ΣΕΒ: Παραμένει μεγάλο το ψηφιακό έλλειμμα της χώρας

ΣΕΒ: Παραμένει μεγάλο το ψηφιακό έλλειμμα της χώρας
iStock

Χαμηλό σκορ στον ψηφιακό μετασχηματισμό παρουσιάζουν δημόσιο και επιχειρήσεις.

Στην 25η θέση στην Ευρώπη των 27 παραμένει η χώρα όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της και την προσαρμογή στα νέα δεδομένα λειτουργίας του Κράτους αλλά και των επιχειρήσεων, παρά τις μεγάλες επενδύσεις και τις ψηφιακές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια

Όπως επισημαίνει ο ΣΕΒ στο τακτικό του report για την οικονομία, η Ελλάδα ανέβηκε τρεις θέσεις στην κατάταξη στο ρυθμιστικό περιβάλλον, ενώ ψηλά κινήθηκε το τομέας Έρευνα & Ανάπτυξη στον κλάδο ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας). Επίσης, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές υψηλής ταχύτητας και η εκπαίδευση STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) βελτιώθηκε. Τέλος, αναβαθμίστηκε η χρήση των τεχνολογιών μέσα στην πανδημία.

Παρόλα αυτά σύμφωνα με την ανάλυση του, οι παραπάνω βελτιώσεις δεν έχουν ακόμα το απαιτούμενο βάθος και την ταχύτητα, ώστε να ανατρέψουν τη διαχρονική ψηφιακή υστέρηση της χώρας.

Στο report αναφέρεται ότι η Ελλάδα πρέπει να επιταχύνει σημαντικά προκειμένου να φτάσει τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους.

Ειδικότερα σύμφωνα με την Ετήσια έκθεση του Παρατηρητηρίου Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ, η οποία βρίσκεται στην 3η της έκδοση, αναφέρεται πως η συγκριτική απόκλιση της χώρας με την ΕΕ παραμένει σημαντική και χωρίς ιδιαίτερες ανατροπές. Για να κλείσει η ψαλίδα, πρέπει να υπερ-πολλαπλασιαστούν οι ψηφιακές ιδιωτικές επενδύσεις και να αντιμετωπιστούν τα δομικά προβλήματα λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Ανάλογα ευρήματα ανέδειξε και ο δείκτης DESI 2021, ο οποίος καταγράφει τη ψηφιακή πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ΕΕ.

Να σημειωθεί ότι οι μετρήσεις του Παρατηρητηρίου Ψηφιακού Μετασχηματισμού είναι πιο σύνθετες και εξειδικευμένες σε σχέση με άλλους δείκτες (π.χ. DESI, IMD, WEF). Αξιολογούν δε, την ψηφιακή ωριμότητα συγκριτικά με την ΕΕ και λιγότερο σε σχέση με το παρελθόν. Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών όπως επιδιώκει το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και ο Αναπτυξιακός Νόμος θα συνεισφέρουν καθοριστικά, ώστε σύντομα να βελτιωθούν οι ακόλουθοι δείκτες:

Αναλυτικότερα:

  • Επιχειρήσεις: Αν και πραγματοποιούνται ιδιωτικές επενδύσεις σε ψηφιακά συστήματα (11η θέση), αυτές συχνά εστιάζουν σε συστήματα ξεπερασμένων δυνατοτήτων, με αποτέλεσμα η ψηφιακή ωριμότητα των επιχειρήσεων να παραμένει χαμηλή (24οι). Ενδεικτικά, μέχρι πρόσφατα, μόνο το 3% των επιχειρήσεων αξιοποιούσε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, έναντι 40% στις υπόλοιπες αναπτυγμένες χώρες. Αλλά και σε μέτριας τεχνολογικής έντασης λύσεις όπως το Cloud, η απόσταση παραμένει σημαντική: το 26% των επιχειρήσεων τις υιοθετεί στην ΕΕ, έναντι μόνο 7% στην Ελλάδα. Εξαίρεση αποτελούν τα εργαλεία ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων όπου η Ελλάδα είναι κοντά στον μ.ο. (στο 13% των επιχειρήσεων), αν και η χρήση τους παραμένει περιστασιακή.
  • Ρυθμιστικό περιβάλλον: Η βελτίωση κατά τρεις θέσεις (πλέον στην 23η), σηματοδοτεί την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ωστόσο, η απόσταση από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο παραμένει σημαντική, γεγονός που φανερώνει την αντίστοιχη επιτάχυνση σχεδόν σε όλη την ΕΕ. Η ταχεία υλοποίηση της Ψηφιακής Βίβλου αναμένεται να επιδράσει θετικά στις μετρήσεις των επόμενων ετών. Όμως, σήμερα είναι ακόμα σε αρχικά στάδια.
  • Δημόσια Διοίκηση: Η Ελλάδα παρά την πρόοδο με περίπου 1.300 ηλεκτρονικές δημόσιες διαδικασίες (εδώ), βρίσκεται στην τελευταία θέση. Οι χώρες της ΕΕ που βρίσκονται κοντά στο μέσο όρο, διαθέτουν και εκείνες περίπου 1.300 ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες όμως καλύπτουν το 97% και το 90% των συνολικών διεπαφών της δημόσιας διοίκησης με επιχειρήσεις και πολίτες αντίστοιχα, έναντι 54% στην Ελλάδα.

Συνεπώς, η ανατροπή του ψηφιακού ελλείματος της δημόσιας διοίκησης εξαρτάται περισσότερο από την ταχύτητα επίλυσης δομικών προβλημάτων (π.χ. περιορισμένη διαλειτουργικότητα μητρώων, αποσπασματική ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης, γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και αχρείαστες διαδικασίες, κ.λπ.), παρά από την ταχύτητα ψηφιοποίησης της υφιστάμενης γραφειοκρατίας. Ομοίως, οι χώρες που βρίσκονται στο μέσο όρο της ΕΕ, αξιοποιούν εκτεταμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης στην επικοινωνία πολιτών με τη δημόσια διοίκηση, στη διαχείριση οδικών αρτηριών και ατυχημάτων, στον έλεγχο συμμόρφωσης στους κανόνες γεωργικών επιδοτήσεων, στη διαχείριση της μακροχρόνιας ανεργίας, κ.λπ. Ανάλογες «ευφυείς» εφαρμογές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμα στην Ελλάδα. Επιπλέον, η ηλεκτρονική τιμολόγηση στις χώρες αυτές είναι στο 95% (9% στην Ελλάδα), με το 90% των δημοσίων φορέων να δέχονται ηλεκτρονικά τιμολόγια B2G, ενώ στην Ελλάδα μόλις πρόσφατα ξεκίνησε η σχετική εφαρμογή. Τέλος, οι χώρες αυτές επενδύουν στην εξοικείωση των πολιτών με τις ψηφιακές τους πύλες. Ενδεικτικά, στην Πορτογαλία λειτουργούν πάνω από 700 σημεία δωρεάν εκπαίδευσης (Citizen Spots) πολιτών με μειωμένες ψηφιακές δεξιότητες (όπως οι ηλικιωμένοι) στη χρήση της πύλης gov.pt. Τα παραδείγματα αυτά δείχνουν το μέγεθος της προσπάθειας ώστε η χώρα να προσεγγίσει τον μέσο όρο της ΕΕ.

  • Κλάδος ΤΠΕ: Τα δυνατά σημεία της Ελλάδας εντοπίζονται στην Έρευνα & Ανάπτυξη (11η θέση) και την επιχειρηματική δραστηριότητα του κλάδου (19η θέση). Ωστόσο, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η ψηφιακή ωριμότητα οδηγεί σε πιο ουσιαστική συνεισφορά του κλάδου στην οικονομία (σε όρους προστιθέμενης αξίας), στην απασχόληση και στην εξωστρέφεια προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ.
  • Υποδομές: Συνεχίζονται οι σημαντικές επενδύσεις για την περαιτέρω διείσδυση των συνδέσεων υψηλής ταχύτητας. Εξαιρετική είναι η 3η θέση στην ετοιμότητα 5G. Όμως η απόσταση της Ελλάδας από την υπόλοιπη ΕΕ παραμένει, καθώς οι περισσότερες χώρες αναπτύσσουν τις υποδομές αυτές με σαφώς ταχύτερους ρυθμούς.
  • Δεξιότητες: Η Ελλάδα έχει ικανοποιητική παραγωγή αποφοίτων σε θέματα STEM. Όμως συνεχίζει να υστερεί στη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα τη (διαχρονικά) χαμηλή θέση (25η).
  • Κοινωνία: Παρά τη μεγάλη αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών από τους Έλληνες εμφάνισε μικρή βελτίωση (24οι). Αυτό αναδεικνύει την ταχύτητα διάδοσης στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και ειδικά σε ηλικιακές κατηγορίες, που δεν ήταν οι συνήθεις χρήστες νέων τεχνολογιών.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα