Δώρο Πάσχα-Επιδόματα: Τι ισχύει με την καταβολή

Δώρο Πάσχα-Επιδόματα: Τι ισχύει με την καταβολή
Πολίτες έξω από κλειστά καταστήματα Eurokinissi

Μέχρι και τις 30 Ιουνίου η καταβολή του δώρου. Σε ποια περίπτωση θα καταβάλλεται μειωμένο το επίδομα;

Διευκρινίσεις για τον χρόνο καταβολής του πασχαλινού επιδόματος παρέχει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με θέμα τα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού και “άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στις επιχειρήσεις και τους εργοδότες, η επιχειρηματική δραστηριότητα των οποίων
έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας (σύμφωνα με την από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, Α΄ 68) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής κανονιστικές πράξεις) δύνανται να καταβάλουν το επίδομα εορτών Πάσχα σε χρόνο μεταγενέστερο από τον οριζόμενο στην υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 742) και όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.

Από εκεί και πέρα, στην περίπτωση όπου η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης (έως την αναστολή της) δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, το επίδομα εορτών Πάσχα καταβάλλεται μειωμένο, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του το χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης έως την αναστολή αυτής.

Παράλληλα, σε περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες τίθεται σε αναστολή, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Τόσο στη δεύτερη όσο και στην τελευταία περίπτωση, το επίδομα εορτών Πάσχα υπολογίζεται, βάσει του καταβαλλόμενου μισθού ή ημερομισθίου την προηγουμένη της ημερομηνίας αναστολής της εργασιακής σχέσης.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα