Πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ : Από 15/6 έως και 15/10 η επιδότηση εργασίας

Πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ : Από 15/6 έως και 15/10 η επιδότηση εργασίας
Το κτίριο της Βουλής Eurokinissi

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία με την οποία θεσπίζεται η ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και τα μέτρα ενίσχυσης των εποχικά εργαζομένων.

Κατατέθηκε στην Βουλή ο μηχανισμός κάλυψης του εισοδήματος των εργαζομένων οι οποίοι μετά την επανεκκίνηση της οικονομίας θα βρεθούν σε καθεστώς μερικής ή εκ περιτροπής εργασίας.

Με την τροπολογία του υπουργείου εργασίας προβλέπεται ότι όσοι βρεθούν σε καθεστώς μερικής απασχόλησης όποιας μορφής, στην οποία θα τους καταβάλλεται το 50% των καθαρών αποδοχών τους το κράτος θα καλύπτει μέσω του ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ το 60% του υπολοίπου 50%

Οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, δεν καλύπτονται από τον μηχανισμό. Σε περίπτωση που οι καθαρές αποδοχές, μετά την ανωτέρω προσαρμογή, υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου, η διαφορά αναπληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που μειώνουν μονομερώς τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας εργαζομένων τους και εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», έχουν την υποχρέωση κάλυψης του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, υπολογιζομένων επί του αρχικού ονομαστικού μισθού των εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό και για το χρονικό διάστημα ένταξης καθενός σε αυτόν. Τα οριζόμενα στην περίπτωση αυτή ισχύουν και για το επίδομα αδείας, καθώς και για το δώρο Χριστουγέννων έτους 2020.

Η μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας δεν επιφέρει μετατροπή της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό, για το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις εργοδότες κάνουν χρήση του εν λόγω μέτρου. Επίσης διατηρείται η ρήτρα μη απόλυσης για την επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο μέτρο.

Ο μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας θα διαρρκέσει για το χρονικό διάστημα από τις 15/6/2020 έως τις 15/10/2020.

Κατ ΄εξαίρεση στον κλάδο των αεροπορικών μεταφορών, καθώς και των επιχειρήσεων των οποίων η δραστηριότητα συνδέεται με αυτές, η πολιτεία καλύπτει πλέον του 60% του εισοδήματος των εργαζομένων, λόγω μείωσης του χρόνου εργασίας τους και τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο χρόνο που οι εργαζόμενοι δεν θα απασχοληθούν και παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις αυτές να παρατείνουν τη συμμετοχή τους στο μηχανισμό έως 31/12/2020 με την προϋπόθεση ότι είχαν ενταχθεί στο μηχανισμό για κάποιο χρονικό διάστημα από 15/6/2020 έως 30/9/2020.

– Οι εργοδότες –επιχειρήσεις που κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020 επαναπροσέλαβαν εργαζομένους οι οποίοι απασχολούνταν κατά την τουριστική περίοδο του έτους 2019, έχουν δικαίωμα από 1/6/2020 έως 30/9/2020 να θέσουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους του συνόλου του προσωπικού τους σε αναστολή.

– Προβλέπεται η χορήγηση μηνιαίας έκτακτης αποζημίωσης (στο ύψος του τελευταίου μηνιαίου επιδόματος που έλαβαν) στους εργαζομένους, οι οποίοι απασχολούνταν κατ’ επάγγελμα σε επιχειρήσεις τουρισμού και επισιτισμού που λειτουργούν εποχικά και για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο.

https://www.news247.gr/download/7979//197000/ergasiaka.pdf

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα