Αξιόπιστα δεδομένα για όλα τα μεγέθη του ελληνικού τουρισμού

Αξιόπιστα δεδομένα για όλα τα μεγέθη του ελληνικού τουρισμού

Για πρώτη φορά θα ενεργοποιηθούν Δορυφόροι Λογαριασμοί Τουρισμού, συμβατοί με διεθνή πρότυπα

Δεν είναι λογικό σε μια χώρα που καταγράφει κάθε χρόνο ρεκόρ τουριστικής κίνησης, να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το μέγεθος του τουρισμού σε απόλυτα νούμερα αφίξεων αλλά και εσόδων.

Ναι μεν η Τράπεζα της Ελλάδος δίνει στοιχεία εσόδων, ωστόσο δεν ανταποκρίνονται απόλυτα στην πραγματικότητα, ενώ και σε επίπεδο αφίξεων υπάρχουν διάφορες πηγές συγκέντρωσης στοιχείων.

Φθάνουμε λοιπόν στο σημείο οι επιχειρηματίες του τουρισμού να λένε ότι υπάρχει αύξηση τουριστών, αλλά μείωση εσόδων και το Υπουργείο Τουρισμού να διατυπώνει αντίθετη άποψη.

Τώρα, αυτά τα θέματα αναμένεται να λυθούν σε μεγάλο βαθμό, διότι το πάγιο αίτημα του τουριστικού κλάδου για πλήρη στοιχεία υλοποιείται με τους λεγόμενους Δορυφόρους Λογαριασμού Τουρισμού. Αλλωστε ήταν και μια δέσμευση της υπουργού Τουρισμού, Έλενας Κουντουρά.

Το έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Τεχνική  Βοήθεια για την υποστήριξη της Πολιτικής και του Σχεδιασμού του Τουρισμού για την προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα».

Για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής των Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού με έτος αναφοράς το 2015, από τους αναδόχους του έργου και την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία παρέχει τεχνική υποστήριξη στην προσπάθεια του Υπουργείου Τουρισμού να βελτιστοποιήσει τα στατιστικά στοιχεία του ελληνικού τουρισμού, και είναι απόλυτα συμβατά με τα διεθνή πρότυπα υπολογισμού όλων των τουριστικών μεγεθών.

Η ενεργοποίηση των Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων του τουρισμού, και θα επιτρέψει την παραγωγή αξιόπιστων στοιχείων για τον ελληνικό τουρισμό που με τη σειρά τους θα αξιοποιηθούν στην τουριστική στρατηγική της χώρας.

Το έργο αυτό μαζί με την ψηφιακή αναβάθμιση του Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗΤΕ) και την Κωδικοποίηση της Τουριστικής Νομοθεσίας αποτελούν μία σειρά σημαντικών μεταρρυθμίσεων για τον κλάδο του τουρισμού, ουσιαστικά εργαλεία εθνικής τουριστικής πολιτικής που στηρίζουν την τουριστική δραστηριότητα και επιχειρηματικότητα.

Τα πρώτα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν από τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, Γιώργο Τζιάλλα, ενώ διερευνήθηκαν και κατατέθηκαν προτάσεις για τον εναλλακτικό τουρισμό, όπως ο καταδυτικός, ο θρησκευτικός-προσκυνηματικός, ο φυσιολατρικός και ο γαστρονομικός τουρισμός.

Εξάλλου, μελετήθηκαν οι δυνατότητες για την τουριστική αξιοποίηση επιλεγμένων περιοχών και μνημείων ιστορικού ενδιαφέροντος για την ανάδειξη νέων προορισμών. Σημαντικές ήταν οι προτάσεις που κατατέθηκαν από τους εμπειρογνώμονες για την αναβάθμιση της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών από τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Το έργο υλοποιήθηκε από τους αναδόχους αυστριακούς οργανισμούς AED και BBG, και από μικτή ομάδα με συμμετοχή Ελλήνων επιστημόνων. Η δράση διήρκησε 14 μήνες και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Τη συνάντηση εργασίας χαιρέτησαν, ο Kaspar Richter, επικεφαλής της Μονάδας «Ανάπτυξη & Επιχειρηματικό Περιβάλλον» (SRSS) και ο Alexander Wojda επιτετραμμένος της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Αθήνα.

SHARE: