Ρύθμιση ή πτώχευση από σήμερα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Ρύθμιση ή πτώχευση από σήμερα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
Άνθρωποι με μάσκα έξω από το κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος Eurokinissi

Γενναίο κούρεμα προσαυξήσεων και κεφαλαίου για όσους ρυθμίζουν μέσω του εξωδικαστικού αλλιώς πτώχευση και ρευστοποίηση πρώτης κατοικίας. Βήμα – Βήμα η διαδικασία της ρύθμισης.

Μια νέα πραγματικότητα καλούνται να διαχειριστούν από σήμερα τα νοικοκυριά και οι μικρές επιχειρήσεις, καθώς με την εφαρμογή του νέου πτωχευτικού νόμου, οι οφειλέτες θα πρέπει είτε να προχωρούν σε ρύθμιση των χρεών τους είτε εφ’ όσον αδυνατούν να κηρύσσουν πτώχευση.

Γενναίο κούρεμα για όσους ρυθμίζουν

Για όσους μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους, ο εξωδικαστικός μηχανισμός για τη ρύθμιση οφειλών προβλέπει αρχικά την υποβολή σχετικής αίτησης ρύθμισης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ και στη συνέχεια γενναίο κούρεμα τόσο των προσαυξήσεων όσο και του κεφαλαίου. Συγκεκριμένα ο οφειλέτης θα μπορεί να επιτυγχάνει για το χρέος του «κούρεμα» προσαυξήσεων έως 85% στα ασφαλιστικά ταμεία, έως 95% στην εφορία και έως 100% στις τράπεζες και «κούρεμα» στο κεφάλαιο έως 75% στο Δημόσιο και 80% στις τράπεζες.

Για πρώτη φορά σε ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που δεν είναι ακόμη σε καθυστέρηση αλλά οι οφειλέτες δυσκολεύονται να εξοφλήσουν και προϋπόθεση για να τεκμηριωθεί αυτό είναι να έχουν υποστεί μείωση των εισοδημάτων τους κατά 20% τουλάχιστον.

Προϋπόθεση επίσης για την υποβολή αίτησης ρύθμισης οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού είναι οι οφειλές αυτές να υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ και να μην οφείλονται σε έναν και μόνο φορέα κατά 90%. Η διαδικασία προβλέπεται να είναι γρήγορη, καθώς θα πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο σε δύο μήνες από την υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί στην Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους. Η λύση θα δίνεται αυτοματοποιημένα βάσει ενός αλγορίθμου που θα υπολογίζει την ικανότητα αποπληρωμής των χρεών που θα έχει η επιχείρηση ή το φυσικό πρόσωπο με βάση τα εισοδήματά του και τις υποχρεώσεις του προς το σύνολο των πιστωτών.

Η διαδικασία σε 11 βήματα

1.Ο ιδιώτης συμπληρώνει την αίτηση.

Ο ίδιος αυτόματα αιτείται συμβιβασμό και αποδέχεται άρση του απορρήτου των προσωπικών του δεδομένων. Ακολουθεί η άντληση φορολογικών στοιχείων και η αίτηση αποστολής των τραπεζικών στοιχείων. Καταχωρούνται τα στοιχεία επικοινωνίας και οριστικοποιούνται τα μέλη της οικογένειας.

2. Άρση απορρήτου συζύγου και εξαρτημένων μελών

Είσοδος συζύγου και εξαρτημένων μελών στην πλατφόρμα. Συναίνεση για άρση του απορρήτου. Άντληση φορολογικών και τραπεζικών στοιχείων για την οικογένεια.

3.Συμπλήρωση αίτησης

Καταχωρίζονται στοιχεία όπως:

  • Επιλογή κύριας κατοικίας.
  • Συμπλήρωση στοιχείων ακινήτων και καταθέσεων εξωτερικού.
  • Προσθήκη συμπλήρωση στοιχείων οφειλών εξασφαλίσεων προς τρίτους.
  • Αρχική υποβολή της αίτησης.

4. Κοινοποίηση αίτησης στο σύνολο των πιστωτών για έλεγχο της ορθότητας στοιχείων

Είσοδος όλων των εμπλεκομένων στην πλατφόρμα για επισκόπηση ορθότητας στοιχείων και διορθώσεις.

5. Οριστική υποβολή αίτησης επιλεξιμότητας και υπολογιστικό εργαλείο

6. Αξιολόγηση αίτηση από χρηματοδοτικούς φορείς

Επισκόπηση πρότασης από πιστωτές και συμμετοχή σε ψηφοφορία.

Παραγωγή αποτελέσματος ψηφοφορίας.

