Επιστρεπτέα προκαταβολή 4: Επιδότηση 500 εκατ. ευρώ – Η βασική προϋπόθεση για την επιδότηση

Επιστρεπτέα προκαταβολή 4: Επιδότηση 500 εκατ. ευρώ – Η βασική προϋπόθεση για την επιδότηση
Eurokinissi

Στην δημοσιότητα η απόφαση για τον 4ο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής. Ποιοι είναι οι όροι και το ύψος της ενίσχυσης. Ποιοι αποκλείονται από τη χρηματοδότηση.

Στην δημοσιότητα δόθηκε σήμερα η απόφαση για τον 4ο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής που θα διαθέσει το 50% του προϋπολογισμού του 1 δισ. σε επιδότηση.

Βασική προϋπόθεση για να την επωφεληθούν οι επιχειρήσεις από το σύνολο του ποσού και ειδικότερα από το μη επιστρεπτέο 50%, είναι να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας που καταγράφηκαν επίσημα την 1η Σεπτεμβρίου του 2020 έως και το τέλος Μαρτίου του 2021 με εξαίρεση τις συνταδιοδοτήσεις και τις οικειοθελείς αποχωρήσεις.

 Κατά τα λοιπά η ΚΥΑ για τον 4ο κύκλο αποκλείει από την κρατική χρηματοδότηση μόνο τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 1000 άτομα και τα ΝΠΔΔ . Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις είναι εν δυνάμει επιλέξιμες.

 Μάλιστα ο τέταρτος κύκλος προβλέπει την ένταξη στις χρηματοδοτήσεις και τις νέες επιχειρήσεις αλλά και τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν την μείωση του τζίρου τους για το δίμηνο Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου κατά τουλάχιστον 20%.

Επιλέξιμες είναι και επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ. Αλλά και εταιρείες που ξεκίνησαν φέτος τη δραστηριότητά τους. Επίσης δικαιούχοι είναι οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί Λιμένων.

Γενικά αίτηση κάνουν ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μην έχουν τεθεί σε αδράνεια ή να μην έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης. Η μείωση του κύκλου εργασιών τους πρέπει να είναι κατά 20% τουλάχιστον σε σχέση με το 2019 και μεγαλύτερος από 300 ευρώ (εκτός και αν ανήκουν στουε κλάδους που εντάσσονται οριζόντια).

 Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται τυποποιημένα με βάση την πτώση τζίρου, τον αριθμό εργαζομένων σε αναστολή.

Τα κατώτερα όρια είναι τα εξής: Εταιρείες χωρίς εργαζόμενο και ταμειακή λαμβάνουν ενίσχυση 1.000 ευρώ. Αν ανήκουν σε ΚΑΔ με αναγκαστικά μέτρα ή έχουν πτώση τζίρου δικαιούνται 2.000 ευρώ.

Γενικά για εταιρείες η ενίσχυση ξεκινά από τις 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που δεν απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και κλιμακώνεται στις 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν έναν έως πέντε εργαζόμενους, στις 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις με έξι έως είκοσι εργαζόμενους, στις 15.000 ευρώ για είκοσι ένα έως πενήντα εργαζόμενους στις τριάντα χιλιάδες για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν άνω των πενήντα εργαζομένων. Υπάρχει ανώτατο πλαφόν (ανά περίπτωση) 350.000 ευρώ ή 500.000 ευρώ.

 Πώς γίνεται η αίτηση

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» η οποία αποτελεί εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ (myBusinessSupport | ΑΑΔΕ). Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 30η Νοεμβρίου 2020. Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής είναι η επιχείρηση να έχει υποβάλλει προηγουμένως στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» και τα στοιχεία τζίρου.

Η επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής της. Η αιτούσα επιχείρηση δύναται να υποβάλει στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» αίτημα επανεξέτασης, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ως άνω ενημέρωση. Το ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα