Οδηγός επιβίωσης για χαμένη ρύθμιση στην εφορία

Οδηγός επιβίωσης για χαμένη ρύθμιση στην εφορία

Οδηγός για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης, εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Μόνο μέσωτων πάγιων12μηνών και κατ εξαίρεση 24μηνων ρυθμίσεων μπορεί να βάλει ξανά σε τάξη τα χρέη προ την εφορία κάποιος που έχει χάσει οριστικά παλαιότερο διακανονισμό των οφειλών στις εφορίες σύμφωνα με τον εκτεταμένο οδηγό για όλα τα θέματα φορολογίας που έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα η ΑΑΔΕ.

Μέχρι στιγμής σε ισχύ βρίσκονται δυο 12μηνες ρυθμίσεις οφειλών σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Η  ένταξη στην πρώτη (νόμος 4152/2013) προϋποθέτει ότι  έχει  καταστεί  ληξιπρόθεσμη  κάποια δόση  βεβαιωμένης οφειλής  φόρου. Η αίτηση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της γενικής γραμματείας πληροφοριακών συστημάτων  www.gsis.gr.  Η  δεύτερη νόμος 4174/2013. γίνεται απευθείας στην  ΔΟΥ του  φορολογούμενου  με αίτηση του φορολογούμενου πριν  καταστεί ληξιπρόθεσμη βεβαιωμένη οφειλή. Και  στις δύο περιπτώσεις ο φορολογούμενος πρέπει  να  επισυνάψει ή να υποβάλλει  σειρά δικαιολογητικών με τα  οποία να αποδεικνύει την οικονομική αδυναμία να  καταβάλλει τους  φόρους  του κανονικά που θα ορίσει  και τον αριθμό  των δόσεων αποπληρωμής των οφειλών σε 12  ή 24 δόσεις. Η κάθε δόση  επιτόκιο 5% .

Παράλληλα με τις πάγιες  ρυθμίσεις για   ρυθμίσεις οφειλών είχαμε και τις δύο διαδοχικές ρυθμίσεις των 100 δόσεων. Η πρώτη( ν. 4305/2014) ψηφίστηκε  στον Οκτώβριο του 2014 και η δεύτερη σαφώς  πιο ευνοϊκή είναι  αυτή του νόμου 4321/2015  η γνωστή «ρύθμιση  Βαλαβάνη».

Η επανένταξη σε ρύθμιση

Σε περίπτωση απώλειας της πάγιας είτε κάποιας από  τις ρυθμίσεις των100 δόσεων που  έχουν ψηφιστεί το  2014 και  το 2015  η  δυνατότητα  επανένταξης υπάρχει:

Στην ρύθμιση του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (Α’ 237), εφόσον η απώλεια οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, ο οφειλέτης μπορεί εντός δύο (2) μηνών από την απώλειά της να υποβάλει άπαξ αίτηση επανένταξής του στη ρύθμιση μαζί με τα στοιχεία που θεμελιώνουν τη συνδρομή των λόγων ανωτέρας βίας.

Στις  πάγιες δωδεκάμηνες ρυθμίσεις του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 και των υποπαραγράφων Α1 & Α2 της παραγράφου Α΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, δεν μπορεί να υπαχθεί κάποιος εκ νέου σε ρύθμιση με τις ίδιες διατάξεις και για τις ίδιες οφειλές. Δυνητικά  όμως  η 12 ρύθμιση  μπορεί να επαναληφθεί  περιλαμβάνοντας   και  νέες  οφειλές  σε συνεννόηση  με την αρμόδια  Δ.Ο.Υ.

Πού υποβάλλεται η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης;

Η αίτηση υποβάλλεται, εφόσον αυτό υποστηρίζεται, ηλεκτρονικά σε εφαρμογή στη διεύθυνση του διαδικτύου: www.gsis.gr της Γ.Γ.Π.Σ. & Δ.Υ. Υπουργείου Οικονομικών και κατ’ εξαίρεση στο Δικαστικό Τμήμα της Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικού Κέντρου, ο προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης των ρυθμιζόμενων οφειλών. Στην περίπτωση συναρμοδιότητας της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, αρμόδια ορίζεται η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης για συνολικές βασικές οφειλές ανά οφειλέτη άνω του 1.500.000,00 ευρώ, ανεξάρτητα του ύψους της ρυθμιζόμενης οφειλής.

Ποιες οι συνέπειες καθυστέρησης μίας δόσης της ρύθμισης;

α) Για τη ρύθμιση των άρθρων 1 έως και 17 του ν. 4321/2015 (Α’ 32), η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 0,25%. Επίσης, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των δέκα (10) πρώτων δόσεων της ρύθμισης, εφόσον οι δόσεις είναι περισσότερες από δέκα (10) ή όλων των υπολειπόμενων δόσεων, εφόσον οι δόσεις είναι λιγότερες από δέκα (10), βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο σε βάρος του οφειλέτη ποσό ίσο με το ποσό απαλλαγής. Επί της εν λόγω κύρωσης δεν υπολογίζονται επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

β) Για τη ρύθμιση του άρθρου 51 του ν. 4305/2014, η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 2%.

γ) Για τις ρυθμίσεις του ν. 4152/2013 και του άρθρου 43 του ν. 4174/2013, η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης των ρυθμίσεων του ν. 4152/2013 συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 15%.

Η καθυστέρηση δόσης μπορεί, υπό προϋποθέσεις και κατά περίπτωση, να συνεπάγεται απώλεια των ως άνω ρυθμίσεων.

Εκτός  από το  καθεστώς των  ρυθμίσεων ο οδηγός της ΑΑΔΕ περιγράφει το καθεστώς  για την  φορολογία εισοδήματος  κεφαλαίου  επιχειρήσεων ΦΟΑ τις  δωρεές  και  γονικές παροχές και όλα τα βασικά θέματα των φορολογούμενων με την εφορία.

Επισυνάπτεται  ο οδηγός των 176  σελίδων

SHARE:

24Media Network