Ινστιτούτο ΕΝΑ: Συνεχίζεται η θετική πορεία - Σε άνοδο ξένες επενδύσεις και βιομηχανία

Ινστιτούτο ΕΝΑ: Συνεχίζεται η θετική πορεία - Σε άνοδο ξένες επενδύσεις και βιομηχανία

Η αύξηση στις εξαγωγής, η μείωση της ανεργίας και η σταθερά θετική εξέλιξη της οικονομίας τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους

Το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, έδωσε στη δημοσιότητα το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων για την περίοδο Αυγούστου - Σεπτεμβρίου του 2017.

Όπως παρατηρεί το Ινστιτούτο, τον Αύγουστο του 2017 συνεχίζεται η θετική εξέλιξη βασικών μεγεθών της οικονομίας. Η ανοδική πορεία των τελευταίων μηνών σφραγίστηκε από την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, την 1η Σεπτεμβρίου, σχετικά με την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος το β’ τρίμηνο του 2017, όπου καταγράφηκε διπλασιασμός του ρυθμού μεγέθυνσης του α’ τριμήνου σε 0,8%, σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2016.

Η αύξηση αυτή αφενός συντελεί στο να εµφανίζονται τα τρία από τα τέσσερα τελευταία τρίµηνα µε θετικό ρυθµό ανάπτυξης, αφετέρου συµπορεύεται µε τη βελτίωση της πλειονότητας των δεικτών (soſt and hard data) που καλύπτουν το ευρύτερο φάσµα της οικονοµίας, παρέχοντας σαφείς ενδείξεις ότι δεν πρόκειται για µια εξέλιξη συγκυριακού χαρακτήρα αλλά για σταδιακή ανάκαµψη της οικονοµίας.

Μακροοικονοµικές εξελίξεις

Μία από τις ισχυρότερες ενδείξεις ότι η οικονοµία έχει εισέλθει σε αναπτυξιακή τροχιά είναι το διαρκώς µειούµενο ποσοστό ανεργίας, το οποίο τον Ιούλιο του 2017 διαµορφώθηκε στο 21,0%, περισσότερο από δύο ποσοστιαίες µονάδες χαµηλότερα από το 23,4% του Ιουλίου του 2016. Σε επίπεδο τριµήνου, το β’ τρίµηνο του 2017 το ποσοστό ανεργίας ήταν 21,1%, έναντι 23,3% το α’ τρίµηνο.

Παράλληλα, ο Γενικός Δείκτης Τιµών Καταναλωτή, ο οποίος από τον Δεκέµβριο του 2016 έχει επιστρέψει σε θετικό πρόσηµο, τον Αύγουστο του 2017 παρουσιάζει αύξηση κατά 0,9% σε σχέση µε τον Αύγουστο του 2016.

Η µεγαλύτερη πρόκληση διαχρονικά εντοπίζεται στον ακαθάριστο σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου, ο οποίος κατά το β’ τρίµηνο του 2017 κατέγραψε µείωση -4,6% σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2016. Η πτώση αυτή οφείλεται ωστόσο σχεδόν αποκλειστικά στη σηµαντική µείωση των εκταµιεύσεων του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (άλλες κατασκευές) και έχει συγκυριακό χαρακτήρα, καθώς οι εκταµιεύσεις δεν κατανέµονται οµοιόµορφα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά συνήθως παρουσιάζουν µεγαλύτερη συγκέντρωση στο τέλος της χρονιάς.

Η πτώση αυτή έρχεται σε αντίθεση µε την επίσης συγκυριακή αύξηση του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου κατά το προηγούµενο τρίµηνο κατά 10,8% έναντι του α’ τριµήνου του 2016, η οποία οφειλόταν στην αύξηση του µηχανολογικού και µεταφορικού εξοπλισµού (παραγγελίες πλοίων). Εποµένως, ο ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου κεφαλαίου παραµένει σε γενικές γραµµές αµετάβλητος και το β’ τρίµηνο του 2017.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε επίπεδο εξαµήνου ο ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 2,7% σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2016, αύξηση η οποία κατά κύριο λόγο οφείλεται, όπως προαναφέρθηκε, στις σηµαντικές παραγγελίες πλοίων που πραγµατοποιήθηκαν κατά το α’ τρίµηνο.

Από την άλλη, οι άµεσες ξένες επενδύσεις ενισχύονται το α’ εξάµηνο του 2017 και ανέρχονται σε 2.129,7 εκατ. ευρώ έναντι 748,3 εκατ. ευρώ το α’ εξάµηνο του 2016, µε το µεγαλύτερο µέρος τους ωστόσο να προέρχεται από τις αποκρατικοποιήσεις.

Οι θετικές εξελίξεις στο ΑΕΠ και την απασχόληση αποτυπώνονται και στον Δείκτη Οικονοµικού Κλίµατος, ο οποίος ενισχύεται για τέταρτο διαδοχικό µήνα.

Συγκεκριµένα, ο Δείκτης Οικονοµικού Κλίµατος για το σύνολο της οικονοµίας τον Σεπτέµβριο του 2017 κατέγραψε το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δυόµιση ετών, ανερχόµενος στις 100,6 µονάδες. Παράλληλα, και ο Δείκτης Καταναλωτικής Εµπιστοσύνης τον Σεπτέµβριο του 2017 βελτιώνεται για έκτο συνεχή µήνα και διαµορφώνεται στις -53,7 µονάδες, από -57 τον Αύγουστο. Σηµαντική ένδειξη για την ανάκαµψη της οικονοµίας αποτελεί και η αύξηση του Γενικού Δείκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής το α’ επτάµηνο του 2017 σε σύγκριση µε το αντίστοιχο του 2016 κατά 5,3%, µε την ενίσχυση αυτή να προέρχεται κυρίως από την αύξηση του δείκτη ορυχείων-λατοµείων και του δείκτη µεταποίησης.

Ειδικότερα, τον Ιούλιο του 2017 παρουσίασε αύξηση 1,7% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2016, οφειλόµενη στην ενίσχυση του δείκτη παραγωγής ορυχείων-λατοµείων, του δείκτη για τη µεταποίηση καιτου δείκτη παραγωγής ηλεκτρισµού.

Ο Γενικός Δείκτης του Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία παρουσίασε αύξηση 8,6% τον Ιούλιο του 2017, σε σύγκριση µε τον Ιούλιο του 2016. Κατά την περίοδο Αυγούστου 2016 – Ιουλίου 2017, ο µέσος Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 11,9% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2015 και 2016. Ο εποχικά προσαρµοσµένος Δείκτης Υπευθύνων Προµηθειών της IHS Markit για τον τοµέα της µεταποίησης τον Σεπτέµβριο του 2017 συνεχίζει την ανοδική του πορεία, κλείνοντας στις 52,8 µονάδες. Πρόκειται για την τέταρτη συνεχή βελτίωση των συνθηκών του ελληνικού µεταποιητικού τοµέα.

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασµα ύψους 1,6 δισεκ. ευρώ τον Ιούλιο του 2017 σε σύγκριση µε τον Ιούλιο του 2016 και η µεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του πλεονάσµατος του ισοζυγίου υπηρεσιών, προερχόµενη κυρίως από τη βελτίωση του τουριστικού ισοζυγίου, και τη µείωση των ελλειµµάτων των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδηµάτων. Από την άλλη, το έλλειµµα του ισοζυγίου αγαθών διευρύνθηκε κυρίως λόγω της αύξησης του ελλείµµατος του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιµα.

Το α’ εξάµηνο του 2017 καταγράφηκε πολύ σηµαντική αύξηση των εξαγωγών κατά 17,9%, µε την αύξηση των εισαγωγών ωστόσο να ανέρχεται σε 18,8%.

Από τα εξαγόµενα αγαθά, µε εξαίρεση τα καύσιµα, σηµαντική αύξηση κατέγραψαν οι πρώτες ύλες (39,0%), τα βιοµηχανικά είδη (14,4%) και τα χηµικά προϊόντα (12,4%).

Διαβάστε το 3ο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων εδώ

Το Δελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων είναι µια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ. Στόχος είναι η παροχή έγκυρης, συστηµατικής και σφαιρικής πληροφόρησης για τις τάσεις και εξελίξεις της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας.

Έχοντας ως σηµείο αναφοράς την ιδρυτική Διακήρυξη του ΕΝΑ, το Δελτίο ιχνηλατεί το κοινωνικό αποτύπωµα των οικονοµικών πολιτικών στην κοινωνική ευηµερία και την ανάπτυξη, αξιοποιώντας επιλεκτικά δείκτες διαφορετικών επιστηµονικών πεδίων και ποικίλων θεωρητικών προσεγγίσεων.

Όλα τα στοιχεία προέρχονται από επίσηµες πηγές. Η ανάλυση και ερµηνεία τους γίνεται από την Οµάδα Οικονοµικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του ΕΝΑ. Το Δελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων θα επικαιροποιείται σε µηνιαία βάση.

Απευθύνεται τόσο σε ειδήµονες που θέλουν να έχουν γρήγορη πρόσβαση στη σχετική πληροφόρηση και ανάλυση σε συνοπτική και συγκεντρωτική µορφή, όσο και σε µη ειδικούς που ενδιαφέρονται για µια κατά το δυνατόν εύληπτη και κατατοπιστική παρουσίαση ενός µεγάλου όγκου µεγεθών που σχετίζονται µε την κοινωνική ευηµερία πέρα από τη στενή οικονοµική της διάσταση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο δείκτη ΑΕΠ και τις συνιστώσες του.

Το Δελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων αποβλέπει πρωτίστως στην ενσωµάτωση δεικτών που αποτυπώνουν τις εξελίξεις και τις επιδόσεις σε βασικούς τοµείς της οικονοµίας και της κοινωνίας όπως η απασχόληση, η ασφάλιση, η υγεία, η εκπαίδευση, το περιβάλλον και η κοινωνική δικαιοσύνη και ευηµερία. Στην κατεύθυνση αυτή αξιοποιεί τους δείκτες των Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, τους δείκτες της στρατηγικής για τη βιώσιµη ανάπτυξη Ευρώπη 2020 αλλά και δείκτες κοινωνικής ευηµερίας που προτείνονται σε έρευνες της Eurostat και της Παγκόσµιας Τράπεζας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΝΑ Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών βάζει το 'νέο" απέναντι στο "παλιό'

SHARE: