκο από την ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με ειδική τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών στο σχέδιο νόμου για τις υπεραστικές οδικές μεταφορές, προβλέπεται ότι πλέον απαιτείται ποσοστό 95% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου μιας εισηγμένης επιχείρησης, προκειμένου αυτή να αποφασίσει τη συγχώνευση - απορρόφησή της με άλλη εισηγμένη η οποία θα εκδώσει μετοχές ως αντάλλαγμα.

Μέχρι σήμερα ο νόμος προβλέπει πως η πλειοψηφία του 95% είναι απαραίτητη για τη λήψη απόφασης εταιρικού μετασχηματισμού (συγχώνευσης, διάσπασης ή μετατροπής), η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή των μετοχών της εκδότριας εταιρείας από το χρηματιστήριο.

Η τροπολογία θα εξετασθεί αύριο στη Βουλή αναφέρει τα εξής:

"Η πλειοψηφία 95% κρίνεται απαραίτητη και στην περίπτωση που η διαγραφή μιας εταιρείας από το χρηματιστήριο επέρχεται συνεπεία εταιρικού μετασχηματισμού (συγχώνευση, διάσπαση ή μετατροπή) ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι οι μέτοχοι θα λάβουν μετοχές εισηγμένες ή μη εισηγμένες, καθώς η σχετική απόφαση αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για τους μετόχους, κυρίως της μειοψηφίας, αφού έχει ως αποτέλεσμα την οριστική παύση διαπραγμάτευσης των μετοχών της στο χρηματιστήριο.

Έτσι περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση η κατάργηση εδαφίου του Ν. 3371 σύμφωνα με το οποίο «Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται εάν, συνεπεία των εταιρικών μετασχηματισμών, οι μέτοχοι της απορροφώμενης, διασπώμενης ή μετατρεπόμενης εταιρείας λαμβάνουν εισηγμένες μετοχές σύμφωνα με τους όρους των ανωτέρω μετασχηματισμών".

Πηγή: bankingnews.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Το προφίλ της Βιοχάλκο και οι λόγοι αποχώρησής της από την Ελλάδα

Εγκαταλείπει την Ελλάδα η Βιοχάλκο. Μεταφέρεται στο Βέλγιο

SHARE:

24Media Network