Νόμος του κράτους η διαθεσιμότητα των υπαλλήλων του υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Νόμος του κράτους η διαθεσιμότητα των υπαλλήλων του υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Στην "Εφημερίδα της Κυβερνήσεως" δημοσιεύτηκε η διαδικασία μετακίνησης των υπαλλήλων του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την υλοποίηση της διαδικασίας μετακίνησης των υπαλλήλων, ειδικότητας οδηγών και τεχνικού προσωπικού, του ομώνυμου υπουργείου, υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσεων.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο Μητσοτάκη, οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν στη διεύθυνση Διοικητικού του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στο οποίο κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης (μέχρι και την 2/12/2013) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώσουν τους φορείς στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν- μετακινηθούν καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης και επίσης τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Πηγή: ΑΠΕ

SHARE: