Κομισιόν: Νέο κέντρο γνώσεων της ΕΕ για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης

Διαβάζεται σε 2'
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Ένωση iStock

Η Κομισιόν εγκαινιάζει ένα νέο κέντρο γνώσεων της ΕΕ για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης.

Το νέο κέντρο γνώσεων της ΕΕ με σκοπό την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης εγκαινίασε η Κομισιόν. Το κέντρο γνώσεων βασίζεται στην επιτυχία του δικτύου ευαισθητοποίησης για τη ριζοσπαστικοποίηση (RAN), το οποίο έχει συμβάλει στην ευαισθητοποίηση και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των επαγγελματιών του τομέα (από το 2011) και των φορέων χάραξης πολιτικής (από το 2021).

Το κέντρο γνώσεων θα έχει πλέον ευρύτερο πεδίο δράσης και δεν θα περιορίζεται στην ευαισθητοποίηση. Θα βοηθήσει τα κράτη μέλη και τις χώρες εταίρους να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πολιτικές και στρατηγικές με βάση την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών. Για παράδειγμα, το κέντρο γνώσεων θα στηρίξει την οργάνωση θεματικών ομάδων που θα δώσουν τη δυνατότητα στους εμπειρογνώμονες στον τομέα της πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης να συνεργαστούν σε θέματα προτεραιότητας, καθώς και σε έργα που υλοποιούνται από τα κράτη μέλη.

Θα στηρίξει επίσης τη διοργάνωση εργαστηρίων και επισκέψεων μελέτης, καθώς και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης, κατάρτισης, καθοδήγησης και παρακολούθησης εργασιών. Επιπλέον, θα στηρίξει την έρευνα και την ανάλυση προοπτικών. Έτσι, θα δώσει τη δυνατότητα στους φορείς χάραξης πολιτικής, τους επαγγελματίες του τομέα και τους ερευνητές να συνεργαστούν καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ριζοσπαστικοποίησης.

Η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης είναι το πρώτο βήμα για την πρόληψη των τρομοκρατικών επιθέσεων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της, η Επιτροπή στήριξε σθεναρά τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους για την πρόληψη της έκθεσης του κοινού σε επιβλαβές και τρομοκρατικό περιεχόμενο και για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός αυτού.

Η δημιουργία ενός κέντρου γνώσεων της ΕΕ για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης αναφέρθηκε στο θεματολόγιο της ΕΕ του 2020 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Το κέντρο γνώσεων θα στηρίξει επίσης την εφαρμογή του κανονισμού για το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο, ο οποίος έχει τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιούνιο του 2022, καθώς και τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για το Διαδίκτυο.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα