Παγκρήτια Τράπεζα: Μετετράπη σε Ανώνυμη Εταιρεία

Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα
Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα FACEBOOK / @PANCRETABANK

Τον μετασχηματισμό της από Συνεταιριστική Τράπεζα σε Ανώνυμη Εταιρεία ψήφισε η Γενική Συνέλευση των μελών της Παγκρήτιας Τράπεζας. Στοχεύει σε διπλασιασμό του ενεργητικού της. Το μήνυμα Μ. Σάλλα.

Το μετασχηματισμό της από συνεταιριστική τράπεζα σε ανώνυμη εταιρία ψήφισε η γενική συνέλευση των μελών της Παγκρήτιας Τράπεζας. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η χθεσινή μέρα αποτελεί μέρα σταθμό για την ιστορία του πιστωτικού ιδρύματος, το οποίο εισέρχεται πλέον σε μια νέα φάση. Σε μια περίοδο δύσκολη για την οικονομία της χώρας αλλά και της Κρήτης, ενός νησιού που οικονομικά συνδέεται άρρηκτα με τον τουρισμό, η Παγκρήτια Τράπεζα με ευέλικτη εταιρική μορφή και τεχνογνωσία είναι προετοιμασμένη να στηρίξει ακόμη πιο ενεργά τους πελάτες της και την προσπάθεια της χώρας να οδηγηθεί εκ νέου σε ανάκαμψη.

Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα ξεκίνησε τη λειτουργία της ως Πιστωτικού Ιδρύματος Ν. Ηρακλείου τον Ιούνιο του 1994, αποτελώντας για 26 χρόνια μια επιχείρηση της κοινωνικής οικονομίας, χρήσιμης και αναγκαίας για την ανάπτυξη της Κρήτης. Τον Ιανουάριο του 2017, η Lyktos Participations συμμετείχε στην αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας ως στρατηγικός επενδυτής.

ADVERTISING

Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, η Παγκρήτια ήταν η πρώτη τράπεζα που κατάφερε να αποπληρώσει τον ELA και να λειτουργήσει με τις πηγές ρευστότητας της ελεύθερης αγοράς. 'Εκτοτε, σημειώνει διαρκή αύξηση των καταθέσεων των πελατών της, οι οποίες το 2019 ανήλθαν σε 1,3 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα λοιπά οικονομικά μεγέθη της προηγούμενης χρήσης, το συνολικό Ενεργητικό αυξήθηκε κατά 5% περίπου, φτάνοντας το 1,65 δισ. ευρώ, οι χορηγήσεις ανήλθαν σε 1,48 δισ. ευρώ, ενώ η κερδοφορία προ φόρων ανήλθε σε 6,3 εκατ. ευρώ. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν στα 339,99 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών σε 46,47%.

Οπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, με την έναρξη της πανδημίας η Τράπεζα προχώρησε στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρείχε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και προχώρησε σε μέτρα διευκόλυνσης για ιδιώτες και επιχειρήσεις με αναστολές χρεολυσίων δανειακών υποχρεώσεων ύψους άνω των 200 εκατ. ευρώ. Παράλληλα εκμεταλλεύτηκε τις ευχέρειες που παρείχε η ΕΚΤ και η Τράπεζα της Ελλάδος, συνεχίζοντας απρόσκοπτα τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα συμμετείχε σε όλα τα προγράμματα χρηματοδοτήσεων της ΕΑΤ, τόσο στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙ όσο και στο πρόγραμμα εγγυοδοσίας Covid-19. Ειδικότερα στη δράση ΤΕΠΙΧ ΙΙ ενέκρινε περισσότερα από 225 δάνεια σε Επιχειρήσεις της Κρήτης, ενώ στη δράση Εγγυοδοσίας Covid-19 εξάντλησε άμεσα τον διαθέσιμο όγκο χαρτοφυλακίου δανείων που είχε συμφωνηθεί με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, συνολικού ύψους 29,5 εκατ. ευρώ, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη στήριξή της στην επιχειρηματικότητα.

Το μήνυμα Σάλλα

Ως πρόεδρος της Lyktos Participations, του στρατηγικού επενδυτή της Παγκρήτιας Τράπεζας, ο κ. Μιχάλης Σάλλας ανέφερε πως η μετατροπή του πιστωτικού ιδρύματος σε Ανώνυμη Εταιρεία μεταβάλλει τις δυνατότητες της τράπεζας. Εξ αυτού του λόγου, όπως είπε, στήριξε με όλες του τις δυνάμεις την απόφαση για τον μετασχηματισμό.

«Στόχος είναι η Παγκρήτια Τράπεζα να γίνει ένα σύγχρονο ανταγωνιστικό πιστωτικό ίδρυμα.

Στην τράπεζα αυτή δεν θα παίζει ρόλο το μέγεθος αλλά οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που θα προσφέρει στους πελάτες της. Ο προσανατολισμός της παραμένει στη στήριξη της τοπικής και κατ' επέκταση της εθνικής οικονομίας, με λύσεις πρωτοποριακές, που θα εκμεταλλεύονται την τεχνολογία και θα ενισχύονται από την τεχνογνωσία ενός εξειδικευμένου τραπεζικού επιχειρείν», τόνισε ο κ. Σάλλας.

Για απόφαση επιβεβλημένη, η οποία θα θέσει την τράπεζα σε ένα άλλο επίπεδο, μίλησε ο πρόεδρος της τράπεζας κ. Γιώργος Κουρλετάκης, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Επιβεβλημένη προκειμένου η Παγκρήτια να εκσυγχρονιστεί στα πρότυπα των συστημικών τραπεζών, να διευρύνει το φάσμα των εργασιών της, να γίνει ελκυστικότερη έναντι πιθανών επενδυτών και κυρίως να ενισχύσει την περιουσία των μετόχων της, αφού ανοίγονται δυνατότητες μεγαλύτερης εμπορευσιμότητας των μετοχών τους.

«Δίπλα στους πελάτες μας δώσαμε και συνεχίζουμε να δίνουμε καθημερινά δύσκολες μάχες όλο αυτό το διάστημα της υγειονομικής κρίσης, βοηθώντας πολλές επιχειρήσεις να τα καταφέρουν», σημείωσε η Ανώτερη Γενική Διευθύντρια της Τράπεζας Χρυσάνθη Παπαδοπούλου. Η ίδια σημείωσε τις διευρυμένες ανάγκες που δημιουργούνται στην οικονομία του νησιού, η oποία στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στον τουρισμό.

Μιλώντας για τον μετασχηματισμό, η κα Παπαδοπούλου σημείωσε: «Μια τράπεζα με τη μορφή της ΑΕ μπορεί να επεκταθεί σε ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών εργασιών, όπως υπηρεσίες Επενδυτικής Τραπεζικής, Τreasury και Χρηματοοικονομικών Αγορών, Leasing, Factoring, Transaction Banking, δίνοντας στους πελάτες της σημαντικές διεξόδους που δεν είχαν στη διάθεσή τους νωρίτερα.

Συγχρόνως, μέσα από αυτές τις υπηρεσίες, η τράπεζα διευρύνει σημαντικά τις πηγές εσόδων βελτιώνοντας τους εποπτικούς δείκτες σε επίπεδο κεφαλαίων και σταθμισμένου ενεργητικού (risk weighted assets)".

Παράλληλα τόνισε ότι με αυτή την απόφαση ανοίγονται νέες προοπτικές που θα επιτρέψουν σε σύντομο χρονικό ορίζοντα τον υπερδιπλασιασμό των μεγεθών της τράπεζας.

«Για την προσεχή τριετία στοχεύουμε στον διπλασιασμό του Ενεργητικού μέσω της αύξησης των χορηγήσεων, στην επέκταση της τράπεζας σε νέες γεωγραφικές περιοχές μέσω αναδιάρθρωσης του υφιστάμενου δικτύου καταστημάτων, στην πλήρη εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου και στην ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της τράπεζας, που είναι πλέον επιτακτική ανάγκη».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζες, Κρήτη, Τράπεζα
SHARE:

24Media Network