Τίτλοι τέλους για την Delica Ελλάδας

Τίτλοι τέλους για την Delica Ελλάδας

Στο δρόμο οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο της SCA Hellas στην Πάτρα. Σε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου. Για ποιο λόγο κλείνει η μονάδα της γνωστής χαρτοποιίας. Η ανακοίνωση της διοίκησης

Το κλείσιμο του εργοστασίου της στην Πάτρα ανακοίνωσε η χαρτοποιία SCA Hellas.

"Λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα και προκειμένου να διατηρήσει τη θέση της στην αγορά προχωρά σε οργανωτικές αλλαγές, ώστε να είναι σε θέση να προσαρμοστεί στην τρέχουσα κατάσταση και να εξασφαλίσει τη βιώσιμη παρουσία της στην ελληνική αγορά", τονίζει στην ανακοίνωση της η εταιρεία.

Η SCA Hellas, σύμφωνα με την ανακοίνωση, προσπάθησε να επαναδιαπραγματευτεί νέους όρους στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με τους εκπροσώπους των εργαζομένων της, χωρίς  όμως η προσπάθεια αυτή δεν στέφτηκε με επιτυχία.

"Ως εκ τούτου, οι μέτοχοι της SCA Hellas, δυστυχώς δεν έχουν άλλη εναλλακτική από το να προσφέρουν σε όλους τους εργαζομένους της SCA Hellas ένα πακέτο εθελουσίας αποχώρησης με σημαντικά οφέλη και να κλείσουν το εργοστάσιο χαρτοποιίας στην Πάτρα.

Αυτά τα μέτρα είναι αναγκαίο να ληφθούν, ώστε η εταιρεία να παραμείνει βιώσιμη, ανταγωνιστική και σε θέση να παράγει προϊόντα άριστης ποιότητας με όσο το δυνατό χαμηλότερο κόστος για τους πελάτες και τους καταναλωτές".

Η SCA Hellas, όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, "είναι αποφασισμένη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίσει για τους συναδέλφους που επηρεάζονται όσο το δυνατόν καλύτερους όρους, μέσω ενός πλάνου εθελουσίας εξόδου, το οποίο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να τους προσφέρει σημαντικά υψηλότερες αποζημιώσεις, από αυτές που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία.

Επίσης, τους προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επανατοποθέτησης, ώστε να τους βοηθήσει στη μετάβαση τους σε νέες θέσεις εργασίας ή στο επόμενο στάδιο στη ζωή τους, καθώς και ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη για θέματα υγείας, μέχρι και τις 31.12.2013".

SHARE: