ΑΑΔΕ: Εντόπισε πλαστά και εικονικά τιμολόγια 102,58 εκατ. ευρώ

ΑΑΔΕ: Εντόπισε πλαστά και εικονικά τιμολόγια 102,58 εκατ. ευρώ
Μπλοκ τιμολογίου Eurokinissi

Ο εντοπισμός των εικονικών παραστατικών πραγματοποίηθηκε σε επιχειρήσεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Το σύνολο των πλαστών τιμολογίων ξεπερνά τα 102 εκατ. ευρώ.

Πλαστά και εικονικά τιμολόγια συνολικού ύψους 102,58 εκ ευρώ εντόπισαν και ολοκλήρωσαν το δεύτερο τρίμηνο του χρόνου οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ σε εννέα υποθέσεις που έλεγξαν και οι οποίες έφεραν πλήθος πλαστών παραστατικών.

Ο εντοπισμός των εικονικών παραστατικών έγινε σε:

Ατομική επιχείρηση στην Αττική, με αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής, κατά τη χρήση 2015.

Έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 212 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 122.000€.

Εξέδωσε 11 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 120.000€.

Κατά τη χρήση 2015:

Έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 2.734 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 40.100.000€.

Εξέδωσε 1167 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 40.100.000€.

Ατομική επιχείρηση στην Αττική, με αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, κατά τη χρήση 2015:

Έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 770 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 460.000€.

Εξέδωσε 380 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 468.000€.

Κατά τη χρήση 2016:

Έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 390 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 1.300.000€.

Εξέδωσε 617 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.306.000€.

Κατά τη χρήση 2017:

Εξέδωσε 387 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 595.000€. Κατασκευαστική εταιρεία (Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.) στην Αττική, κατά τις χρήσεις 2013 έως και 2019 εξέδωσε 444 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 11.400.000€.

Ανώνυμη εταιρεία εμπορίας υγραερίου στη Θεσσαλονίκη, κατά τις χρήσεις 2014 έως 2018 εξέδωσε 528 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής στοιχεία αξίας 1.900.000€.

Επιχείρηση εμπορίας ανταλλακτικών στον νομό Θεσσαλονίκης, κατά τη χρήση 2015 εξέδωσε 60 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.400.000€.

Εταιρεία κατασκευαστικών εργασιών στον νομό Θεσσαλονίκης, κατά τις χρήσεις 2017 και 2018, έλαβε 87 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.040.000€.

Ε.Π.Ε. στο νομό Αττικής με αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, κατά τις χρήσεις 2017 και 2018 έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 10 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές αξίας 1.215.000€.

Ανώνυμη τεχνική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, κατά τις χρήσεις 2015 και 2016 έλαβε 49 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 550.000€.

Ετερόρρυθμη Εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανεξάρτητου δημοσιογράφου, στην Αττική, κατά τις χρήσεις 2013 και 2014, έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 9 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 184.000€.

Ατομική επιχείρηση στην Αττική, με αντικείμενο δραστηριότητας τις εργασίες επίχρισης κονιαμάτων, κατά τις χρήσεις 2014 και 2015, έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 6 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 320.000€.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα