Οφειλέτες Δημοσίου: Καλή αλλά λίγη η ρύθμιση των 120 δόσεων προς την εφορία

Οφειλέτες Δημοσίου: Καλή αλλά λίγη η ρύθμιση των 120 δόσεων προς την εφορία
Ουρά στην εφορία Eurokinissi

Παρά την ένταξη 660.000 οφειλετών στη ρύθμιση για τις 120 δόσεις στην εφορία το πρόβλημα δεν λύθηκε. Αυξήθηκαν κυρίως αυτοί που χρωστάνε μέχρι 50 ευρώ

Η ρύθμιση των 120 δόσεων έφτασε το ποσό των ρυθμισμένων οφειλών στην εφορία στα 6,5 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 6,1% του συνολικού ληξιπρόθεσμων των 105,6 δισ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου χρόνου. Πριν από την ρύθμιση των 100 δόσεων του 2015 και της πάγιας ρύθμισης, βρίσκονταν σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμες οφειλές στο 3,1% των συνολικών ληξιπρόθεσμων δηλαδή περίπου 3 δισ. ευρώ.
 

Πόσοι χρωστάνε

Αναφορικά με τον συνολικό αριθμό των οφειλετών, στο τέλος του 2019 παρατηρείται αύξηση κατά 4.158 ΑΦΜ (φυσικά και νομικά πρόσωπα)  σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Η αύξηση του αριθμού των οφειλετών παρατηρείται κυρίως στην κατηγορία με χρέη μικρότερα από 50 ευρώ, καθώς προστέθηκαν σε ετήσια βάση 66.541 οφειλέτες εκ των οποίων οι 24.222 έχουν χρέη μικρότερα από 1 ευρώ (το σύνολο των τελευταίων είναι 357.350).

Αντίθετα, αξιόλογη μείωση κατά 44.944 πρόσωπα παρατηρείται στον αριθμό των οφειλετών με χρέη μεταξύ 50 και 500 ευρώ. Η μείωση του αριθμού των οφειλετών σε αυτήν την κατηγορία συνοδεύεται από μείωση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου κατά 13,8 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, μείωση του αριθμού των οφειλετών σημειώθηκε στην κατηγορία οφειλής μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ (κατά 26.363 οφειλέτες), η οποία οδήγησε σε μείωση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου κατά 25,8 εκατ. ευρώ.

Ενδιαφέρον είναι επίσης ότι το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 πηγάζει από τους οφειλέτες με ύψος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ (αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε αυτήν την κατηγορία κατά 542,9 εκατ. ευρώ), ο αριθμός των οποίων σημείωσε μικρή αύξηση κατά 181 πρόσωπα.


Πίνακας 3 Κατανομή πλήθους οφειλετών με χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση Εύρος οφειλής (ευρώ) 

Πλήθος ΑΦΜ οφειλετών τέταρτο τρίμηνο 2018 

Πλήθος ΑΦΜ οφειλετών τέταρτο τρίμηνο 2019 

Μεταβολή πλήθους οφειλετών 

<50 

874.402 

940.943 

66.541 

50-500 

1.344.749 

1.299.805 

-44.944 

500-10.000 

1.545.901 

1.519.538 

-26.363 

10.000-100.000 

256.821 

263.732 

6.911 

100.000-1.000.000 

34.863 

36.695 

1.832 

>1.000.000 

8.014 

8.195 

181 

Σύνολο 

4.064.750 

4.068.908 

4.158 

Πηγή: ΑΑΔΕ

Επιβράδυνση της αύξησης των οφειλών

Στα σχετικά θετικά στοιχεία του τέταρτου τριμήνου του 2019 όπως παρουσιάζεται στην έκθεση του Γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής , περιλαμβάνεται η περαιτέρω μείωση του ρυθμού δημιουργίας ληξιπρόθεσμων οφειλών, αφού τα νέα ληξιπρόθεσμα της περιόδου 1/12/2018-30/11/2019 ανέρχονται σε 8 δις ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση κατά 2,9 δις ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους. Επιπλέον, συνεχίζεται και σε αυτό το τρίμηνο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, η αύξηση των εκροών από το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, δηλαδή του αθροίσματος των εισπράξεων και των διαγραφών. Ειδικότερα, το εν λόγω άθροισμα διαμορφώθηκε στα 7,5 δις ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 495,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2018, γεγονός που οφείλεται στην αύξηση των διαγραφών κατά 709,8 εκατ. ευρώ και στη μείωση των εισπράξεων επί των συνολικών ετήσιων ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά 228,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2018.


Πίνακας 4 Κατανομή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, σε εκατ. ευρώ Εύρος οφειλής (ευρώ) 

Ληξιπρόθεσμες οφειλές τέταρτο τρίμηνο 2018 ( εκ ευρώ) 

 

Ληξιπρόθεσμες οφειλές τέταρτο τρίμηνο 2019 

 ( εκ ευρώ )

 

Μεταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών 

 Εκ ευρώ 

<50 

10,7 

11,6 

0,9 

50-500 

296,1 

282,3 

-13,8 

500-10.000 

3.634,4 

3.608,6 

-25,8 

10.000-100.000 

7.045,8 

7.285,7 

239,9 

100.000-1.000.000 

9.415,7 

9.924,4 

508,7 

>1.000.000 

83.962,3 

84.505,2 

542,9 

Σύνολο 

104.365,0 

105.617,9 

1.252,9 

Πηγή: ΑΑΔΕ

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα