Ανάκαμψη παραγωγής σε 11 από τους 24 βιομηχανικούς κλάδους, το πρώτο 6μηνο του 2014

Ανάκαμψη παραγωγής σε 11 από τους 24 βιομηχανικούς κλάδους, το πρώτο 6μηνο του 2014

Ποιοι κλάδοι παρήγαγαν περισσότερα προϊόντα από το αντίστοιχο διάστημα του 2013

Οι επιχειρήσεις των ένδεκα από τους 24 βιομηχανικούς κλάδους της χώρας παρήγαγαν το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους περισσότερα προϊόντα από όσα είχαν παράξει το πρώτο εξάμηνο του 2013.

Η ανάκαμψη των κλάδων αυτών, που αντισταθμίστηκε όμως από την πτώση παραγωγής των υπόλοιπων κλάδων, φαίνεται να τροφοδοτήθηκε κατά βάση από ασθενική, έστω, βελτίωση της εσωτερικής ζήτησης, αφού κατά το ίδιο χρονικό διάστημα σημειώθηκε κάμψη των εξαγωγών σειράς βιομηχανικών προϊόντων.

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης παραγωγής της εγχώριας μεταποιητικής βιομηχανίας την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 παρουσίασε μείωση της τάξης του 0,9%, καθώς ο συνολικός όγκος της παραγωγής μεταποιημένων βιομηχανικών προϊόντων αυξήθηκε κατά 1% τον Ιανουάριο, κατά 1,9% τον Φεβρουάριο και κατά 1,2% τον Μάιο, ενώ μειώθηκε κατά 1,5% τον Μάρτιο, κατά 3% τον Απρίλιο και κατά 3,6% τον Ιούνιο, σε σύγκριση με τον όγκο των προϊόντων που είχαν παραχθεί τους ίδιους μήνες του 2013.

Λόγω της σημαντικής και παρατεταμένης μείωσης της παραγωγής τα τελευταία χρόνια ο όγκος της συνολικής παραγωγής το πρώτο εξάμηνο του 2014 ήταν κατά 13,3% χαμηλότερος από τον αντίστοιχο όγκο του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010, που αποτελεί από τον περασμένο μήνα το έτος βάσης των μετρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ.

Αυξημένη παραγωγική δραστηριότητα κατέγραψαν το πρώτο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξής ένδεκα κλάδοι παραγωγής:

- Τροφίμων με ποσοστιαία μεταβολή +1,2% τον Ιανουάριο (+2,4% τον ίδιο μήνα του 2013), +1,4% τον Φεβρουάριο (-4,1%), +0,3% τον Μάρτιο (-2,6%), -3,7% τον Απρίλιο (+2,1%), +2,7% τον Μάιο

(-9,6%), -1,8% τον Ιούνιο (-2,0%) και συνολικά +0,4% το εξάμηνο (-2,0%), σε επίπεδα που είναι κατά 11,0% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010.

- Χάρτου με ποσοστιαία μεταβολή -9,0% τον Ιανουάριο (+4,8% τον ίδιο μήνα του 2013), +2,7% τον Φεβρουάριο (+3,3%), +4,9% τον Μάρτιο (-2,7%), +11,2% τον Απρίλιο (+8,9%), +1,8% τον Μάιο (+2,5%), +5,6% τον Ιούνιο (-0,9%) και συνολικά +4,2% το εξάμηνο (+4,5%), σε επίπεδα που είναι κατά 2,9% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010.

- Χημικών με ποσοστιαία μεταβολή +6,3% τον Ιανουάριο (-11,0% τον ίδιο μήνα του 2013), +2,6% τον Φεβρουάριο (+2,6%), -0,8% τον Μάρτιο (+1,9%), -7,0% τον Απρίλιο (+7,8%), -2,9% τον Μάιο (-4,9%), -3,7% τον Ιούνιο (+7,0%) και συνολικά +1,9% το εξάμηνο (+0,7%), σε επίπεδα που είναι κατά 3,3% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010.

- Πλαστικών με ποσοστιαία μεταβολή +4,3% τον Ιανουάριο

(-10,2% τον ίδιο μήνα του 2013), +6,1% τον Φεβρουάριο (+4,0%), -2,1% τον Μάρτιο (-4,0%), -7,5% τον Απρίλιο (+3,3%), +3,6% τον Μάιο (-6,4%), -5,7% τον Ιούνιο (+5,8%) και συνολικά +0,2% το εξάμηνο (-1,9%), σε επίπεδα που είναι κατά 10,9% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010.

- Βασικών μετάλλων με ποσοστιαία μεταβολή +8,4% τον Ιανουάριο (-13,4% τον ίδιο μήνα του 2013), +2,0% τον Φεβρουάριο (-12,9%), +17,8% τον Μάρτιο (-17,4%), +1,0% τον Απρίλιο (+18,2%), +15,0% τον Μάιο (-16,2%), +2,4% τον Ιούνιο

(-0,1%) και συνολικά +8,6% το εξάμηνο (-6,8%), σε επίπεδα που είναι κατά 5,2% υψηλότερα από τα αντίστοιχα του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010.

- Μεταλλικών προϊόντων με ποσοστιαία μεταβολή -3,8% τον Ιανουάριο (-12,1% τον ίδιο μήνα του 2013), +3,4% τον Φεβρουάριο (-14,7%), -7,7% τον Μάρτιο (-17,1%), -10,5% τον Απρίλιο (-5,4%), +12,9% τον Μάιο (-17,7%), +4,2% τον Ιούνιο

(-9,2%) και συνολικά +4,1% το εξάμηνο (-4,7%), σε επίπεδα που είναι κατά 16,9% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010.

- Ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων με ποσοστιαία μεταβολή +131,6% τον Ιανουάριο (-4,1% τον ίδιο μήνα του 2013), +88,5% τον Φεβρουάριο (+4,3%), +39,8% τον Μάρτιο (+16,9%), +75,3% τον Απρίλιο (+8,4%), +122,9% τον Μάιο (-37,5%), +49,6% τον Ιούνιο (-27,0%) και συνολικά +53,6% το εξάμηνο (-18,2%), σε επίπεδα που είναι κατά 0,5% υψηλότερα από τα αντίστοιχα του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010.

- Μηχανοκίνητων οχημάτων με ποσοστιαία μεταβολή +269,7% τον Ιανουάριο (-49,6% τον ίδιο μήνα του 2013), +23,1% τον Φεβρουάριο (-22,0%), +8,8% τον Μάρτιο (+10,9%), -44,7% τον Απρίλιο (-20,7%), -9,9% τον Μάιο (+18,2%), +9,5% τον Ιούνιο (+5,5%) και συνολικά +12,6% το εξάμηνο (-4,4%), σε επίπεδα που είναι κατά 34,7% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010.

- Επίπλων με ποσοστιαία μεταβολή +14,3% τον Ιανουάριο

(-29,8% τον ίδιο μήνα του 2013), +8,0% τον Φεβρουάριο

(-31,5%), -6,6% τον Μάρτιο (-28,7%), +3,7% τον Απρίλιο

(-21,7%), +8,0% τον Μάιο (-27,5%), -6,3% τον Ιούνιο (-12,3%) και συνολικά +3,2% το εξάμηνο (-23,8%), σε επίπεδα που είναι κατά 56,9% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010.

- Διαφόρων άλλων προϊόντων λοιπών μεταποιητικών δραστηριοτήτων με ποσοστιαία μεταβολή -12,2% τον Ιανουάριο

(-19,3% τον ίδιο μήνα του 2013), -7,3% τον Φεβρουάριο (+20,2%), -18,1% τον Μάρτιο (-16,0%), +4,5% τον Απρίλιο

(-5,7%), -2,8% τον Μάιο (-8,1%), +10,6% τον Ιούνιο (+6,0%) και συνολικά +10,7% το εξάμηνο (-0,8%), σε επίπεδα που είναι κατά 17,4% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010.

- Επισκευής και εγκατάστασης μηχανών με ποσοστιαία μεταβολή +16,2% τον Ιανουάριο (-18,1% τον ίδιο μήνα του 2013), +12,7% τον Φεβρουάριο (-19,8%), +6,2% τον Μάρτιο (-10,7%), +5,3% τον Απρίλιο (-24,1%), -1,8% τον Μάιο (-16,7%), +13,3% τον Ιούνιο

(-1,4%) και συνολικά +0,4% το εξάμηνο (-0,6%), σε επίπεδα που είναι κατά 32,0% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010.

Συγχρόνως, μειωμένη παραγωγική δραστηριότητα κατέγραψαν το πρώτο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξής, υπόλοιποι 13 κλάδοι παραγωγής:

- Ποτών με ποσοστιαία μεταβολή -5,9% τον Ιανουάριο (-1,5% τον ίδιο μήνα του 2013), -1,5% τον Φεβρουάριο (+9,4%), +20,1% τον Μάρτιο (-1,2%), +4,0% τον Απρίλιο (+9,8%), -14,3% τον Μάιο (+8,9%), -17,5% τον Ιούνιο (+4,8%) και συνολικά -9,2% το εξάμηνο (+6,0%), σε επίπεδα που είναι κατά 16,1% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010.

- Καπνού με ποσοστιαία μεταβολή -20,9% τον Ιανουάριο (-6,4% τον ίδιο μήνα του 2013), -12,8% τον Φεβρουάριο (+16,5%),

-16,4% τον Μάρτιο (-1,7%), -17,9% τον Απρίλιο (+9,0%), +0,9% τον Μάιο (-17,8%), +1,1% τον Ιούνιο (-7,9%) και συνολικά -11,3% το εξάμηνο (-2,2%), σε επίπεδα που είναι κατά 10,9% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010.

- Κλωστοϋφαντουργικών υλών με ποσοστιαία μεταβολή -27,7% τον Ιανουάριο (+1,3% τον ίδιο μήνα του 2013), -7,8% τον Φεβρουάριο (-14,3%), -5,4% τον Μάρτιο (-14,9%), -6,7% τον Απρίλιο (-4,6%), -3,3% τον Μάιο (-16,7%), -14,3% τον Ιούνιο (+3,4%) και συνολικά -15,7% το εξάμηνο (-7,3%), σε επίπεδα που είναι κατά 37,5% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010.

- Ενδυμάτων με ποσοστιαία μεταβολή -11,0% τον Ιανουάριο (+19,9% τον ίδιο μήνα του 2013), -6,8% τον Φεβρουάριο (+18,5%), -7,6% τον Μάρτιο (-11,6%), -2,5% τον Απρίλιο (+0,2%), -11,9% τον Μάιο (+1,7%), -21,3% τον Ιούνιο (+8,6%) και συνολικά -12,4% το εξάμηνο (+2,4%), σε επίπεδα που είναι κατά 35,9% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010.

- Δέρματος και υπόδησης με ποσοστιαία μεταβολή -32,4% τον Ιανουάριο (+3,1% τον ίδιο μήνα του 2013), -1,3% τον Φεβρουάριο (-17,2%), -10,4% τον Μάρτιο (-6,7%), -6,0% τον Απρίλιο (-16,9%), -15,3% τον Μάιο (+20,8%), -9,1% τον Ιούνιο (+98,8%) και συνολικά -14,0% το εξάμηνο (+2,4%), σε επίπεδα που είναι κατά 41,1% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010.

- Ξύλου με ποσοστιαία μεταβολή -33,5% τον Ιανουάριο

(-10,9% τον ίδιο μήνα του 2013), -33,0% τον Φεβρουάριο (+27,3%), -39,0% τον Μάρτιο (+5,5%), -50,7% τον Απρίλιο

(-6,1%), -0,9% τον Μάιο (-38,7%), -1,7% τον Ιούνιο (-27,9%) και συνολικά -13,2% το εξάμηνο (-18,5%), σε επίπεδα που είναι κατά 59,2% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010.

- Εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων με ποσοστιαία μεταβολή +0,2% τον Ιανουάριο (-15,3% τον ίδιο μήνα του 2013), +2,5% τον Φεβρουάριο (-16,8%), -1,7% τον Μάρτιο

(-6,8%), -5,3% τον Απρίλιο (-11,6%), -9,6% τον Μάιο (-5,8%),

-8,0% τον Ιούνιο (-6,5%) και συνολικά -2,6% το εξάμηνο (-8,2%), σε επίπεδα που είναι κατά 42,1% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010.

- Παραγώγων πετρελαίου με ποσοστιαία μεταβολή +3,0% τον Ιανουάριο (+2,3% τον ίδιο μήνα του 2013), +3,9% τον Φεβρουάριο (+4,2%), -14,9% τον Μάρτιο (+23,5%), -1,6% τον Απρίλιο (-1,0%), +6,7% τον Μάιο (+20,1%), +2,3% τον Ιούνιο (+31,4%) και συνολικά -0,5% το εξάμηνο (+13,0%), σε επίπεδα που είναι κατά 10,8% υψηλότερα από τα αντίστοιχα του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010.

- Φαρμάκων με ποσοστιαία μεταβολή +3,7% τον Ιανουάριο (+11,9% τον ίδιο μήνα του 2013), +2,5% τον Φεβρουάριο (+7,9%), -7,0% τον Μάρτιο (+17,0%), -1,0% τον Απρίλιο (-11,4%), -6,5% τον Μάιο (+1,4%), -9,7% τον Ιούνιο (+17,1%) και συνολικά

-3,1% το εξάμηνο (+9,3%), σε επίπεδα που είναι κατά 3,0% υψηλότερα από τα αντίστοιχα του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010.

- Μη μεταλλικών ορυκτών με ποσοστιαία μεταβολή -8,1% τον Ιανουάριο (+38,4% τον ίδιο μήνα του 2013), +1,9% τον Φεβρουάριο (+30,5%), +2,3% τον Μάρτιο (-5,1%), -2,7% τον Απρίλιο (-4,4%), -3,4% τον Μάιο (-9,4%), -3,7% τον Ιούνιο

(-4,9%) και συνολικά -0,5% το εξάμηνο (+5,1%), σε επίπεδα που είναι κατά 45,6% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010.

- Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με ποσοστιαία μεταβολή -18,5% τον Ιανουάριο (-18,2% τον ίδιο μήνα του 2013), -15,2% τον Φεβρουάριο (-9,4%), -14,0% τον Μάρτιο (-14,2%), -16,9% τον Απρίλιο (-0,2%), -8,0% τον Μάιο (-11,2%), -22,5% τον Ιούνιο (+10,0%) και συνολικά -13,6% το εξάμηνο (-10,8%), σε επίπεδα που είναι κατά 35,8% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010.

- Μηχανημάτων με ποσοστιαία μεταβολή +26,1% τον Ιανουάριο

(-20,3% τον ίδιο μήνα του 2013), +14,2% τον Φεβρουάριο

(-20,8%), +40,3% τον Μάρτιο (+13,5%), -6,0% τον Απρίλιο (+12,4%), -21,2% τον Μάιο (+48,4%), -15,5% τον Ιούνιο (-3,0%) και συνολικά -0,9% το εξάμηνο (+4,6%), σε επίπεδα που είναι κατά 22,1% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010.

- Λοιπού εξοπλισμού μεταφορών με ποσοστιαία μεταβολή +2,5% τον Ιανουάριο (-23,9% τον ίδιο μήνα του 2013), -14,0% τον Φεβρουάριο (-12,0%), +6,9% τον Μάρτιο (-27,3%), +1,8% τον Απρίλιο (-14,3%), -14,6% τον Μάιο (-3,9%), -48,7% τον Ιούνιο (+47,1%) και συνολικά -30,8% το εξάμηνο (-0,5%), σε επίπεδα που είναι κατά 67,1% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του πρώτου εξαμήνου του έτους 2010.

Σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2013, οι ποσοστιαίες μεταβολές του όγκου παραγωγής κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 είναι βελτιωμένες στους 14 από τους 24 βιομηχανικούς κλάδους, καθώς σε άλλους τρεις κλάδους, πέραν των ένδεκα που παρουσίασαν αύξηση παραγωγής, σημειώθηκε επιβράδυνση της πτώσης της παραγωγής τους.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

SHARE:

24Media Network