7. Αξιολόγηση συμφωνίας από οφειλέτη

Είσοδος του οφειλέτη στην πλατφόρμα και αποδοχή ή απόρριψη της συμφωνίας και αίτηση διαμεσολάβησης στη δεύτερη περίπτωση.

8. Αξιολόγηση συμφωνίας από φορείς του Δημοσίου

Τεκμαίρεται η συναίνεση του Δημοσίου εάν πληρούνται τα κριτήρια. Καταχώρηση αποτελέσματος ψηφοφορίας Δημοσίου εάν απαιτείται κάτι τέτοιο.

9. Σύμβαση με το Δημόσιο

10. Αξιολόγηση επιδότησης Δημοσίου

Έλεγχος κριτηρίων επιδότησης. Βεβαίωση επιδότησης δόσης δανείων.

11. Κύκλωμα πληρωμών και παρακολούθηση επιδότησης

Πτώχευση και ρευστοποίηση πρώτης κατοικίας

Σε περίπτωση αδύνατης ή άκαρπης ρύθμισης επέρχεται η πτώχευση με την οποία όμως μπαίνει τελεία στο χρέος και ο οφειλέτης θα μπορεί να ξανακάνει, απαλλαγμένος χρεών, μια νέα αρχή. Για να «ενταχθεί» σε κατάσταση παύσης πληρωμών ένας οφειλέτης, θα πρέπει να μην καταβάλλει χρηματικές υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ύψος τουλάχιστον 40% των συνολικών του ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τον αντίστοιχο φορέα για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών, εφόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ.

Η πτώχευση θα επέρχεται με τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης και της πρώτης κατοικίας. Παρ’ όλα αυτά θα μπαίνει τελεία στο χρέος και ο οφειλέτης θα μπορεί να ξανακάνει, απαλλαγμένος χρεών, μια νέα αρχή.

Ωστόσο, ο πτωχευμένος οφειλέτης δεν χάνει και το δικαίωμα στη στέγαση καθώς ο νόμος προβλέπει τη δημιουργία Φορέα Απόκτησης Ακινήτων, ο οποίος θα αποκτά τα ακίνητα των αδύναμων οφειλετών που θα πτωχεύουν και θα τους τα επαναμισθώνει για 12 έτη (στη λήξη η μίσθωση θα μπορεί να ανανεώνεται ή ο οφειλέτης να επαναγοράζει το ακίνητο).

Παρά την σχετική πρόβλεψη ο πτωχευτικός «ξεκινάει» χωρίς τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, στον οποίο θα καταλήγουν τα ακίνητα των ευάλωτων δανειοληπτών που πτωχεύουν.

Μάλιστα, όπως έχει γράψει το news247.gr η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει με τις τράπεζες ένα μεταβατικό πλαίσιο κρατικής επιδότησης δανειακών δόσεων που θα ισχύσει από αύριο που τίθεται σε εφαρμογή ο νέος Πτωχευτικός μέχρι όταν θα λειτουργήσει ο Φορέας. Θα προβλέπεται η χορήγηση κρατικής επιδότησης 70-210 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και το υπόλοιπο τμήμα της δανειακής δόσης θα καταβάλλεται από τον δανειολήπτη. Και όσο ο δανειολήπτης είναι συνεπής το σπίτι του δεν θα κινδυνεύει άμεσα από πλειστηριασμό. Οι όροι και τα κριτήρια θα είναι αυτά που προβλέπονται για τον Φορέα.

Ουσιαστικά το μεταβατικό πλαίσιο θα παγώνει εκ νέου τους πλειστηριασμούς για τους ευάλωτους.

Επιπλέον, με τα προγράμματα της κυβέρνησης «Γέφυρα 1» (επιδότηση έως 9 μήνες σε δάνεια στεγαστικά) και «Γέφυρα 2» (επιδότηση έως 8 μήνες σε δάνεια επιχειρηματικά) παρέχεται στους πληγέντες από την πανδημική κρίση του Covid-19, κρατική συνεισφορά στη μηνιαία δόση έως 80% για τα δάνεια που θα ρυθμιστούν και έτσι διαμορφώνεται επιπλέον δίχτυ προστασίας για την πρώτη κατοικία.

Ο νέος πτωχευτικός νόμος επιχειρεί να βάλει τάξη στο ιδιωτικό χρέος των περίπου 243 δισ. ευρώ και θα αποτελέσει τη βάση για την πρόληψη μελλοντικής ιδιωτικής υπερχρέωσης μέσω του Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης που προβλέπει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους που έχουν κατατεθεί στη Βουλή, το ιδιωτικό χρέος διαμορφωνόταν στα τέλη του 2020 σε 242,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 108,1 δισ. ευρώ οι οφειλές στην εφορία, 37,5 δισ. ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία και 97 δις. ευρώ σε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα