Πώς θα γίνει ο συμψηφισμός της έκπτωσης του 25% με άλλες οφειλές

Πώς θα γίνει ο συμψηφισμός της έκπτωσης του 25% με άλλες οφειλές
Ταμειακές μηχανές. EUROKINISSI

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία του συμψηφισμού με μελλοντικές οφειλές, του 25% ΦΠΑ Μαρτίου και Α΄ τριμήνου 2020, δίνει η ΑΑΔΕ.

Με οφειλές φορολογικών υποχρεώσεων από 1ης Ιουνίου και μετά θα μπορούν να συμψηφίσουν την έκπτωση του 25% με την οποία ευεργετήθηκαν όσες επιχειρήσεις πλήρωσαν εμπρόθεσμα τον ΦΠΑ.

Μετά την ανάρτηση στις προσωπικές μερίδες 160.740 επιχειρήσεων των ποσών που αντιστοιχούν στην έκπτωση του 25% από την εμπρόθεσμη πληρωμή του ΦΠΑ Μαρτίου η ΑΑΔΕ έδωσε στην δημοσιότητα και τις λεπτομέρειες για το συμψηφισμό τους με άλλες οφειλές

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι για τις πληττόμενες επιχειρήσεις που πλήρωσαν εμπρόθεσμα οι οποίες εξόφλησαν ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που προκύπτει από τις δηλώσεις α΄ τριμήνου του 2020 (για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων) και του τρίτου μήνα του 2020 (για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων) και στις οποίες παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση.

Όπως τονίζεται ο συμψηφισμός των ως άνω ποσών θα διενεργηθεί σε βεβαιωμένες οφειλές από δόσεις ρυθμίσεων με καταληκτική ημερομηνία καταβολής εντός του Ιουνίου και επόμενων μηνών. Επισημαίνεται ότι για την πίστωση δόσεων ρυθμίσεων απαιτείται η εξόφληση των δόσεων των προηγουμένων μηνών.

Παράδειγμα: Αρχική δήλωση το χρεωστικό ποσό φόρου ανέρχεται σε 1.000 ευρώ, χορηγείται το ευεργέτημα του συμψηφισμού για το ποσό των 250 ευρώ. Εφόσον ο δικαιούχος του ευεργετήματος έχει ήδη υποβάλει ή υποβάλλει αίτημα συμψηφισμού μέσω email στη ΔΟΥ του μέχρι και την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 και προτείνει συμψηφισμό με χρεωστικό ποσό Φ.Π.Α. που προέκυψε από τη δήλωση φορολογικής περιόδου Απριλίου 2020, που έχει καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 29η Μαΐου 2020, η Δ.Ο.Υ. διενεργεί τον συμψηφισμό των 250 ευρώ κατά την υπόδειξή του. Εφόσον δεν έχει υποβληθεί το ως άνω αίτημα ή άλλο αίτημα συμψηφισμού με οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής μετά την 1η Ιουνίου 2020, ο συμψηφισμός δύναται να διενεργείται αυτεπαγγέλτως με κάθε άλλη απαίτηση από φόρους και λοιπά έσοδα του Δημοσίου, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής μετά την 1η Ιουνίου 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 ΚΕΔΕ. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι εφόσον υποβληθεί τροποποιητική δήλωση για τις ως άνω περιόδους, με την οποία μειώνεται το αρχικό χρεωστικό ποσό της δήλωσης, το ποσό του συμψηφισμού μειώνεται αναλόγως.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα