Ανταλλαγή win – win επταετών ομολόγων του δημοσίου της Εθνικής με 30ετές τίτλο

To κτήριο του Yπουργείου Οικονομικών
To κτήριο του Yπουργείου Οικονομικών EUROKINISSI

Ανταλλαγή επταετών ομολόγων του δημοσίου της Εθνικής με 30ετές τίτλο

Την ανταλλαγή τριών ομολόγων ονομαστικής αξίας 3,3 δις ευρώ (τιμής αγοράς 3,8 δις ευρώ) με επιτόκιο 3,5% που κατείχε η Εθνική με ένα νέο 30ετές ομόλογο ίσης αξίας με επιτόκιο 3,25%, προχώρησε το ΥΠΟΙΚ, βελτιώνοντας το προφίλ πληρωμών του χρέους και την κερδοφορία της Τράπεζας για το 2020.

Το ομόλογα αυτά είχαν εκδοθεί τον Μάρτιο το 2019 και σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ:

  • Είναι δημοσιονομικά και ταμειακά ουδέτερη για το ΕΔ
  • Μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος αναχρηματοδότησης του ΕΔ, αφού λήξεις ομολόγων με μέση διάρκεια 5,5 ετών, αντικαθίστανται με ομόλογα λήξης 2050.
  • Είναι μία εμβληματική έκδοση που βοηθά στην ανατιμολόγηση, επί τα βελτίω, του συνόλου της Ελληνικής καμπύλης για όλες τις μικρότερες διάρκειες των 30 ετών.
  • Είναι επιβοηθητική ως προς την μελλοντική εκδοτική δραστηριότητα του ΕΔ.
  • Για τη νέα έκδοση δεν καταβλήθηκε κάποιου είδους προμήθεια.
  • Προέκυψε σημαντικό όφελος αναφορικά με το κόστος νέου δανεισμού του ΕΔ για διάρκεια 30 ετών.
  • Το ΕΔ επέλεξε να επεκτείνει τη ληκτότητα μέρους του χρέους του σε 30 έτη, με σταθερό επιτόκιο, σε ένα περιβάλλον ιστορικά χαμηλών επιτοκίων, ενώ ταυτόχρονα αντιστάθμισε επιτοκιακό κίνδυνο.
  • Η συναλλαγή επιφέρει περαιτέρω βελτίωση των δεικτών βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους, τόσο αναφορικά με το λόγο χρέους προς ΑΕΠ όσο και με το λόγο των ετήσιων μικτών χρηματοδοτικών αναγκών του ΕΔ προς το ΑΕΠ.

Επιπλέον, η συναλλαγή βελτιώνει σημαντικά την κερδοφορία της Εθνικής Τράπεζας για το τρέχον έτος, με αποτέλεσμα την κάλυψη μεγάλου μέρους των κεφαλαιακών της αναγκών, γεγονός που αφενός είναι επιβοηθητικό για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα μείωσης μη εξυπηρετούμενων δανείων «Ηρακλής» και αφετέρου αποτελεί όφελος για τους μετόχους της τράπεζας, σημαντικότερος των οποίων είναι το Ελληνικό Δημόσιο, αφού κατέχει αμέσως ή εμμέσως πλέον του 40% του συνόλου των μετοχών της.

Τέλος, για την εν λόγω συναλλαγή είχαν ενημερωθεί αναλυτικά και είχε ληφθεί η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμών, πριν από τη σύναψή της.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Υπουργείο Οικονομικών, Ομόλογα
SHARE:

24Media Network