ΕΕ: Καμπανάκι για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο

Κομισιόν
Κομισιόν SHUTTERSTOCK

Ικανοποιητική συμμόρφωση και υλοποίηση εκ μέρους του πακέτου δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν από την ελληνική πλευρά για το τέλος του 2019 διαπιστώνει η έκθεση της επιτροπής για την 5η αξιολόγηση.

Στα γενικά συμπεράσματα της έκθεσης της ΕΕ για την 5η αξιολόγηση, επισημαίνεται με έμφαση ότι πλέον η Ελλάδα θα πρέπει αν υλοποιήσει και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε να υλοποιήσει μέχρι και τον Μάιο και αφορούν κυρίως το χρηματοπιστωτικό σύστημα όπου - όπως τονίζεται - απαιτείται ακόμη σημαντική πρόοδος.

Με άλλα λόγια η επιτροπή θυμίζει ότι αναμένει να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του νέου πλαισίου ρύθμισης οφειλών με παράλληλη άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας και του νέου ιδιωτικού πτωχευτικού δικαίου που θα δίνει δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. 

Παράλληλα το νέο πλαίσιο θα πρέπει να ξεκαθαρίζει και τα υπόλοιπα των αιτήσεων που θα αφήσουν πίσω τους τα 8 διαφορετικά συστήματα ρύθμισης οφειλών που λειτουργούν άμεσα ή έμμεσα σήμερα με τελευταίο το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Επίσης στις απαιτήσεις των δανειστών μέχρι και τον Μάιο περιλαμβάνονται και η ουσιαστική επανεκκίνηση των πλειστηριασμών που έχουν ατονήσει αλλά και η εκκαθάριση των περίπου 100.000 αιτήσεων που εκκρεμούν από το παλαιότερο νόμο Κατσέλη.

Σε ότι αφορά την μέχρι τώρα πρόοδο η έκθεση αναφέρει ότι η Κυβέρνηση είχε αναλάβει 10 συγκεκριμένες δεσμεύσεις μέχρι και το τέλος του 2019 που αφορούσαν την ενδυνάμωση της λειτουργίας του δημοσίου τομέα της κοινωνικής πολιτικής της αποτελεσματικότητας του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και την περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Δημοσιονομικές ανισορροπίες

Στην δεύτερη σειρά εκθέσεων που α φορούν την χειμερινή επισκόπηση του ευρωπαϊκούς εξαμήνου που παρακολουθεί την πρόοδο σε ένα άλλο , κοινό για όλες τις χώρες πακέτο προτεραιοτήτων και μεταρρυθμίσεων η Ελλάδα δείχνει αν υστερεί σε επενδύσεις νέα γενιάς που περιέχονται στην ευρωπαϊκή ατζέντα του Ευρωπαϊκού εξαμήνου Η ατζέντα αφορά την επιτάχυνση της ανάπτυξης και την δημιουργία θέσεων εργασίας βελτίωσης του περιβάλλοντος και περιορισμού των αερίων του θερμοκηπίου . 

Συγκεκριμένα για την Ελλάδα η έκθεση διαπιστώνει 

  1. Μερική πρόοδος στις επενδύσεις σε ενέργεια φιλική στο περιβάλλον και έργα ηλεκτρονικής διασύνδεσης 
  2. Μερική πρόοδο σε επενδύσεις ψηφιακής τεχνολογίας
  3. Περιορισμένη πρόοδος σε επενδύσεις με στόχο βιώσιμες εταιρίες μεταφορών και συγκοινωνιών και σύγχρονες μεθόδους αποθήκευσης 
  4. Περιορισμένες επενδύσεις στην δια βίου εκπαίδευση για απόκτηση δεξιοτήτων και την αύξηση της «απασχολισιμότητας»
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Πρώτη Κατοικία, Οικονομική Κρίση
SHARE: