Attica Bank: Συμφωνία για από κοινού συμμετοχή στην ΑΜΚ από ΤΧΣ - ΤΜΕΔΕ - Ellington

Attica Bank EUROKINISSI / ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Το ΤΧΣ άναψε χθες βράδυ το πράσινο φως για την από κοινού συμμετοχή του στην επικείμενη Αύξηση Κεφαλαίου της Attica Bank με το σχήμα ΤΜΕΔΕ – Ellington στη βάση ενός νέου επιχειρηματικού σχεδίου ικανού να εξυγιάνει την τράπεζα.

Συμφωνία για από κοινού συμμετοχή στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank επήλθε χθες το βράδυ μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας – που είναι ο βασικός μέτοχος – και των ιδιωτών επενδυτών ΤΜΕΔΕ και Ellington Solutions S.A.

Συγκεκριμένα κατά την χθεσινή συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ έκλεισε ο κύκλος των αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με το σχήμα ΤΜΕΔΕ - Ellington και «άναψε το πράσινο φώς» για την κοινή συμμετοχή τους στη σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank στη βάση ενός νέου επιχειρηματικού σχεδίου ικανού να εξυγιάνει την τράπεζα και φυσικά να δημιουργήσει αξία για την επένδυση του Ταμείου.

Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε χθες το βράδυ το ΤΧΣ επισημαίνεται ότι «ολοκλήρωσε με επιτυχία τις αποκλειστικές του διαπραγματεύσεις με τους ιδιώτες επενδυτές ΤΜΕΔΕ και Ellington Solutions S.A., οι οποίοι συμφώνησαν να συμμετάσχουν στη σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank μαζί με το ΤΧΣ. Η συνεργασία με τους ιδιώτες επενδυτές στοχεύει στην από κοινού ανάπτυξη της Attica Bank στη βάση ενός νέου επιχειρηματικού σχεδίου ικανού να δημιουργήσει αξία για την επένδυση του Ταμείου.

Η διασφάλιση της ανάπτυξης του τραπεζικού συστήματος αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του Ταμείου, η οποία θα εφαρμοστεί και στην περίπτωση της Attica Bank, αποδεικνύοντας την πλήρη και ουσιαστική δέσμευση του ΤΧΣ στην αποστολή του.

Οι Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι του Ταμείου ήταν οι Akinn Group, Houlihan Lokey και PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. και ως νομικοί σύμβουλοι είχε τις δικηγορικές εταιρείες Clifford Chance LLP και Κουταλίδη Law Firm» καταλήγει η ανακοίνωση.

Ως εκ τούτου κύκλοι της Attica Bank σχολίαζαν στο news247.gr ότι μετά και τις τελευταίες εξελίξεις ο στόχος για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζα θα επιτευχθεί και ο κίνδυνος «ατυχήματος» για το εγχώριο πιστωτικό σύστημα απομακρύνεται οριστικά.

Ωστόσο, μένουν ακόμη οι επίσημες ανακοινώσεις σε ότι αφορά τις κρίσιμες λεπτομέρειες που θα κρίνουν την ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας.

Όπως έχει γράψει κατ’ επανάληψη το τελευταίο διάστημα το news247.gr σημείο κλειδί των διαπραγματεύσεων όλες αυτές τις ημέρες ήταν οι τελικές κεφαλαιακές ανάγκες της Attica Bank ύστερα από τις απαραίτητες τιτλοποιήσεις των κόκκινων δανείων της τράπεζας και το ποιος θα τις καλύψει στην περίπτωση που αποδειχθούν ότι είναι μεγαλύτερες από τις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις.

Συνεπώς, η συμφωνία στην οποία κατέληξαν ΤΧΣ και ΤΜΕΔΕ-Ellington σημαίνει ότι προχωρούν στην σταδιακή κεφαλαιακή ενίσχυση της Attica Bank.

Α' φάση

Αρχικά το ΤΧΣ θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της ΑΜΚ, συνεισφέροντας 163 εκατ. ευρώ, που έχει τεθεί ως το ανώτατο όριο στήριξης της Attica Bank προκειμένου το ποσοστό του Ταμείου να μην ξεπεράσει το σημερινό επίπεδο του 68,2%.

Το ΤΜΕΔΕ, που ελέγχει το 14,7% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank θα συμμετάσχει στην ΑΜΚ συμπράττοντας με την Ellington και στόχο να επενδύσουν περί τα 50 εκατ. ευρώ. Με τον τρόπο αυτό θα καλυφθεί η απαιτούμενη κεφαλαιακή ενίσχυση και θα εξασφαλιστεί η μερική ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας σε πρώτη φάση.

Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, ο e-ΕΦΚΑ θα κατέχει το 10,3%, το σχήμα ΤΜΕΔΕ-Ellington περίπου το 22%, το ΤΧΣ θα έχει ποσοστό ως 68% και το υπόλοιπο θα είναι το free float στο ΧΑ.

Υπενθυμίζεται ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αποφάσισε να συμμετάσχει στην ΑΜΚ, ως το ποσοστό της τρέχουσας συμμετοχής του (68,2%). Επομένως, έχει τη σχετική ευελιξία να προχωρήσει σε μερική εξάσκηση δικαιωμάτων, εφόσον αυτό απαιτηθεί καθώς αδιάθετες ενδέχεται να προκύψουν, λόγω μη εξάσκησης δικαιωμάτων από μετόχους μειοψηφίας.

Β' φάση

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η τελική συμφωνία μετόχων θα ορίζει ότι εφόσον απαιτηθεί νέα κεφαλαιακή ενίσχυση μετά από τον έλεγχο ποιότητας ενεργητικού και τις τιτλοποιήσεις ύψους 3 δισ. ευρώ που θα υλοποιήσει η Attica Bank κάνοντας χρήση του μηχανισμού κρατικών εγγυήσεων, του Ηρακλή, θα διενεργηθεί νέα αύξηση κεφαλαίου, σε βάθος μερικών μηνών, προκειμένου να διατηρηθεί ικανή κεφαλαιακή επάρκεια, για χρηματοδότηση της αναγκαίας πιστωτικής επέκτασης.

Στη νέα ΑΜΚ που θα διενεργηθεί εντός του 2022, το σχήμα ΤΜΕΔΕ - Ellington θα βάλει περί τα 70 εκατ. ευρώ, αν και το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί από το τελικό ύψος των κεφαλαιακών αναγκών. Σε μια τέτοια περίπτωση το σχήμα ΤΜΕΔΕ – Ellington θα τοποθετήσει στις δύο διαδοχικές φάσεις ανακεφαλαιοποίησης και σταδιακής ιδιωτικοποίησης της Attica Bank περί τα 120 – 130 εκατ. ευρώ, γεγονός που θα επιτρέψει στο ΤΧΣ να συμμετάσχει στο σχήμα, αναλαμβάνοντας σχετικά μικρότερο ρίσκο.

Σημειώνεται ότι μέρος της ζημιάς της Attica Bank αναμένεται να αποτυπωθεί στα αποτελέσματα 9μήνου, ενώ το σύνολο της ζημιάς που θα χρειαστεί να πάρει είναι συνάρτηση της αξιολόγησης των προς τιτλοποίηση χαρτοφυλακίων.

Γ' Φάση

Τέλος, σε τρίτη φάση, αφού ολοκληρωθεί η εξυγίανση της τράπεζας, η Attica Bank θα εκδώσει Μετατρέψιμο Ομολογιακό με αντίκρισμα τις μετοχές Attica Bank κυριότητάς του, μέσω των οποίων το σχήμα ΤΜΕΔΕ-Ellington θα αυξήσει το ποσοστό του. Σε μια τέτοια περίπτωση η προσφορά που έχει καταθέσει το σχήμα ΤΜΕΔΕ – Ellington και η πιθανή συμφωνία θα προβλέπει συνθήκες αποεπένδυσης για το ΤΧΣ σε βάθος μερικών ετών που επιτρέπουν να πάρει πίσω όχι μόνο τα κεφάλαια που επένδυσε στην Attica Bank καθώς και μια μικρή απόδοση.

Το χρονοδιάγραμμα

08.12.2021: Τελευταία ημέρα άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης

10.12.2021 Κατανομή και διάθεση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών - Πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου - Ανακοίνωση για την κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

13.12.2021: Έγκριση του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών - Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών

14.12.2021 Έναρξη της διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών

Πάρε μέρος στην έρευνα αναγνωστών του NEWS 24/7. Αφιέρωσε 3 λεπτά για να απαντήσεις γρήγορα και ανώνυμα! Ξεκίνα εδώ: Έρευνα News 24/7

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

24MEDIA NETWORK