Πότε και πώς δηλώνονται τα εισοδήματα από τα ακίνητα

Πότε και πώς δηλώνονται τα εισοδήματα από τα ακίνητα
Σπίτια στο κέντρο της Αθήνας Eurokinissi

Όσα πρέπει να ξέρετε για τα εισοδήματα από τα ακίνητα. Οι προθεσμίες και η διαδικασία συμπλήρωσης του Ε2

Η δήλωση για τα εισοδήματα από ακίνητα θα πρέπει να υποβληθεί μαζί με το βασικό κομμάτι της φορολογικής δήλωσης για τα συνολικά εισοδήματα του 2019 μέχρι και τις 30 Ιουνίου.

Το έντυπο Ε2 όπου αναγράφονται τα εισοδήματα που απέκτησε ο φορολογούμενος από ακίνητα για αστική εμπορική ή αγροτική χρήση εντός ή εκτός αστικών κέντρων.

Υπενθυμίζεται ότι τα εισοδήματα από εκμετάλλευση ακινήτων φορολογούνται αυτοτελώς ανεξάρτητα από την φορολογική κλίμακα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν κάποιος μισθωτός συνταξιούχος ή κατ’ επάγγελμα αγρότης έχει συνολικό εισόδημα κάτω από το αφορολόγητο (8636 έως και 9500 ευρώ), αλλά έχει εισοδήματα από εκμετάλλευση ακινήτων, θα αναγκαστεί να πληρώσει φόρο, ο οποίος θα κλιμακώνεται ως εξής:

α) 15% μέχρι το επίπεδο ετησίου εισοδήματος 12.000 ευρώ

β) 35% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ

γ) 45% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ

Σε οδηγό που έχει εκδώσει η ΑΑΔΕ περιγράφει βήμα- βήμα την διαδικασία συμπλήρωσης του Ε2 και τις συνηθέστερες ερωτήσεις. Συγκεκριμένα διευκρινίζεται ότι:

1. Στην περίπτωση εγγάμων και εφόσον η σύζυγος έχει εισοδήματα από ακίνητη περιουσία που ανήκουν στη δική της κυριότητα, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε2 είτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης είτε του υπόχρεου/συζύγου, με την επιλογή «Ε2 συζύγου».

2. Η στήλη 17 (Είδος μίσθωσης-χρήση ακινήτου) συμπληρώνεται υποχρεωτικά με το είδος της μίσθωσης και τη χρήση του μισθίου, όπως εκμίσθωση γραφείου, δωρεάν παραχώρηση κατοικίας, κενό κ.λπ.

3. Στη στήλη 17 ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ υπάρχουν συνολικά 63 επιλογές για το είδος της εκμετάλλευσης του ακινήτου από τις οποίες ο υπόχρεος θα πρέπει επιλέξει το είδος της εκμετάλλευσης του δικού του ακινήτου

4. Στην περίπτωση ύπαρξης ανείσπρακτων ενοικίων θα πρέπει πρώτα να απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και να προσκομίσετε ευκρινή φωτοαντίγραφα των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων ή ασκηθεισών αγωγών που κατά περίπτωση υπάρχουν. Ειδικά για την περίπτωση που ο μισθωτής έχει πτωχεύσει αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του πίνακα αναγγελίας χρεών στον οποίο εμφανίζεται η απαίτηση του εκμισθωτή. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία από τη Δ.Ο.Υ. θα υποβάλετε το Ε2, συμπληρώνοντας, στη στήλη 16 της 1ης σελίδας, το ποσό των ανείσπρακτων ενοικίων για το οποίο έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση.

Τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δηλώθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος στους κωδικούς 125-126 του εντύπου Ε1 και εισπράχθηκαν κατά το έτος 2019, πρέπει να δηλωθούν κανονικά ανά κατηγορία ακινήτου και είδος μίσθωσης στο έντυπο Ε2 του φορολογικού έτους 2019.

5. Το ακίνητο που βρίσκεται στο όνομα προστατευόμενου τέκνου θα καταχωρηθεί στο Ε2 του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα, στον πρώτο πίνακα και στον πίνακα Ι (Εκμισθούμενα κ.λπ. Ακίνητα) των συμπληρωματικών στοιχείων επιλέγοντάς το στην πρώτη στήλη και συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο και τον Α.Φ.Μ. του τέκνου στις αντίστοιχες στήλες.

6. Στα στοιχεία της μίσθωσης συμπληρώνονται για τα μισθωτήρια των ακινήτων που έχουν κατατεθεί στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή. Δε συμπληρώνεται ο αριθμός καταχώρησης του μισθωτηρίου που είχε παραληφθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

7. Αν υπάρχει εισόδημα από τον σύζυγο και την σύζυγο και οι δύο έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν χωριστό έντυπο Ε2 για τα ακίνητα που έχουν στην ιδιοκτησία τους, έστω και αν υπάρχει συνιδιοκτησία σε μερικά ή σε όλα τα ακίνητα.

8. Σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκη, θέση στάθμευσης) οι οποίοι ηλεκτροδοτούνται από τον κοινόχρηστο μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να συμπληρωθεί το πεδίο με τον εννιαψήφιο αριθμό 999999999.

9. Σε αγροτεμάχιο που εκμισθώνεται στο οποίο δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, θα συμπληρώνετε το πεδίο με τον εννιαψήφιο αριθμό 999999999.

10. Σε κενά διαμερίσματος που έχει γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος συμπληρώνεται ο αριθμός παροχής ο οποίος υπάρχει και σε όλους τους λογαριασμούς του παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος.

11. Αν κατά την συμπλήρωση του εντύπου Ε2 διαπιστώσετε ότι δεν επιτρέπεται να επιλέξετε και αντίστοιχα να συμπληρώσετε το ετήσιο μίσθωμα σε μία από τις στήλες 13, 14, 15, 16., αφού συμπληρώσετε τις υπόλοιπες στήλες του πρώτου πίνακα και ανάλογα με το είδος μίσθωσης-χρήσης ακινήτου που θα επιλέξετε στη στήλη 17 θα ανοίξει πεδίο στο τέλος της εγγραφής στην οποία θα συμπληρώσετε το ετήσιο μίσθωμα. Όταν επιλέξετε Καταχώρηση τότε το ετήσιο μίσθωμα θα καταχωρηθεί σε μία από τις στήλες για το ακαθάριστο εισόδημα σύμφωνα με την επιλογή που κάνατε στη στήλη 17.

12. Εφόσον υποβάλετε οριστικά το έντυπο Ε2 τα ποσά των στηλών 13, 14, 15, 16 μεταφέρονται στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1 όπου θα μπορέσετε να ελέγξετε την ορθότητα των ποσών που καταχωρήσατε στο Ε2. Εάν διαπιστώσετε λάθος θα πρέπει να διορθώσετε πρώτα το έντυπο Ε2 και στη συνέχεια να το οριστικοποιήσετε ξανά.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα