Αυτά είναι τα μεγάλα έργα υποδομής που θα γίνουν στο Ελληνικό

Αυτά είναι τα μεγάλα έργα υποδομής που θα γίνουν στο Ελληνικό
Απο την κατεδάφιση κτιρίων στο Ελληνικό. Eurokinissi

Στη Βουλή σήμερα το νομοσχέδιο για το Ελληνικό και τα έργα υποδομής. Μεταξύ αυτών είναι η υπογειοποίηση της Ποσειδώνος, ποδηλατόδρομοι και κατασκευή μαρίνας.

Κλειδώνει η διαδικασία επιτάχυνσης της έναρξης και ολοκλήρωσης των έργων υποδομής στο Ελληνικό  με νομοσχέδιο που περνάει σήμερα από τη Βουλή από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σε αυτό περιγράφεται επακριβώς η διαδικασία, στόχος της οποίας είναι η ταχύτερη εκτέλεση των υπό υλοποίηση έργων και η εξασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος μέσα από την συνεργασία με τον επενδυτή.

Ποια είναι τα έργα υποδομής Δημοσίου Συμφέροντος

Τα έργα υποδομής που χαρακτηρίζονται ως Δημόσιου Συμφέροντος είναι ανά κατηγορία αρμόδιου υπουργείου τα κάτωθι:

1.Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

-Μετατόπιση-Υπογειοποίηση Λεωφόρου Ποσειδώνος

-Κάτω διάβαση Εμπορικού Κέντρου (mall underpass)

-Άνω διάβαση Λ.Ποσειδώνος (flyover)

-Τεχνικό Έργο Γέφυρας Ρέματος Τραχώνων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος

-Πεζογέφυρες

-Βασικό Οδικό Δίκτυο

-Τοπικό Οδικό Δίκτυο

-Πεζόδρομοι-Ποδηλατόδρομοι

-Κοινόχρηστοι χώροι (π.χ. πλατείες)

-Διευθέτηση Ρέματος Τραχώνων

-Ρέμα Αεροδρομίου

2.Υπουργείο Οικονομικών

-Έργα εμπλουτισμού διαμόρφωσης και προστασίας παραλιακού μετώπου (για την προστασία και διαμόρφωση της εξόδου του ρέματος Τραχώνων, για την αναβάθμιση της υφιστάμενης ναυταθλητικής εγκατάστασης, τις επιχώσεις για τη δημιουργία ενυδρείου κ.λπ.)

3.Υπουργείο Τουρισμού

-Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών

Ο ρόλος του Ανεξάρτητου Μηχανικού

Για αυτά τα έργα υποδομής γίνεται σαφές ότι υλοποιούνται με ευθύνη και δαπάνες του επενδυτή ενώ  διευκρινίζονται οι ακριβείς αρμοδιότητες του Ανεξάρτητου Μηχανικού. Οι Ανεξάρτητοι Μηχανικοί θα μπορουν να  επιλέγονται είτε για μεμονωμένα έργα, είτε ανά κατηγορία είτε για το σύνολο των προς υλοποίηση έργων.  Για αυτό το λόγο εισάγεται στον ν.4062/2012 διάταξη στην οποία προβλέπεται και ρυθμίζει την εκτέλεση και παραλαβή των έργων που πρόκειται να εκτελεστούν τα οποία ναι μεν γίνονται από τον επενδυτή αλλά παρουσιάζουν δημόσιο ενδιαφέρον.

Ως πρώτο στάδιο για τα έργα υποδομής προβλέπεται η εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, από μελετητές οι οποίες θα ελέγχονται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, που επιλέγονται από τον επενδυτή. Ως δεύτερο στάδιο προβλέπεται η εκτέλεση των έργων από εργολάβους επιλογής του επενδυτής όπου και πάλι θα είναι υπό την επίβλεψη του Ανεξάρτητου Μηχανικού που αναλαμβάνει την επίβλεψη των εργασιών και ελέγχει την εκτέλεση τους σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες.

Ως τρίτο στάδιο προβλέπεται η ολοκλήρωση των εργασιών και η παραλαβή του έργου σε μία φάση από την κατά περίπτωση Διεύθυνση του υπουργείου ευθύνης για το έργο που θα εκτελείται. Συγκεκριμένα, πρώτα ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα εκδίδει την “Βεβαίωση Περαίωσης Έργου” η οποία θα υποβάλλεται στην αντίστοιχη υπηρεσία του καθ`ύλην αρμόδιου υπουργείου προς απλούστευση της διαδικασίας η οποία θα πρέπει εντός 15 μόλις ημερών να παραλάβει το έργο με την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου.

Στη συνέχεια το Δημόσιο (πάντα για τα έργα δημόσιου συμφέροντος) θα μπορεί είτε να το παραχωρήσει περαιτέρω στους φορείς στους οποίους ανήκουν κατά κυριότητα, χρήση ή εκμετάλλευση είτε να το θέσει απευθείας σε δημόσια χρήση.

Με αυτόν τον τρόπο θεωρείται ότι διασφαλίζεται η ταχύτερη και απλούστερη διαδικασία ολοκλήρωσης των τυπικών διαδικασιών και η απρόσκοπτη πρόοδος των έργων υποδομής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού. Διευκρινίζεται επιπλέον πως οι τυχόν διαφορές θα επιλύονται από τριμελές διαιτητικό δικαστήριο. Τα υπουργεία που εμπλέκονται στην διαδικασία αυτή είναι τα: Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Θεσπίζεται τέλος, ειδική υποχρέωση των φορέων του Δημοσίου να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή κατ` απόλυτη προτεραιότητα προς διευκόλυνση της υλοποίησης των έργων αυτών.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα