Οι ατομικές εμπειρίες και η ικανοποίηση δεν θα πρέπει να καθορίζονται αποκλειστικά από στατιστικές μέσου μεγέθους. Getty Images/iStockphoto

ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΡΑΝΕ ΤΑ ΠΕΗ ΜΑΣ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Ποιος είναι ο λόγος που γίνονται μετρήσεις πέους, πώς γίνονται και γιατί ενδιαφέρουν πλειάδα επιστημόνων.

Τα πεδία των ερευνών που γίνονται παγκοσμίως είναι αμέτρητα. Όλοι οι επιστημονικοί (και όχι μόνο) κλάδοι ασχολούνται με ό,τι μπορείς να φανταστείς, αλλά και ό,τι ξεπερνάει τη φαντασία σου.

Πρόχειρα ανακαλώ το πώς μια φούσκα από σαπούνι μπορεί να ‘κρατήσει’ για ώρες.

Πάντα υπάρχει τουλάχιστον ένας λόγος για να ‘πιάσουν’ δουλειά οι απανταχού ερευνητές. Όπως υπάρχει μεθοδολογία και ευρήματα.

Για παράδειγμα, η μελέτη για τη φούσκα από σαπούνι σχετιζόταν με εναλλακτικούς τρόπους για να επικονιαστούν τα καρποφόρα φυτά, εάν εξαφανιστούν οι μέλισσες, που είναι “σε παγκόσμια κρίση“.

Σήμερα θα ασχοληθούμε με το θέμα που έχει ζητηθεί πιο συχνά από κάθε άλλο, στον ιστότοπο WorldData: είναι το μέσο μέγεθος των ανδρικών γεννητικών οργάνων.

Όπως οι ερευνητές, έτσι και εγώ είχα λόγο που αναζήτησα όλες τις σχετικές λεπτομέρειες (με πρώτη το νόημα των μετρήσεων πέους, παγκοσμίως): το έθιξε ένας Aσιάτης stand up comedian που παρακολουθώ τελευταία. Αν δεν έχεις υπ’ όψιν σου τον Ronny Chieng, χάνεις.

Εν πάση περιπτώσει, μιλούσε για τα στερεότυπα που κυκλοφορούν για τους Ασιάτες. Όπως πρότεινε πως ο μέσος όρος για πολλά πράγματα, θα έπρεπε να ‘βγαίνει’ από όσα ισχύουν στο μεγαλύτερο πληθυσμό του πλανήτη (μόνο οι Κινέζοι και οι Ινδοί είναι το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού και σε όλη την Ασία ζει το 60% των ανθρώπων που κατοικούν στη Γη), αναρωτήθηκε “ποιοι, γιατί και πώς κάνουν αυτές τις μετρήσεις; Και πώς υπολογίζεται το στατιστικό λάθος;”.

Ο Chieng πέρασε στο επόμενο θέμα και εγώ στην αναζήτηση των απαντήσεων στις στις ερωτήσεις του.

Πριν προχωρήσεις, είναι χρήσιμο να έχεις υπ’ όψιν σου πως τα ευρήματα των εκατοντάδων (αν όχι χιλιάδων) ερευνών που έχουν γίνει με αντικείμενο τη μέτρηση πέους, πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή “και οι ατομικές εμπειρίες και η ικανοποίηση δεν θα πρέπει να καθορίζονται αποκλειστικά από στατιστικές μέσου μεγέθους” όπως τονίζουν οι ερευνητές.

Ποιες επιστήμες έχουν λόγο να ασχολούνται με τα μεγέθη του πέους

Το επιστημονικό πεδίο που ασχολείται με τη μελέτη της ανθρώπινης σεξουαλικής ανατομίας (όπου ανήκουν οι μετρήσεις του μεγέθους πέους) ονομάζεται σεξολογία. Περιλαμβάνει κλάδους, όπως η βιολογία, η ψυχολογία, η κοινωνιολογία, η ιατρική και η δημόσια υγεία.

Πέραν των σεξολόγων, μετρήσεις κάνουν και οι ουρολόγοι -ειδικότητα που ασχολείται ειδικά με το ανδρικό αναπαραγωγικό σύστημα.Αυτοί κάνουν εργασίες και κλινικές μελέτες που σχετίζονται με το μέγεθος, τη σεξουαλική υγεία και τις σχετικές ιατρικές καταστάσεις.

Υπάρχει και μια άλλη επιστήμη που ενδιαφέρεται για το μέγεθος: είναι η ανθρωπομετρία, κλάδος της ανθρωπολογίας. Ασχολείται με τη μέτρηση και τη μελέτη των διαστάσεων του ανθρώπινου σώματος, για την παροχή πολύτιμων δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς και για την κατανόηση των ανθρώπινων ανατομικών παραλλαγών.

Από εκεί και πέρα, συνεισφέρουν και ερευνητές άλλων κλάδων που έχουν σχετικό ενδιαφέρον. Χαρακτηριστικά αναφέρω την ανατομία, τη φυσιολογία, τη ψυχολογία και τις κοινωνικές αντιλήψεις.

Συνηθέστερα, χρειάζεται η συνεργασία εκπροσώπων πολλών ‘κατευθύνσεων’, για την ολοκληρωμένη και πολυδιάστατη κατανόηση των ευρημάτων.

Τι σκοπό έχουν οι μετρήσεις πέους;

Είναι μακρά η λίστα. Getty Images/iStockphoto

Από την πληθώρα των κλάδων που ασχολούνται με το αντικείμενο, μπορείς να καταλάβεις πως ο σκοπός αυτών των μελετών είναι πολύπλευρος.

Στη μακρά λίστα, ανήκουν

α) η καθιέρωση κανόνων και μέσων όρων: με τη συλλογή δεδομένων από διαφορετικούς πληθυσμούς, οι ερευνητές μπορούν να καθορίσουν μέσες μετρήσεις και να κατανοήσουν το εύρος της διακύμανσης. Ό,τι προκύπτει, παρέχει μια βάση για σύγκριση και βοηθά στον καθορισμό του τι θεωρείται ‘εντός του κανονικού εύρους’, σε διαφορετικούς πολιτισμούς και εθνότητες.

β) η αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας: κάποιες μελέτες έχουν ως στόχο τη διερεύνηση πιθανών συσχετίσεων ή συσχετισμών μεταξύ του μεγέθους του πέους και ορισμένων ιατρικών καταστάσεων. Για παράδειγμα, η μικροφαλλία (ασυνήθιστα μικρό πέος), η μακροφαλλία (ασυνήθιστα μεγάλο πέος), η στυτική δυσλειτουργία ή ουρολογικές διαταραχές. Η κατανόηση αυτής της σχέσης, μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση, τη θεραπεία και την παροχή συμβουλών. Βοηθά τους ερευνητές να κατανοήσουν πώς παράγοντες όπως η γενετική, το περιβάλλον και οι πολιτισμικές επιρροές μπορούν να διαμορφώσουν τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες που σχετίζονται με το μέγεθος του πέους.

γ) η ενημέρωση/εξέλιξη των χειρουργικών διαδικασιών: η γνώση του μεγέθους του πέους έχει ‘εφαρμογή’ στην ουρολογία και την πλαστική χειρουργική. Τα ευρήματα επί της κατανόησης του εύρους των μεγεθών βοηθούν στην καθοδήγηση χειρουργικών τεχνικών, τη διασφάλιση των κατάλληλων εμφυτευμάτων ή προσθετικών και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων σε ιατρικές ή επανορθωτικές διαδικασίες (από αποκατάσταση και φαλλοπλαστική, έως επεμβάσεις επιβεβαίωσης φύλου).

δ) η έρευνα ψυχολογικών και κοινωνικών επιπτώσεων: το μέγεθος του πέους μπορεί να έχει ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις και να επηρεάζει την αυτοεκτίμηση, την εικόνα του σώματος και τις σεξουαλικές σχέσεις ενός ανθρώπου (βλ. στυτική δυσλειτουργία). Η μελέτη αυτών των επιπτώσεων συμβάλει στην έρευνα σχετικά με διαταραχές, όπως είναι η εικόνα του σώματος, η σεξουαλική υγεία και η ψυχολογική ευεξία. Η κατανόηση των ανησυχιών του ατόμου και η παροχή της κατάλληλης συμβουλευτικής μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτών των ψυχολογικών πτυχών στη διαδικασία θεραπείας και τη συνολική φροντίδα της σεξουαλικής υγείας.

