Ξεκινά σήμερα η λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας της ΕΑΤ

Ξεκινά σήμερα η λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας της ΕΑΤ
Πολυκατοικίες στην Αθήνα Eurokinissi

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτησή στις τράπεζες από τις 12 το μεσημέρι μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.ependyseis.gr/mis. Ποιοι και πως μπορούν να λάβουν δάνεια με εγγύηση του δημοσίου

Αρχίζει σήμερα η λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, του πλέον ισχυρού όπλου που ρίχνει η κυβέρνηση και το πιστωτικό σύστημα στη μάχη θωράκισης των επιχειρήσεων από την κρίση που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους προς τις συνεργαζόμενες τράπεζες από τις 12 το μεσημέρι μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis, όπως σημειώνει το υπουργείο Ανάπτυξης σε σχετική ανακοίνωση.

Σημειώνεται πως οι 13 συνεργαζόμενες τράπεζες στις οποίες μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι είναι οι εξής: Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank, Attica Bank, Optima Bank, Procredit Bank και οι συνεταιριστικές τράπεζες Ηπείρου, Παγκρήτια, Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Κεντρικής Μακεδονίας, Χανίων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στο email [email protected] και στο τηλέφωνο 210-7450400, καθώς και με την τράπεζα της επιλογής τους.

“Το σημαντικότερο χρηματοδοτικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις μέσα στην κρίση του Covid-19 είναι έτοιμο και δημιουργήθηκε σε χρόνο ρεκόρ”, δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  Άδωνις Γεωργιάδης και πρόσθεσε: “Ένα έργο που κανονικά θα έπρεπε να μας πάρει πάνω από 8 – 12 μήνες, ετοιμάστηκε σε 60 μέρες. Αξίζουν για αυτό θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συνεργάτες μου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Από σήμερα, στις 12:00 μ., όλες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για να λάβουν δάνειο με 80% εγγύηση από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, θα μπορούν να επισκεφθούν την Τράπεζα της αρεσκείας τους και να κάνουν αίτηση στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η Ελλάδα επανέρχεται σε πλήρη οικονομική δραστηριότητα”.

15 Ιουνίου τα πρώτα δάνεια

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αφού ενέκρινε τη συμμετοχή των τραπεζών στο πρόγραμμα, και συζήτησε μαζί τους όρους της σύμβασης π.χ πως θα καταβάλλεται η κρατική εγγύηση, οι τράπεζες είναι έτοιμες να δεχτούν αιτήσεις από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Αρμόδια στελέχη τραπεζών εκτιμούν ότι οι τράπεζες θα είναι θέση να προωθήσουν τα δανειακά τους προγράμματα γύρω στις 15 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση στην προσπάθεια της να στηρίξει την οικονομία από τις συνέπειες της κρίσης του κορωνοϊού, προωθεί με ταχύτατους ρυθμούς και το Ταμείο Εγγυοδοσίας της ΕΑΤ, ύψους 2 δισ. ευρώ, το οποίο με τη μόχλευση αναμένεται να φτάσει τα 7 δισ. ευρώ για δάνεια προς όλο το φάσμα των επιχειρήσεων. Το Ταμείο εγγυάται το 80% του χαρτοφυλακίου δανείων μικρομεσαίων αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων.

Δικαιούχοι των δανείων αυτών θα είναι μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, είτε ανήκουν σε αυτές που πλήττονται άμεσα από την τρέχουσα κρίση, είτε υφίστανται έμμεσα τις επιπτώσεις της.

Δικαιούχοι

Με το εγγυοδοτικό πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Τράπεζας, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να λαμβάνουν από τις τράπεζες δάνειο για κεφάλαιο κίνησης. Το ποσοστό εγγύησης για κάθε δάνειο επιλέξιμης επιχείρησης ανέρχεται σε 80%. Η εγγύηση θα αφορά νέα δάνεια (όχι αναχρηματοδότηση υφιστάμενων) που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, με διάρκεια έως 5 έτη. Θα καλύπτει το κάθε δάνειο καθ’ όλη τη διάρκειά του, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής.

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, αλιεία και υδατοκαλλιέργειες.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι χρηματοδότησης πρέπει να είναι πιστοληπτικά αποδεκτές επιχειρήσεις που δεν είναι προβληματικές, δεν έχουν δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του τριμήνου και επίσης δεν  εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Από την εγγυημένη δανειοδότηση θα εξαιρούνται οι εξωχώριες επιχειρήσεις, οι εταιρείες συμμετοχών, επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους.

Θα εξαιρούνται επίσης επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ)  και εμφάνισαν δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών).

 Τα επιτόκια των δανείων δεν έχουν ακόμη καθοριστεί. Στελέχη τραπεζών αναφέρουν ότι αυτά θα κινούνται σίγουρα κατά 0,50% – 0,70% χαμηλότερα από τα επιτόκια με τα οποία δανειοδοτούνται τώρα οι μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Σήμερα, το μεσοσταθμικό επιτόκιο δανεισμού των μεγάλων επιχειρήσεων κινείται λίγο κάτω του 4%, για τις μεσαίες κινείται στο 4,50% – 5% και για τις μικρές στο 6%.

Να σημειωθεί ότι αν και εντάσσεται στη δέσμη των χρηματοδοτικών εργαλείων για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού, το πρόγραμμα των εγγυημένων δανείων από την ΕΑΤ δεν θέτει ως προϋπόθεση για τις επιχειρήσεις που θα λάβουν εγγυημένο δάνειο, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Η εγγύηση

Όπως προαναφέρθηκε, η εγγύηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας θα καλύπτει το 80% του κάθε δανείου. Ωστόσο, υπάρχει όριο στο ύψος της ζημίας που θα μπορεί να αναλάβει η ΕΑΤ και αυτή ορίζεται μέχρι το 40% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα χρηματοδοτήσει η κάθε τράπεζα και αντίστοιχα το 32% του συνολικού χαρτοφυλακίου μεγάλων επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν αποπληρώσει το δάνειο που έχει την κρατική εγγύηση, η τράπεζα, και όχι το Δημόσιο, θα μπορεί (και θα είναι επιφορτισμένη) να ασκήσει νομικές ενέργειες κατά της επιχείρησης για την είσπραξη της οφειλής. Η τράπεζα θα στρέφεται κατά της επιχείρησης για το σύνολο του ποσού, δηλαδή και για το 80% που θα έχει εισπράξει ως εγγύηση του δανείου από την ΕΑΤ η τράπεζα και την οποία θα πρέπει να επιστρέψει σε αυτήν.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα