Προϋπολογισμός: Εντός στόχου τα έσοδα το 2019 παρά τις μειώσεις φόρων

To υπουργείο Οικονομικών.
To υπουργείο Οικονομικών. AP

Ο προϋπολογισμός του 2019 έκλεισε σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στόχους παρά τις μειώσεις φόρων.

Με μικρή υπέρβαση έκλεισαν τα έσοδα για το 12μηνο Ιανουαρίου Δεκεμβρίου του 2019 παρά τις μειώσεις σε ΦΠΑ που εφαρμόστηκε τον Μάιο και του ΕΝΦΙΑ που εφαρμόστηκε από τον Σεπτέμβριο.

Μαζί με την υστέρηση κατά 599 εκ ευρώ λόγω κυρίως της υποεκτέλεσης του ΠΔΕ κατά 509 εκ ευρώ διαμόρφωσαν πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5.017 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 4.400 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 91 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2018.

ADVERTISING

Το συνολικό πρωτογενές πλεόνασμα θα διαμορφωθεί όταν γίνουν διαθέσιμα τα στοιχεία και από τους φορείς της Γενικής Κυβέρησης ( νοσοκομεία , ασφαλιστικά ταμεία , ΟΤΑ και ΝΠΔΔ).

Ειδικότερα, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 55.097 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 72 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το 2019 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2020.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 60.141 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 84 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι κατηγορίες εσόδων οι οποίες υπερέβησαν τους στόχους του προϋπολογισμού

α) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 19 εκατ. ευρώ ή 0,9%,

β) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 12 εκατ. ευρώ ή 2,6%,

γ) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 87 εκατ. ευρώ ή 4,8%,

δ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρείες (ΝΠ) κατά 53 εκατ. ευρώ ή 1,2%,

ε) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 446 εκατ. ευρώ ή 21,5% εκ των οποίων: Επιστροφές δαπανών κατά 350 εκατ. ευρώ ή 67,9%.

Αντίθετα, μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 11 εκατ. ευρώ ή 0,6%,

β) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 13 εκατ. ευρώ ή 0,3 %,

γ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 10 εκατ. ευρώ ή 0,4% εκ των οποίων: ΕΝΦΙΑ κατά 15 εκατ. ευρώ ή 0,5%,

δ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 54 εκατ. ευρώ ή 0,5%,

ε) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 22 εκατ. ευρώ ή 1,8%,

στ) Φόροι κεφαλαίου κατά 19 εκατ. ευρώ ή 7,2%,

ζ) Μεταβιβάσεις κατά 352 εκατ. ευρώ ή 7,4%, η) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 48 εκατ. ευρώ ή 2,7%,

θ) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 16 εκατ. ευρώ ή 60,3%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 5.044 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 12 εκατ. ευρώ από το στόχο (5.032 εκατ. ευρώ).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Προϋπολογισμός, Φόροι, ΕΝΦΙΑ
SHARE:

24Media Network