Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Προτείνει προείσπραξη των 3,5 δισ. από κέρδη ομολόγων

Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Προτείνει προείσπραξη των 3,5 δισ. από κέρδη ομολόγων

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο βλέπει ύφεση από 5,1% έως και 9,8% του ΑΕΠ. Αναλυτικά η έκθεσή του για τις οικονομικές επιπτώσεις του κορονοϊού.

Τρία σενάρια για ύφεση 5,1% ή 7,3% ή 9,8% του ΑΕΠ εξετάζει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για την οικονομία, που βασίζονται στην βαρύτητα της επίδρασης των συνεπειών από την κρίση του κορονοϊό.

Στην εαρινή τριμηνιαία έκθεσή του, το ΕΔΣ, σταθμίζοντας τις δυσκολίες οι οποίες θα συνεχιστούν λόγω της υγειονομικής κρίσης, σημειώνει ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες αναμένει να αυξηθούν κατά 16 δισ. ευρώ, από τα οποία, τα 3 δισ. θα αφορούν σε μετακύλιση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων που λήγουν εντός του 2020, ενώ τα υπόλοιπα θα προκύψουν από το φετινό έλλειμμα. Με αυτά τα δεδομένα αναλύει τις επιλογές που υπάρχουν για την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του χρέους

Στην κατεύθυνση αυτή σημειώνει, η προσφυγή για χρηματοδότηση από τον ESM, παρά τους ευνοϊκούς όρους, θα επιβαρύνει το χρέος. Η χρηματοδότηση του συνόλου των αναγκών από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, παρότι αποτελεί εφικτή επιλογή με σχετικά χαμηλό κόστος δανεισμού λόγω και των παρεμβάσεων της ΕΚΤ, θα δημιουργήσει πρόσθετο δανειακό φορτίο που θα δυσχεράνει τη διαχειρισιμότητα του δημοσίου χρέους μακροπρόθεσμα.

Χαρακτηρίζει όμως ως "διαθέσιμη επιλογή" που λύνει μέρος του προβλήματος το ενδεχόμενο να υποβληθεί αίτημα για πρόωρη εφάπαξ καταβολή των εναπομεινάντων κερδών της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών από την παρακράτηση ελληνικών ομολόγων (SMPs-ANFAs), προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τα ελλείμματα λόγω της πανδημίας. Το ύψος του υπολοίπου αυτών εκτιμάται άνω των 3,5 δισ. Ευρώ.

Τονίζει πάντως ότι σημαντική θα είναι και η συμβολή του Ταμείου ανάκαμψης που θα συζητηθεί και στην σύνοδο κορυφής της Παρασκευής σημειώνοντας ότι η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των κρατών μελών με μεταβιβάσεις θα ανακουφίσει, ειδικά τις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες έχουν υψηλό δημόσιο χρέος.

Οι προβλέψεις για την οικονομία

Σε ό,τι αφορά την πορεία της οικονομίας παρουσιάζει τρία διαφορετικά σενάρια που καταλήγουν σε 5,1% του ΑΕΠ στο πρώτο, 7,3% του ΑΕΠ στο δεύτερο και 9,8% του ΑΕΠ στο τρίτο σενάριο. Με βάση τα σενάρια αυτά, φέτος η χώρα θα έχει πρωτογενές έλλειμμα 2,3% ,3,3% και 4,8% αντιστοίχως για το τρίτο σενάριο το οποίο περιλαμβάνει και νέο ξέσπασμα της πανδημίας. Η ανεργία αναμένεται να αυξηθεί από το 17,8% το 2019% στο 20,5% , το 21,3 και 23,1% αντιστοίχως ενώ το χρέος αναμένεται και πάλι να αυξηθεί στο 191% του ΑΕΠ το 197% τ ου ΑΕΠ και το 204% του ΑΕΠ ανάλογα ποιο σενάριο θα επιβεβαιωθεί.

Όπως τονίζεται, τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση εκτιμάται ότι θα την επιφέρει η πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης λόγω της υψηλής συμμετοχής της στη διαμόρφωση του ΑΕΠ.

Η περιστολή της οικονομικής δραστηριότητας και οι παρεπόμενες απώλειες σε εισοδήματα όπως και αυτή καθεαυτή , η ανασφάλεια την οποία προκαλεί η φύση της κρίσης στους καταναλωτές είναι επόμενο να πλήξουν ιδιαίτερα την ιδιωτική κατανάλωση. Είναι ενδεικτικό ότι ο δείκτης PMI, ο οποίος στη Ελλάδα παρουσιάζει υψηλή συσχέτιση με την ιδιωτική κατανάλωση, κατέγραψε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο μείωση κατά 22,3% και 47,9% σε ετήσια βάση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Κορονοϊός, ΕΚΤ
SHARE: