Καταγγελία: Ζωντανά πρόβατα βαμμένα λουλακί εκτίθενται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Καταγγελία: Ζωντανά πρόβατα βαμμένα λουλακί εκτίθενται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Καταγγελία για παράνομη χρήση ζώων σε καλλιτεχνική έκθεση, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αν και η νομοθεσία στην Ελλάδα απαγορεύει από το 2012 την χρήση ζώων σε θεάματα, στα πλαίσια της έκθεσης "documenta 14" εκτίθενται 54 βαμμένα - λουλακί - πρόβατα, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπεύθυνος της "δράσης" αυτής είναι ο καλλιτέχνης Aboubakar Fofana που αποσκοπεί στο να αναδείξει, όπως λέει, την "Ευλογία Αφρικής".

Στην ιστοσελίδα της έκθεση "documenta 14" δεν γίνεται αναφορά στις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα είναι εκτεθειμένα τα ζώα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Όπως καταγγέλλει το site zoosos, στην "documenta 14" ο καλλιτέχνης από το Μάλι συμμετέχει με δύο έργα του, ενώ σύμφωνα με τους διοργανωτές, εκείνο που εκτίθεται στον κήπο της Γεωπονικής Σχολής, στην Ιερά Οδό, είναι ένα κοπάδι από 54 πρόβατα, ένα για κάθε χώρα της Αφρικής, των οποίων το τρίχωμα έχει βάψει με φυτικό χρώμα.

Ο καλλιτέχνης ευχαριστεί μέσω instagram τους εργαζόμενους στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών που τον βοηθούν στο στήσιμο της έκθεσης με τα ζωντανά πρόβατα.

Καταγγελία: Ζωντανά πρόβατα βαμμένα λουλακί εκτίθενται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Το zoosos αναφέρει πως θα ενημερώσει την Εισαγγελία Αθηνών και την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

Τι ορίζει η νομοθεσία για τη συμμετοχή ζώων σε θεάματα

Το άρθρο 12 του νόμου 4039/2012 τονίζει: «Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κάθε είδους ζώου σε κάθε είδους θεάματα και άλλες συναφείς δραστηριότητες. 1. Απαγορεύεται η διατήρηση κάθε είδους ζώου σε τσίρκο ή σε θίασο με ποικίλο πρόγραμμα, εφόσον τα ζώα αυτά χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό στο πρόγραμμα τους, πραγματοποιούν παραστάσεις ή παρελαύνουν ή εμφανίζονται ενώπιον κοινού.

Απαγορεύεται η διατήρηση κάθε είδους ζώου σε επιχειρήσεις ψυχαγωγικών παιχνιδιών, πίστας αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών, επιδείξεων, πανηγυριών ή άλλων καλλιτεχνικών ή ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, εφ’ όσον τα ζώα χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό στο πρόγραμμα τους».

Το άρθρο 46 του νόμου 4235/2014 [Τροποποίηση του ν. 4039/2012 (Α 15)] εξηγεί:

«8. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4039/2012 προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής:

2.α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του ν. 4039/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

Από τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 12 εξαιρούνται, οι νομίμως λειτουργούντες ζωολογικοί κήποι, τα ενυδρεία, τα καταστήματα πώλησης ζώων, τα κέντρα περίθαλψης ειδών άγριας πανίδας, τα εκτροφεία θηραμάτων και οι εκθέσεις ανάπτυξης και προβολής του κτηνοτροφικού και γεωργικού τομέα, που διέπονται από ειδικές διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι και στους παραπάνω χώρους δεν διεξάγονται παραστάσεις, κάθε είδους, με τη συμμετοχή ζώων, πλην παραστάσεων ιππικής δεξιοτεχνίας και διεξαγωγής αθλημάτων ιππασίας, που περιλαμβάνουν την υπερπήδηση εμποδίων, την ιππική δεξιοτεχνία και το ιππικό τρίαθλο».

SHARE: