Τομ Φάρολ στο News 24/7: Οι 3 προκλήσεις για την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας

Τομ Φάρολ στο News 24/7: Οι 3 προκλήσεις για την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας

Ο Τομ Φάρολ, επικεφαλής οικονομολόγος στην Παγκόσμια Τράπεζα μιλάει στο News 24/7 για τα αποτελέσματα της μελέτης που εκπόνησε ο παγκόσμιος χρηματοπιστωτικός οργανισμός σε συνεργασία με την Κομισιόν που θα παρουσιάσει στο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών

Ποιες είναι οι προκλήσεις για την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας; Ρωτήσαμε τον πλέον ειδικό. Ο Τομ Φάρολ, επικεφαλής οικονομολόγος στην Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) με έδρα τις ΗΠΑ θα αναλύσει το θέμα αυτό στο Συνέδριο των Δελφών.

Εκεί θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της μελέτης που εκπόνησε η Παγκόσμια Τράπεζα, σε συνεργασία με την Κομισιόν. Ο Τομ Φάρολ μίλησε αποκλειστικά στο News 24/7, παρουσιάζοντας τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας

«Από την κρίση του 2008, το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί σημαντικά παρόλο που η χώρα έχει ακόμη κάποιο δρόμο να διανύσει για να ωθήσει την ελκυστικότητά της στους επενδυτές και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον πιο ευνοϊκό για επιχειρήσεις. Η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων στις περιφέρειες της Ελλάδας τα ερχόμενα χρόνια απαιτεί πρόσθετες δημόσιες επενδύσεις», μας λέει.

«Ωστόσο, αυτό είναι μόνο ένα μέρος της ιστορίας. Η Παγκόσμια Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησαν μια ανάλυση των δυνατοτήτων οικονομικής ανάπτυξης της περιφέρειας. Η έκθεση δείχνει ότι η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων της χώρας. Συγκεκριμένα, υπάρχουν τρεις τομείς που θα τονώσουν την ανάπτυξη στην Ελλάδα».

Ιδού πώς περιγράφονται οι τρεις τομείς στην μελέτη των ειδικών:

1. Διαρθρωτικός μετασχηματισμός μέσω της αυξημένης παραγωγικότητας και της επέκτασης του εμπορεύσιμου τομέα: όλες οι περιφέρειες της Ελλάδας που υστερούν έχουν υψηλά επίπεδα γεωργικής απασχόλησης - πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η γεωργική παραγωγή παραμένει χαμηλή και ο τομέας εξακολουθεί να συνδέεται με τη φτώχεια. Η Ελλάδα θα μπορούσε να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών συνδέοντας το χωράφι με τις αγορές, επεκτείνοντας τις υπηρεσίες που συνδέονται με αυτό, ιδρύοντας οργανώσεις αγροτών, οι οποίες να εξασφαλίζουν δικαιώματα ιδιοκτησίας και δίνουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση, ώστε τα παιδιά των αγροτών να έχουν τα εφόδια για να βρουν αμοιβόμενη εργασία σε άλλους τομείς.

Ενώ η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στη βελτίωση του επιχειρηματικού της κλίματος, η χώρα έχει την υψηλότερη εξάρτηση από τις μικροεπιχειρήσεις στην ΕΕ. Αυτές οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να αναπτυχθούν αρκετά, επειδή η Ελλάδα ακόμη αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Η καθιέρωση ενός πιο ευνοϊκού επαγγελματικού περιβάλλοντος σε όλες τις περιφέρειες θα ενθαρρύνει τον ιδιωτικό τομέα να επενδύσει και η επέκταση του εμπορεύσιμου τομέα θα εξακολουθήσει να αποτελεί προτεραιότητα. Επιπλέον, οι επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών πόλεων, ειδικά οι πιο μικρές πόλεις, πρέπει επίσης να προωθηθούν.

2. Βελτίωση δεξιοτήτων: Οι περιφέρειες της Ελλάδας θα μπορούσαν να επωφεληθούν σημαντικά από την ανάπτυξη δεξιοτήτων μεταξύ των νέων που οι επιχειρήσεις αναζητούν για επίλυση προβλημάτων και κριτική σκέψη. Σήμερα, υπάρχει μεγάλο ποσοστό μαθητών που εγκαταλείπει πρόωρα το σχολείο στις περιφέρειες της Ελλάδας, γεγονός που εμποδίζει την ανάπτυξη και την απόκτηση κρίσιμων δεξιοτήτων. Επιπλέον, οι ελληνικές περιφέρειες μπορούν να ενισχύσουν το κλίμα καινοτομίας τους για να ενισχύσουν τις Επενδύσεις Ερευνας & Ανάπτυξης στην Ελλάδα, που είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη. Συνολικά, τα κενά αυτά συμβάλλουν στη μείωση της παραγωγικότητας και περιορίζουν τη δυνατότητα ανταγωνιστικότητας των περιφερειών.

3. Βελτίωση της ποιότητας των θεσμών: Οι ισχυροί θεσμοί αποτελούν βασικό στοιχείο του ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους. Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μεγάλης προσπάθειας μεταρρύθμισης σε εθνικό επίπεδο. Η βελτίωση της ποιότητας των θεσμών απαιτεί νέα μέτρα διακυβέρνησης και τεχνική ικανότητα να χτίσει κανείς σε επίπεδο περιφέρειας και δήμου, αλλά είναι επίσης σημαντικό να υπάρχουν προγράμματα και να προκύπτει το καλύτερο αποτέλεσμα από τις διαθέσιμες χρηματοοικονομικές δομές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Οικονομικό Φόρουμ Δελφών
SHARE:

24Media Network