Στην ελληνική κυβέρνηση η οικονομική βοήθεια στους αιτούντες άσυλο - Ο "μύθος" των 450 ευρώ

Ανήλικοι πρόσφυγες σε δομή (Αρχείου)
Ανήλικοι πρόσφυγες σε δομή (Αρχείου) 2021 GIANNIS PAPANIKOS/ΑP PHOTO

Η Ύπατη Αρμοστεία παραδίδει στην ελληνική κυβέρνηση τη διαχείριση του προγράμματος παροχής οικονομικής βοήθειας σε αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα ζητώντας τη πλήρη διασφάλισή του. Τι ισχύει για τα ποσά που λαμβάνουν.

Επισήμως από σήμερα, 1η Οκτωβρίου, η ελληνική κυβέρνηση αναλαμβάνει πλήρως τη διαχείριση του προγράμματος παροχής οικονομικής βοήθειας σε αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα.

Από την άνοιξη του 2017, η παροχή οικονομικής βοήθειας μέσω προπληρωμένων καρτών έχει στηρίξει τη διαβίωση περισσότερων από 200.000 ευάλωτων αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα συμβάλλοντας παράλληλα στην τοπική οικονομία μέσω της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών. Η οικονομική βοήθεια παρέχεται στους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της χώρας με την Οδηγία της Ε.Ε. για τις Συνθήκες Υποδοχής (EU Reception Conditions Directive), σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη της Ε.Ε. παρέχουν υλικές συνθήκες υποδοχής σε όλους τους αιτούντες άσυλο που βρίσκονται σε ανάγκη.

Η οικονομική βοήθεια που παρέχεται στους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρωτοβουλία αποτέλεσε μέρος του προγράμματος Επείγουσας Στήριξης για την Ένταξη και τη Στέγαση (ESTIA) που ξεκίνησε το 2018 και περιλάμβανε υπηρεσίες στέγασης και οικονομικής βοήθειας.

Το κομμάτι της στέγασης του προγράμματος ESTIA μεταβιβάστηκε στη διαχείριση της ελληνικής κυβέρνησης το περασμένο έτος. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες έχει συνεργαστεί στενά με τις ελληνικές αρχές για να επιτευχθεί η μετάβαση του προγράμματος ESTIA, πάντα με απώτερο στόχο να αναλάβει την ευθύνη αυτή το ελληνικό κράτος.

«Η παροχή οικονομικής βοήθειας ενισχύει την αξιοπρέπεια των ανθρώπων που έχουν αναγκαστεί να τραπούν σε φυγή, βοηθώντας τους να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες και να αποφασίζουν οι ίδιοι με ποιον τρόπο θα το κάνουν αυτό», τόνισε η Mireille Girard, Αντιπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Υ.Α. του ΟΗΕ.

Μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια διαχείρισης του προγράμματος παροχής οικονομικής βοήθειας, η Ύπατη Αρμοστεία ολοκλήρωσε την τελευταία της πληρωμή, η οποία κάλυπτε την περίοδο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Από σήμερα, 1η Οκτωβρίου 2021 αναλαμβάνουν το πρόγραμμα οι ελληνικές αρχές.

Το πρόγραμμα ESTIA έχει σημειώσει θετικά αποτελέσματα τόσο για τις τοπικές κοινότητες όσο και για τους αιτούντες άσυλο, συμβάλλοντας στην κοινωνική συνοχή και την ένταξη. Η Ύπατη Αρμοστεία θα συνεχίσει να στηρίζει την ελληνική κυβέρνηση στην προσπάθειά της να διασφαλίσει ότι το πρότυπο πρόγραμμα ESTIA θα συνεχίσει με επιτυχία αποτελώντας βασικό τμήμα του συστήματος υποδοχής της Ελλάδας.

«Είναι σημαντικό όλοι οι αιτούντες άσυλο που χρειάζονται στήριξη να συνεχίσουν να τη λαμβάνουν αδιάλειπτα καθώς και να ενημερωθούν για το νέο πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της μετάβασης αυτής», πρόσθεσε η κα Girard.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα ακριβή ποσά που λαμβάνουν μόνον οι αιτούντες ασύλου στην Ελλάδα, σε αντίθεση με αναρτήσεις στο διαδίκτυο που διακινούνται από ακροδεξιούς, ότι έκαστος μετανάστης στην Ελλάδα λαμβάνει 450 ευρώ το μήνα. Πέραν του ότι οι χρηματοδοτήσεις είναι από την ΕΕ, η διάρθρωση των ποσών που έχουν μειωθεί, αντηχεί την αλήθεια περί των όσων ισχύουν. Μάλιστα, οι ψευδείς ισχυρισμοί είχαν επανέλθει στην επιφάνεια μετά τις εξαγγελίες της ελληνικής κυβέρνησης για 150 ευρώ στους νεαρούς Έλληνες που θα εμβολιάζονταν κατά της Covid-19.

Στην ελληνική κυβέρνηση η οικονομική βοήθεια στους αιτούντες άσυλο - Ο

Αλλαγές στην παροχή

Σημειώνεται πως όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, από την 1 Ιουλίου 2021 το οικονομικό βοήθημα δεν παρέχεται πλέον σε αιτούντες άσυλο που διαμένουν αυτόνομα. Στην κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου αναφέρεται ότι το οικονομικό βοήθημα μπορεί να περιοριστεί κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του φορέα υλοποίησης και σε περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών, φθοράς εξοπλισμού ή υπερκατανάλωσης ρεύματος ή νερού ή σε ωφελούμενους που εργάζονται, αλλά η εργασία τούς αποφέρει εισόδημα μικρότερο του 50% του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Το βοήθημα διακόπτεται εφόσον εκδοθεί η απόφαση επί της αίτησης διεθνούς προστασίας, εφόσον υπάρξει παραίτηση ή ανάκληση της αίτησης διεθνούς προστασίας και σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης της φυσικής παρουσίας του ωφελούμενου σε θέση στέγασης. Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση, διακόπτεται με τη συμπλήρωση δώδεκα συνεχόμενων μηνιαίων καταβολών του βοηθήματος στον ωφελούμενο, εξαιρουμένων "όσων εξακολουθούν να είναι επιλέξιμοι ως προς το νομικό τους καθεστώς" εφόσον υποβάλουν εκ νέου αίτημα στον φορέα υλοποίησης.

Φορέας υλοποίησης του προγράμματος παροχής οικονομικού βοηθήματος είναι πλέον η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης και εταίρος υλοποίησης το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο θα ανατεθεί η παροχή του βοηθήματος.

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το οικονομικό βοήθημα θα καταβάλλεται μόνο σε αιτούντες άσυλο οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι σε δομές φιλοξενίας για αιτούντες άσυλο αναγνωρισμένες από τις ελληνικές Αρχές.

Αυτές είναι οι ανοιχτές δομές υποδοχής, τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, το στεγαστικό πρόγραμμα ESTIA, καθώς και ξενώνες φιλοξενίας που συνεργάζονται με το Υπουργείο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση για στέγαση σε κάποιες από αυτές τις δομές φιλοξενίας. Μόλις εγγραφούν ως φιλοξενούμενοι σε κάποια από τις δομές, είναι επιλέξιμοι και πάλι για το οικονομικό βοήθημα.

Οι αιτήσεις για στέγαση γίνονται στις ΜΚΟ οι οποίες παρέχουν στήριξη σε αιτούντες άσυλο, με τις αιτήσεις να μην μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά.

Από τον Απρίλιο του 2017, η ενίσχυση με μετρητά στην Ελλάδα παρεχόταν από την Greece Cash Alliance (GCA), μια ομάδα ΜΚΟ υπό την καθοδήγηση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EΕ) και σε συνεργασία με το Ελληνικό Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Η οικονομική βοήθεια παρέχεται μέσω κάρτας, που διανέμεται μόνο στους αιτούντες άσυλο που διαμένουν σε επίσημες Δομές, και η οποία λειτουργεί σε όλα τα ΑΤΜ και τα μηχανήματα POS σε καταστήματα και σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως με απόφαση της παρούσας κυβέρνησης, το πρόγραμμα ESTIA αντικαταστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 με το ESTIA II, στο οποίο εισήχθη μείωση του ποσού για τους δικαιούχους των περισσότερων κατηγοριών. Συγκεκριμένα, το ποσό για τα άτομα που διαμένουν σε δομή όπου παρέχεται σίτιση μειώνεται από 90 σε 75 ευρώ μηνιαίως, ενώ το ποσό για τα άτομα που ζουν σε δομές όπου δεν παρέχεται σίτιση παραμένει στα 150 ευρώ το μήνα.

Συνολικά, περίπου 60.566 άτομα (36.252 οικογένειες) που διαμένουν στη χώρα μας, λαμβάνουν οικονομική στήριξη αυτή τη στιγμή, εν αναμονή της αίτησης για την έκδοση της απόφασης περί ασύλου.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Πρόσφυγες, Μετανάστες, Μεταναστευτικό, Άσυλο, Κυβέρνηση, ΟΗΕ
SHARE:

24Media Network