4,4 δισ. ευρώ έχει ανάγκη το ελληνικό δημόσιο το 2014

From left to right: Mr Ioannis STOURNARAS, Greek Minister for Finance; Mr Thomas WIESER, President of the EFC.
(EUROKINISSI/ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÔÇÓ Å.Å.)
From left to right: Mr Ioannis STOURNARAS, Greek Minister for Finance; Mr Thomas WIESER, President of the EFC. (EUROKINISSI/ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÔÇÓ Å.Å.) EUROKINISSI

Το ποσό θα καλυφθεί από εκδόσεις εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, των οποίων όπως αναφέρεται στον Προϋπολογισμό, το υφιστάμενο ύψος αναμένεται να παραμείνει σταθερό.

Mέσω των υπολειπόμενων δόσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) θα καλυφθεί μέρος των δανειακών αναγκών του Δημοσίου για το 2014.

Το μέρος των αναγκών που υπολείπεται, το οποίο κυμαίνεται στα 4,3 με 4,4 δισ. ευρώ σύμφωνα με υπολογισμούς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου- θα καλυφθεί από εκδόσεις εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, των οποίων όπως αναφέρεται στον Προϋπολογισμό, το υφιστάμενο ύψος αναμένεται να παραμείνει σταθερό.

Πάντως, στην περίπτωση που διαμορφωθούν κατάλληλες συνθήκες, σε συνδυασμό με τα ήδη σημαντικά αποτελέσματα στον δημοσιονομικό τομέα, η κυβέρνηση - όπως αναφέρεται στον Προϋπολογισμό- εκτιμά ότι είναι εφικτή η επιστροφή της χώρας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου μέσω προσφυγής σε νέο δανεισμό, μεσοπρόθεσμης διάρκειας κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014.

Το συνολικό ύψος του δανεισμού για το Δημόσιο το 2014 (χρηματοδοτικές ανάγκες του Κρατικού Προϋπολογισμού) έχει υπολογιστεί στον Προϋπολογισμό σε 68,2 δισ. ευρώ. Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα, από αυτά, τα 25,2 δισ. ευρώ θα καλυφθούν από τον Μηχανισμό Στήριξης, ήτοι από τα δάνεια του (ΕΤΧΣ) και του ΔΝΤ. Τα δάνεια αυτά όμως, σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση Αξιολόγησης της Ελληνικής Οικονομίας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ιούλιος 2013) ανέρχονται σε 17,5 δισ. ευρώ. Στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθούν και τα έσοδα που προβλέπονται από το πρόγραμμα smp (securities market programme της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας) και anfa (μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του ελληνικού δημοσίου από τα χαρτοφυλάκια κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος) τα οποία ανέρχονται σε 2,4 δισ. ευρώ καθώς και οι υπερβάσεις των στόχων του πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2013- 14, οι οποίες υπολογίζονται σε περίπου 1 δισ. ευρώ.

Επομένως από τα 25,2 δισ. ευρώ που αναφέρει ο Προϋπολογισμός καλύπτονται από τα παραπάνω μόνο τα 20,9 δισ. ευρώ. Συνακόλουθα προκύπτει ένα κενό χρηματοδότησης της τάξεως των 4,3 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το κενό αυτό είχε προσδιοριστεί με αρκετή ακρίβεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τον περασμένο Ιούλιο, όταν εξέδωσε την Έκθεση Αξιολόγησής του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, εγκρίνοντας ταυτοχρόνως την καταβολή της δόσης των 1,8 δισ. ευρώ.

Το ΔΝΤ δεν μετέχει ως γνωστόν στη δόση του Οκτωβρίου του 1 δισ. ευρώ η οποία ακόμη δεν έχει εισπραχθεί (αποτελείται από 0,5 δισ. ευρώ του προγράμματος smp της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και άλλα 0,5 δισ. ευρώ από το ΕΤΧΣ). Αντιθέτως συμμετέχει (πάντα με 1,8 δισ. ευρώ) στη δόση των 5 δισ. ευρώ του Δεκεμβρίου 2013, η οποία παραμένει άγνωστο το πότε θα εγκριθεί.

SHARE: