ΕΝΦΙΑ: Πώς και πόσο μειώνεται – Μικρότερος “λογαριασμός” για 1,77 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων

ΕΝΦΙΑ: Πώς και πόσο μειώνεται – Μικρότερος “λογαριασμός” για 1,77 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Μειώσεις ανάσα στον ΕΝΦΙΑ αναμένεται να διαπιστώσει το σύνολο των ιδιοκτητών ακινήτων από τον Σεπτέμβριο, όταν θα αποσταλούν οι εκκαθαριστικά της εφορίας και θα ξεκινήσει η πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου. Ποιοι θα δουν τις μεγαλύτερες μειώσεις.

Μειώσεις για όλους, με περισσότερο κερδισμένους 1,77 εκατομμύριο φορολογούμενους που θα είχαν μικρή ή καθόλου έκπτωση φέρνει η μείωση του ΕΝΦΙΑ που κατατέθηκε την Παρασκευή στην Βουλή.

Με βάση την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους το συνολικό κόστος της μεσοσταθμικής μείωσης του ενιαίου φόρου ιδιοκτητών ακινήτων που για φέτος θα φτάσει το 22% θα έχει συνολικό κόστος 465 εκατ. ευρώ έναντι 260 εκατ. ευρώ της ψηφισμένης από το τέλος του 2018 μείωσης του φόρου που σε μέσα επίπεδα δεν ξεπερνούσε το 10%.

Επιπλέον, με τη μείωση η οποία θα είναι οριζόντια για κάθε ύψος ακίνητης περιουσίας που προωθείται προκύπτει ότι:

 – 473.740 φορολογούμενοι που δεν είχαν κάποια ωφέλεια με την προηγούμενη ρύθμιση, θα ωφεληθούν με αυτή τη ρύθμιση. Οι ιδιοκτήτες αυτοί έχουν ακίνητη περιουσία από 250 .000 ευρώ μέχρι και το 1.000.000 Για όλους αυτούς υπήρχε η πολιτική επιλογή να μην συμμετέχουν στην μείωση του 2019 για να μην μειωθεί ο συμπληρωματικός φόρος που επιβάλλεται ως γνωστό για περιουσίες πάνω από τα 250.000 ευρώ.

– 1.294.505 φορολογούμενοι θα έχουν μεγαλύτερη ωφέλεια σε σχέση με την προηγούμενη ρύθμιση. Στην κατηγορία αυτή βρίσκονται όσοι έχουν ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας από 150.000 και έως και 1000.000 ευρώ οι οποίοι με βάση την περσινή ρύθμιση είναι μειώσεις από 17% έως και 5,45% ενώ μέχρι και τα 250.000 Με την μείωση του προωθείται θα ευεργετηθούν με οριζόντια μείωση 20% στο ποσό του ΕΝΦΙΑ που θα καταβάλλουν το 2019.

Σε ό,τι αφορά τις ελαφρύνσεις των «πλουσίων» με ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας πάνω από 1 εκατομμύριο το δώρο είναι εξαιρετικά μικρό σε δημοσιονομικούς όρους αφού η απώλεια είναι μόλις 22 εκατομμύρια ευρώ ενώ και οι ωφελούμενοι είναι 14.841 φορολογούμενοι σε σύνολο 7.310.185 φορολογουμένων ανήκουν στην κατηγορία με αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1 εκ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η κριτική της αντιπολίτευσης για το συγκεκριμένο ζήτημα δεν έχει καμία βάση καθώς η ελάφρυνση γι αυτή την κατηγορία θα είναι 22 εκατ. ευρώ σε σύνολο 465 εκατ. ευρώ.

Το εξαιρετικά λιτό νομοσχέδιο των δύο άρθρων που πήγε χθες στην Βουλή στο άρθρο του ΕΝΦΙΑ απλώς αντικαθιστά την παράγραφος 2Α του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 (Α’287), ως εξής:

«2Α. Ειδικά για το έτος 2019, χορηγείται μείωση στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων, που προκύπτει από την εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, η οποία υπόκειται σε φόρο κατά το άρθρο 4, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5, ωςεξής:

α) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%),

β) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι επτά τοις εκατό (27%),

γ) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%),

δ) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και

ε) για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας της παρούσας παραγράφου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού τα οποία συνεχίζουν να εξαιρούνται από τον βασικό υπολογισμό του φόρου.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα