Παράταση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών έως τις 6 Ιουλίου

Παράταση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών έως τις 6 Ιουλίου
Υπολογισμοί με κομπιουτεράκι Shutterstock

Μέχρι τις 6 Ιουλίου η προθεσμία για την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών, η οποία κανονικά έληγε στις 30.6 Ιουλίου.

Μέχρι και τις 6 Ιουλίου παρατάθηκε από την ΑΑΔΕ η προθεσμία για την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών, για όσους έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η παράταση της προθεσμίας, που κανονικά έληγε στις 30.6 Ιουλίου, δόθηκε κατόπιν σχετικού αιτήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Με βάση το νόμο οι καταστάσεις πελατών, προμηθευτών και οι καταστάσεις για εκκαθαρίσεις αμοιβών υποβάλλονται μέχρι το τέλος Μαρτίου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.

Για τη διόρθωση αποκλίσεων υποβληθέντων στοιχείων προμηθευτών, αυτές υποβάλλονται μέχρι την 15η Μαΐου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.

Η προθεσμία για τις διορθώσεις αποκλίσεων είναι μέχρι και τις 28 Ιουλίου μια ημέρα πριν από την καταληπτική ημερομηνία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα