Υψηλή συμμετοχή της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας στον 1ο διαγωνισμό καινοτομίας NOYNOY Idea Challenge

Υψηλή συμμετοχή της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας στον 1ο διαγωνισμό καινοτομίας NOYNOY Idea Challenge

Η πρώτη φάση του 1ου Διαγωνισμού καινοτομίας NOYNOY Idea Challenge ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 20 συμμετοχές νέων ακαδημαϊκών και ερευνητών μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες.

Ο Διαγωνισμός κατάφερε να προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς περισσότεροι από 45 επιστήμονες και φοιτητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου καθώς και άλλων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε όλη την Ελλάδα, υπέβαλαν τη συμμετοχή τους. Οι προτάσεις που κατατέθηκαν στο Διαγωνισμό παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, προτείνοντας λύσεις και εφαρμογές σε τομείς όπως: Κτηνοτροφία, Βιωσιμότητα, Ποιότητα & Ασφάλεια, Παραγωγή & Διεργασίες, Σχεδιασμός προϊόντος καθώς και Τεχνολογίες εμπλοκής τελικών χρηστών.

Το επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού είναι η αξιολόγηση των προτάσεων που έχουν κατατεθεί από μία ανεξάρτητη ομάδα αξιολογητών, η οποία αποτελείται από αναγνωρισμένους εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας, του ιδιωτικού τομέα καθώς και τους συντελεστές του NOYNOY Idea Challenge. Οι προτάσεις που θα ξεχωρίσουν, θα παρουσιαστούν σε ειδική επιτροπή που θα αποφασίσει για την τελική κατάταξη και βράβευση. Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

ADVERTISING

Οι νικήτριες ομάδες του διαγωνισμού, ανάλογα με την κατάταξή τους διεκδικούν:

έμμισθη πρακτική άσκηση εξάμηνης διάρκειας,

παροχή χώρου εργασίας εξάμηνης διάρκειας,

χορήγηση χρηματικού επάθλου ύψους €2000 και

εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη για την υλοποίηση.

Ο Διαγωνισμός NOYNOY Idea Challenge αποτελεί πρωτοβουλία της FrieslandCampina Hellas, σε Σύμπραξη με το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τη συμβουλευτική εταιρεία μεταφοράς καινοτομίας Break - Even Consulting. Έχοντας ως κεντρικό στόχο την ανάδειξη και επιβράβευση καινοτόμων λύσεων που προέρχονται από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, ο Διαγωνισμός γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της ακαδημαϊκής γνώσης και της πρακτικής εφαρμογής στον τομέα της γαλακτοβιομηχανίας, με νέες ιδέες που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της αλυσίδας αξίας του.

Αναλυτικές πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται στην ιστοσελίδα www.noynoyideachallenge.gr.

SHARE:

24Media Network