στ) οι εκπαιδευτικοί σκοποί: οι ακριβείς πληροφορίες μπορούν να βοηθήσουν στην εξάλειψη μύθων, παρανοήσεων και στερεοτύπων σχετικά με τον ανδρισμό, τη σεξουαλική απόδοση και την ικανοποίηση. Μπορεί και να βοηθήσει ως προς την εκπαίδευση και να προάγει ρεαλιστικές προσδοκίες μεταξύ των ατόμων.

ε) η ανάπτυξη προϊόντων και παρεμβάσεων: μέσω της έρευνας ενημερώνεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη προϊόντων, όπως είναι τα αντισυλληπτικά, τα σεξουαλικά βοηθήματα και οι ιατρικές συσκευές. Μπορεί επίσης, να κατευθύνει τη δημιουργία παρεμβάσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συμβουλευτικών προσεγγίσεων που σχετίζονται με τη σεξουαλική υγεία.

Σημειώνεται πως έχει φανεί ότι η ‘σεξουαλική ευεξία’, δηλαδή η ευημερία της σεξουαλικής υγείας και της ανθρώπινης σεξουαλικότητα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, πέραν του μεγέθους. Πιο συγκεκριμένα, από τη σεξουαλική ικανοποίηση, την οικειότητα, την επικοινωνία, τη συναισθηματική σύνδεση και τη συνολική δυναμική των σχέσεων.

Μελέτες ενημερώνουν ότι η εστίαση αποκλειστικά στο μέγεθος μπορεί να επισκιάσει άλλες σημαντικές πτυχές της σεξουαλικής υγείας και της ανθρώπινης σεξουαλικότητας.

Πώς γίνονται οι μετρήσεις πέους

η μέτρηση αρχίζει τυπικά από το ηβικό οστό και φτάνει στην άκρη της βαλάνου. Getty Images/iStockphoto

Ένα εμπόδιο σε όλη αυτήν την έρευνα είναι πως δεν υπάρχει ένα καθολικά αποδεκτό πρωτόκολλο για τις μετρήσεις. Έτσι, στις μελέτες σημειώνεται πάντα πως η λήψη ακριβών μετρήσεων είναι δύσκολη, καθώς παράγοντες όπως η τεχνική μέτρησης, η αυτοαναφορά των συμμετεχόντων (“πολιτιστικοί και κοινωνικοί παράγοντες επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίον αντιλαμβάνονται και αναφέρουν τις μετρήσεις τους τα άτομα”) και μεμονωμένες παραλλαγές μπορεί να δημιουργήσουν κάποιο βαθμό σφάλματος. Ως εκ τούτου, τα ευρήματα ερμηνεύονται, αφού ληφθούν υπ’ όψιν αυτοί οι πιθανοί περιορισμοί.

Αυτό που υπάρχει, είναι κοινώς χρησιμοποιούμενες μέθοδοι που εξασφαλίσουν τη συνέπεια και τη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων.

Για παράδειγμα, η μέτρηση αρχίζει τυπικά από το ηβικό οστό και φτάνει στην άκρη της βαλάνου. Υπάρχουν παραλλαγές στον τρόπο με τον οποίο εκτελείται: μπορεί το πέος να είναι χαλαρό ή σε στύση.

Στη χαλαρή μέτρηση, το πέος πρέπει να είναι σε μη τεντωμένη, χαλαρή κατάσταση και η μέτρηση συνήθως γίνεται με χάρακα ή μεζούρα που πιέζεται ελαφρά στο δέρμα. Στην όρθια μέτρηση, η στύση πρέπει να είναι πλήρης.

Σε ό,τι αφορά την περίμετρο και στις δυο περιπτώσεις η μέτρηση λαμβάνεται στο μέσο ή στη βάση του άξονα, χρησιμοποιώντας μια εύκαμπτη μεζούρα που συνήθως τυλίγεται γύρω από το παχύτερο μέρος του πέους -χωρίς να συστέλλεται ή να συμπιέζεται ο ιστός.

Ποιοι παίρνουν μέρος στις μετρήσεις πέους

Στο κρεβάτι του γιατρού. Getty Images/iStockphoto

Αριθμητικά, το δείγμα των συμμετεχόντων σε αυτές τις μελέτες μπορεί να είναι από μερικές δεκάδες έως αρκετές εκατοντάδες ή και χιλιάδες. Ο όγκος ποικίλει ανάλογα με το σχεδιασμό της μελέτης, το στόχο της, τους διαθέσιμους πόρους και τη στατιστική ισχύ που απαιτείται για την εξαγωγή ουσιαστικών συμπερασμάτων.

Η μεθοδολογία της μέτρησης εξαρτάται επίσης, από το αντικείμενο κάθε μελέτης και τους στόχους της.

Σε γενικές γραμμές, ωστόσο οι συμμετέχοντες προκύπτουν από δείγμα εθελοντών που είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν. Προκύπτουν μέσω διαφημίσεων, διαδικτυακών ερευνών ή στρατολόγηση συγκεκριμένων πληθυσμών (βλ. φοιτητές πανεπιστημίου ή κλινικές υγειονομικής περίθαλψης).

Μετά την ενημέρωση των λεπτομερειών της μελέτης, του σκοπού, των διαδικασιών και των πιθανών κινδύνων και οφελών, οι υποψήφιοι μπορούν να ρωτήσουν ό,τι θέλουν. Αν είναι ΟΚ με ό,τι ακούσουν, υπογράφουν τη συγκατάθεση τους πριν αρχίσει η εργασία.

Η συλλογή δεδομένων αρχίζει με τη διαδικασία που λέγεται “αυτοαναφορά”: οι συμμετέχοντες λαμβάνουν οδηγίες για τον συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίον πρέπει να μετρήσουν το πέος τους -με χάρακα ή μεζούρα. Ορισμένες μελέτες μπορεί επίσης να συλλέξουν πρόσθετες πληροφορίες, όπως το μέγεθος ή η περιφέρεια των όρχεων.

Προκειμένου να διασφαλιστεί το απόρρητο και να μειωθεί η πιθανή μεροληψία, οι συμμετέχοντες συνήθως λαμβάνουν οδηγίες να πραγματοποιούν τις μετρήσεις στην ιδιωτικότητα -και το απόρρητο– που τους προσφέρει το σπίτι τους. Βεβαιώνονται ότι τα δεδομένα τους θα διατηρηθούν εμπιστευτικά και ανώνυμα, σε οποιεσδήποτε αναφορές ή δημοσιεύσεις.

Εφόσον ολοκληρωθούν και συλλεχθούν οι μετρήσεις, τις συγκεντρώνουν οι ερευνητές, οι οποίοι αναλύουν τα δεδομένα, χρησιμοποιώντας στατιστικές μεθόδους (πχ ο υπολογισμός των μέσων μεγεθών, των εκατοστημόνων και άλλων περιγραφικών στατιστικών), για την παροχή ολοκληρωμένης κατανόησης του πληθυσμού που μελετάται.

Τι αποκάλυψε η πιο πρόσφατη σχετική μελέτη

Μετα-ανάλυση 75 μελετών που έκαναν τον περασμένο Φεβρουάριο ερευνητές του Stanford, αποκάλυψε ότι “από το 1942 έως το 2021 το μήκος έχει αυξηθεί κατά 24%”.

Και γιατί έπρεπε να ξέρουμε αυτήν την πληροφορία; “Η αύξηση σημαίνει ότι κάτι ισχυρό συμβαίνει στο σώμα μας. Εάν επιβεβαιωθούν τα ευρήματα, πρέπει να προσδιορίσουμε την αιτία αυτών των αλλαγών”.

YΓ: Στο link που δώσαμε στην αρχή, από το WorldData, δείχνει τη θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια λίστα.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα