Εθνική Τράπεζα: "Βλέπει" ανάπτυξη 2,1% για το 2019

Εικόνα από το κτίριο της Εθνικής τράπεζας στην Αθήνα
Εικόνα από το κτίριο της Εθνικής τράπεζας στην Αθήνα G4PHOTOS

Τα διαθέσιμα στοιχεία για τον δείκτη οικονομικού κλίματος, βασικούς τομείς δραστηριότητας, καθώς και την καταναλωτική εμπιστοσύνη το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, σε συνδυασμό με τη σταδιακή επίδραση των μέτρων ήπιας δημοσιονομικής χαλάρωσης, συνηγορούν σε αύξηση του ΑΕΠ άνω του 2,5% ετησίως, ή ακόμη υψηλότερα, το δεύτερο εξάμηνο και περίπου 2,1% στο σύνολο του έτους.

Ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ επιταχύνθηκε στο 1,9% ετησίως το δεύτερο τρίμηνο του 2019 από το καθοδικά αναθεωρημένο 1,1%, το πρώτο τρίμηνο, επισημαίνουν οι οικονομικοί αναλυτές της Εθνικής Τράπεζας σε ανάλυσή τους.

Οι συνολικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,4% ετησίως, προσθέτοντας 1,8 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση του ΑΕΠ στο δεύτερο τρίμηνο του 2019, με τις εξαγωγές υπηρεσιών (τουρισμού και ναυτιλίας) να έχουν τη μεγαλύτερη επιμέρους συνεισφορά (+1 ποσ. μον.). Η συνεισφορά από την ανωτέρω αύξηση των εξαγωγών, υπεραντιστάθμισε την αρνητική επίδραση από τη διόγκωση των εισαγωγών κατά 3,7% ετησίως (σε σταθερές τιμές), κυρίως υπό τη μορφή εισροών για τη βιομηχανία και αγορών καταναλωτικών αγαθών, αναφέρεται στην ανάλυση.

ADVERTISING

Η δημόσια κατανάλωση ενισχύθηκε κατά 5,3% ετησίως το δεύτερο τρίμηνο του 2019, συνεισφέροντας 1,1 ποσοστιαία μονάδα στην ετήσια αύξηση του ΑΕΠ - μετά τη συγκράτηση το πρώτο τρίμηνο του 2019 (-1,4% ετησίως). Η αύξηση αυτή εκτιμάται ότι αντανακλά, κυρίως, την αναπλήρωση της 13ης σύνταξης (Μάιος 2019), καθώς και την εξομάλυνση των ροών κρατικών πληρωμών, ενόψει διεξαγωγής τριπλών εκλογικών αναμετρήσεων.

Η μεγέθυνση των αποθεμάτων συνεισέφερε 0,9 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση του ΑΕΠ, αντανακλώντας τη θετική δυναμική της παραγωγής και των προσδοκιών ζήτησης από τις επιχειρήσεις για το υπόλοιπο του έτους, καθώς και τις σχετιζόμενες εισροές ημι-κατεργασμένων προϊόντων.

Η συνολική επενδυτική δαπάνη μειώθηκε κατά 5,8% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2019, παρότι οι επενδύσεις σε μηχανολογικό και μεταφορικό εξοπλισμό παραμένουν σε θετική τροχιά (ετήσιες αυξήσεις 3% και 73,6%, αντίστοιχα, το δεύτερο τρίμηνο του 2019, με το τελευταίο να περιλαμβάνει αγορές πλοίων), μέσω της δραστηριότητας των πιο ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις εκτός κατασκευών, αυξήθηκαν κατά 20,1% ετησίως, συνεισφέροντας 1,4 ποσοστιαία μονάδα στην αύξηση του ΑΕΠ το Τ2:2019, ενώ και η κατασκευή κατοικιών ενισχύθηκε περαιτέρω (αύξηση 19,5% ετησίως), αναφέρεται στην ανάλυση της Εθνικής Τράπεζας.

Ωστόσο, οι κατασκευές εκτός κατοικιών συρρικνώθηκαν κατά 45,5% ετησίως, αφαιρώντας 2,3 ποσοστιαίες μονάδες από την ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Η συρρίκνωση αυτή αντανακλά καθυστερήσεις στην επανεκκίνηση σημαντικών κατασκευαστικών έργων (ιδιωτικών και δημόσιων), καθώς και τη δυσμενή επίδραση από τη σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (όταν οι κατασκευές εκτός κατοικιών σημείωσαν σημαντική αύξηση 54,3% ετησίως).

Η μη αναμενόμενη συρρίκνωση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 0,7% ετησίως, οφείλεται κυρίως στην αναστολή τμήματος της ιδιωτικής δαπάνης κατά την προεκλογική περίοδο, αλλά αναμένεται να αναστραφεί στο 3ο τρίμηνο, όπως καταδεικνύει η ραγδαία ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Οι τάσεις κατά το τρίτο τρίμηνο, προοιωνίζουν σημαντική επιτάχυνση του ΑΕΠ στο δεύτερο εξάμηνο. Τα διαθέσιμα στοιχεία για τον δείκτη οικονομικού κλίματος, βασικούς τομείς δραστηριότητας, καθώς και την καταναλωτική εμπιστοσύνη το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, σε συνδυασμό με τη σταδιακή επίδραση των μέτρων ήπιας δημοσιονομικής χαλάρωσης, συνηγορούν σε αύξηση του ΑΕΠ άνω του 2,5% ετησίως, ή ακόμη υψηλότερα, το δεύτερο εξάμηνο και περίπου 2,1% στο σύνολο του έτους.

Αναμφισβήτητα, πηγές αβεβαιότητας συνεχίζουν να εκπορεύονται, εκτιμούν οι αναλυτές της Εθνικής Τράπεζας, κυρίως από το εξωτερικό περιβάλλον, οι οποίες επηρεάζουν ιδιαίτερα τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις και την επενδυτική τους συμπεριφορά, όπως αποτυπώνεται στη μεταβλητότητα των σχετικών δεικτών. Επίσης, η ετερογένεια στο ρυθμό ανάκαμψης των δαπανών διαφόρων κατηγοριών επιχειρήσεων, αλλά και νοικοκυριών διαφορετικού εισοδήματος, παραμένει σημαντική.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζες
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Κυβερνητικές πηγές: Επιστροφή στην κανονικότητα η πλήρης άρση των capital controls

Ρυθμίστηκαν τα δύο πρώτα στεγαστικά δάνεια από το νέο νόμο Κατσέλη

Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει για 2η χρονιά τους τυροκόμους μέσω της συνεργασίας με τα βραβεία WORLD CHEESE AWARDS

ΤΧΣ για Εθνική Τράπεζα: Το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησής της ευθυγραμμίζεται με τα διεθνή πρότυπα

SHARE:

24Media Network