Ηλεκτρονικά από φέτος η παράδοση πινακίδων

Κατασχεμένες πινακίδες οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως
Κατασχεμένες πινακίδες οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως EUROKINISSI

Η διαδικασία για την παράδοση των πινακίδων θα γίνεται από εφέτος ηλεκτρονικά. Ποια θα είναι η ακριβής διαδικασία.

Ηλεκτρονικά θα γίνεται από φέτος η δήλωση ακινησίας οχήματος με μια ενέργεια που θα γίνεται σε ειδική ιστοσελίδα στο www.gov.gr ενώ οι πινακίδες θα φυλάσσονται από το κάτοχο του οχήματος και οι παραβάτες θα τιμωρούνται με βαριά πρόστιμα έως και 30.000 ευρώ.

Συγκεκιρμένα προβλέπεται ότι εφεξής, δηλώνεται ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - Ε.Ψ.Π.), η ακινησία για τα ως άνω μηχανοκίνητα μέσα, από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο αυτών. Επίσης, ορίζεται ο χρόνος δήλωσης της ακινησίας για την απολαβή της σχετικής έκπτωσης από τα τέλη κυκλοφορίας

Από την Α.Α.Δ.Ε., επιβάλλεται πέραν των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου μη καταβολής αυτών και διοικητικό πρόστιμο ίσο με δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, εάν εντοπισθεί όχημα να κυκλοφορεί ή να είναι σταθμευμένο και να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, ενώ έχει δηλωθεί σε ακινησία. Σε περίπτωση υποτροπής, το ως άνω πρόστιμο τριπλασιάζεται και αφαιρείται για τρία (3) έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.

Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας, με κοινή απόφαση των οριζόμενων οργάνων, ειδικού ιστότοπου στην gov.gr - Ε.Ψ.Π., όπου με βάση μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας τους στο μητρώο οχημάτων της Α.Α.Δ.Ε., θα παρέχονται δημόσιες πληροφορίες, σχετικά με την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας των οχημάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, την τρέχουσα κατάσταση ασφάλισής τους, τυχόν δήλωσή τους ως απωλεσθέντων ή κλαπέντων και άλλες πληροφορίες.

Σε άλλη διάταξη προβλέπεται η επιστροφή του τέλους ταξινόμησης όσων παρήγγειλαν αυτοκίνητα τα οποία λόγω της κρίσης δεν εκτελωνίστηκαν. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι το τέλος ταξινόμησης που βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, επιστρέφεται, σε περίπτωση οχημάτων, τα οποία δεν ταξινομήθηκαν, με συνέπεια να μην κυκλοφορήσουν στο εσωτερικό της χώρας, λόγω εξαγωγής σε τρίτες χώρες ή αποστολής τους σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε..

Δικαιούχος της επιστροφής είναι το πρόσωπο το οποίο κατέβαλε το τέλος ταξινόμησης με την κατά περίπτωση υποβολή του προβλεπόμενου από τις παρ. 2 και 3 τελωνειακού παραστατικού. Το σχετικό δικαίωμα παρέχεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την επιστροφή του τέλους ταξινόμησης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Υπουργείο Οικονομικών
SHARE: