Γιατρός έκανε 30 εφημερίες το μήνα!

Γιατρός έκανε 30 εφημερίες το μήνα!

Ο μοναδικός αναισθησιολόγος του νοσοκομείου Λήμνου έκανε εφημερίες όλο τον Σεπτέμβριο. Στη δικαιοσύνη προσφεύγει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας

Εφημερία 30 μέρες μέσα στον Σεπτέμβριο, δηλαδή όλο τον μήνα, αναγκάστηκε να κάνει ο μοναδικός αναισθησιολόγος του νοσοκομείου της Λήμνου, όπως κατήγγειλε ο ίδιος στην Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας.

Ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ Δημήτρης Βαρνάβας μάλιστα, με επιστολή του προς την εισαγγελία ζητάει να παρέμβει και να επιληφθεί του θέματος, αφού η υπέρβαση κατά 750% των ημερών εφημερίας συνιστά προκαταρκτική πράξη τέλεσης εγκλήματος.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία έχει μεταφερθεί στο ελληνικό δίκαιο, επιτρέπονται μέχρι τέσσερις εφημερίες το μήνα.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, όπως γίνεται αντιληπτό, έχει ξεπεραστεί ξεκάθαρα κάθε όριο, κάτι που όπως τονίζεται, μπορεί να έχει αντίκτυπο και στους ασθενής, αφού ένας σωματικά και ψυχικά κουρασμένος γιατρός αποτελεί κίνδυνο. Επισημαίνεται, επίσης, ότι στην περίπτωση της Λήμνου, δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής άλλου νοσοκομείου ενώ η διακομιδή σε άλλο νησί είναι χρονοβόρα και προβληματική.

Αναλυτικά η επιστολή

Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα,

Με την ιδιότητα του Προέδρου της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, έγινα αποδέκτης καταγγελίας από τον κ. Δημ. Σταυρόπουλο αναισθησιολόγο στο Νοσοκομείο Λήμνου.

Αποδέκτης της ίδιας καταγγελίας έχετε γίνει και εσείς.

Ο συγκεκριμένος γιατρός καταγγέλλει σκοπούμενη ενέργεια της Διοίκησης, η οποία θα οδηγήσει ανθρώπους, που προσέρχονται στο Νοσοκομείο Λήμνου, σε πιθανό θάνατο ή σοβαρές σωματικές βλάβες. Και τούτο, διότι ο εν λόγω γιατρός που κατέχει την καίρια ειδικότητα του αναισθησιολόγου, έχει μείνει ο μοναδικός αναισθησιολόγος στο Νοσοκομείο και  εξαναγκάσθηκε από τη Διοίκηση να εφημερεύσει το μήνα Σεπτέμβριο 30 συνεχόμενες ημέρες, πράγμα που θα επαναληφθεί και το μήνα Οκτώβριο και θα συνεχιστεί εσαεί, εκτός φυσικά του πενθήμερου τακτικού ωραρίου του, που ανέρχεται σε 7 ώρες ημερησίως!

Είναι βιολογικώς αδύνατο ένας άνθρωπος να αντεπεξέλθει σε συνθήκες τέτοιας έντασης, χωρίς να διαπράξει ιατρικό λάθος, πράγμα που έχει αποδειχθεί από δεκάδες επιστημονικές μελέτες. Τις μελέτες αυτές έλαβε υπόψη του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κατέληξε στην Οδηγία 93/104/ΕΚ (η οποία μαζί με την Οδηγία 2000/33/ΕΚ έχει κωδικοποιηθεί σε ενιαίο κείμενο από την Οδηγία 2003/88/ΕΚ) για το μέγιστο χρόνο εβδομαδιαίας εργασίας των γιατρών, τον οποίο ορίζει κατά μέγιστο στις 48 ώρες, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών, πράγμα που μεταφράζεται σε μία εφημερία την εβδομάδα, δηλαδή 4 εφημερίες το μήνα. Κι όμως, στην προκειμένη περίπτωση έχουμε υπέρβαση κατά 750% !

Η Οδηγία αυτή έχει μεταφερθεί στο ελληνικό δίκαιο με το Π.Δ. 88/1999, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 76/2005 και ισχύει σήμερα, την οποία έχει ερμηνεύσει αυθεντικά τόσο το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του Λουξεμβούργου με σειρά Αποφάσεών του όσο και το Ελεγκτικό Συνέδριο με σειρά, επίσης Αποφάσεών του τόσο του Τμήματος Ι όσο και της Ολομελείας, ενώ έχει συμπεριληφθεί στην κλαδική συμφωνία της Ομοσπονδίας μας με το υπουργείο Υγείας, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 3754/2009, ο οποίος μεταβατικά προέβλεπε μέγιστο αριθμό εφημερίων τις 7, μέχρις ότου πραγματοποιηθεί ο απαιτούμενος αριθμός προσλήψεων γιατρών, ώστε οι εφημερίες των γιατρών να προσαρμοστούν στο επίπεδο των 4 ανά μήνα.

Η μονομερής αθέτηση της κλαδικής συμφωνίας από το υπουργείο Υγείας και η επίκληση δημοσιονομικών προβλημάτων δεν είναι δυνατόν να οδηγούν την Διοίκηση σε ενέργειες όπως η προαναφερθείσα, ενέργειες που εξοντώνουν σωματικά και ψυχικά τους γιατρούς και έχουν ως πολύ πιθανή κατάληξη το θάνατο ανθρώπων που προσφεύγουν στα Νοσοκομεία προκειμένου να επιλύσουν προβλήματα υγείας, οξέα ή χρόνια. Μάλιστα, στη περίπτωση της Λήμνου, οι ασθενείς δεν έχουν δυνατότητα επιλογής άλλου Νοσοκομείου, ενώ η διακομιδή τους είναι χρονοβόρα και προβληματική.

Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα

Έχουμε την επιστημονικά τεκμηριωμένη πεποίθηση, πως ο εξαναγκασμός γιατρού σε αδιάκοπη εφημέρευση 30 ημερών το μήνα, συνιστά ευθέως προκαταρκτική πράξη τέλεσης εγκλήματος και συγκεκριμένα του εγκλήματος αφαίρεσης ανθρώπινης ζωής ή/και βλάβης της υγείας ασθενούς".

SHARE:

24Media Network