Ψάλτης (Alpha Bank): Στήριξη της ελληνικής οικονομίας με 2,1 δισ. ευρώ νέες χρηματοδοτήσεις

Η τράπεζα Alpha Bank
Η τράπεζα Alpha Bank EUROKINISSI

Η διοίκηση επιβεβαίωσε στους αναλυτές τη δέσμευσή της στις προτεραιότητες του Στρατηγικού Σχεδίου που ανακοίνωσε στα τέλη του 2019 και προχωράει άμεσα με την επανεκκίνηση της τιτλοποίησης του Galaxy.

Την στρατηγική που υιοθέτησε για την θωράκιση της ελληνικής οικονομίας ανέλυσε στην παρουσίαση των αναλυτών για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2020 η διοίκηση της Alpha Bank, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι ξεκινάει άμεσα η τιτλοποίηση Galaxy για την μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου και την επίτευξη των στόχων κερδοφορίας που έχουν τεθεί.

Όπως τόνισε στους αναλυτές ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Β. Ψάλτης, η Alpha Bank στηρίζει ενεργά την ελληνική οικονομία καθώς οι νέες εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν σε 1,6 δισ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2020, εκ των οποίων τα 0,7 δισ. ευρώ αφορούν σε εκταμιεύσεις αναξιοποίητων πιστωτικών ορίων από επιχειρήσεις υψηλής διαβάθμισης, κυρίως στους κλάδους των μεταφορών, της μεταποίησης, του εμπορίου και της ενέργειας.

Ως αποτέλεσμα της στρατηγικής αυτής, οι νέες χρηματοδοτήσεις έχουν ανέλθει στα 2,1 δισ. ευρώ στο σύνολο του έτους, καθώς η Τράπεζα προώθησε ενεργά τη συμμετοχή των πελατών της στα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων, με την εγγύηση φορέων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διοίκηση της Alpha Bank εκτιμά ότι τα μέτρα για την τόνωση της οικονομίας θα περιορίσουν την ύφεση από την πανδημία και θα στρώσουν το έδαφος για ισχυρή ανάκαμψη το επόμενο έτος.

Παράλληλα όχι μόνο επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της στις προτεραιότητες του Στρατηγικού Σχεδίου που ανακοίνωσε στα τέλη του 2019, αλλά προχωράει με την επανεκκίνηση μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2020 την τιτλοποίηση του Galaxy, γεγονός που θα επιτρέψει στην επίτευξη εμπροσθοβαρής προσαρμογής στην ποιότητα του ενεργητικού και προς την επίτευξη των στόχων κερδοφορίας που έχει θέσει. Το χρονοδιάγραμμα για το Galaxy στοχεύει σε υπογραφή στο τέταρτο τρίμηνο φέτος (Q4 2020).

Ο αρνητικός ακαθάριστος οργανικός σχηματισμός NPE στην Ελλάδα συνεχίστηκε το πρώτο τρίμηνο του 2020 σε όλες της κατηγορίες δανείων και διαμορφώθηκε στα 380 εκατ. ευρώ. Εκτίμηση της τράπεζας είναι ότι τα επόμενα δύο τρίμηνα θα φανεί η επίδραση της πανδημίας στο σχηματισμό των νέων NPEs.

Η διαχείριση της υγειονομικής κρίσης του Covid-19, καθώς και η έγκαιρη υλοποίηση ενός γενναίου δημοσιονομικού πακέτου μέτρων, επιτρέπουν την επιστροφή στην κανονικότητα με αυξανόμενη αυτοπεποίθηση και αυτό θα επιτρέψει στην τιτλοποίηση Galaxy να προχωρήσει. Οι απώλειες που θα συνδέονται με την τιτλοποίηση θα αφορούν την εταιρεία συμμετοχών αφού θα έχει λάβει ήδη χώρα το hive-down, σημειώθηκε από τη διοίκηση.

Η χρηματοδότηση της ΕΚΤ αυξήθηκε σε 9,3 δισ. ευρώ το Μάιο 2020 έναντι 3,9 δισ. ευρώ τον Μάρτιο, επωφελούμενη από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης από το πρόγραμμα LTRO στο -0,50%. Επιπλέον ανοδική πορεία μπορεί να προέλθει από την αντικατάσταση repos με TLTRO.

Οι προβλέψεις που αφορούν την Covid-19 ανήλθαν στα 120 εκατ. ευρώ πάνω από τις υποκείμενες απώλειες δανείων. Η πρόβλεψη της τράπεζας κινείται στο πάνω εύρος σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Η κεφαλαιακή θέση της τράπεζας είναι με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 16,5%. Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) ανήλθε σε 17,5% έναντι του ελάχιστα απαιτούμενου ποσοστού του 11,5%, βάσει της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (SREP).

Τέλος, για το πρώτο τρίμηνο 2020, οι δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατέγραψαν ζημίες προ φόρων 30,9 εκατ. ευρώ, επηρεασμένες αρνητικά από τις αυξημένες προβλέψεις απομείωσης σχετιζόμενες κυρίως με τις δραστηριότητες του Ομίλου στην Κύπρο καθώς και από τα έκτακτα έξοδα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Alpha Bank, Τράπεζες
SHARE:

24Media Network