Στο σφυρί δύο Airbus της Ολυμπιακής από το ΤΑΙΠΕΔ

Στο σφυρί δύο Airbus της Ολυμπιακής από το ΤΑΙΠΕΔ

Αρχίζει η διαδικασία για την πώληση των δύο αεροσκαφών τύπου Airbus A340-300 από το ΤΑΙΠΕΔ

Αρχίζει η διαδικασία από το ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση των δύο αεροσκαφών τύπου Airbus A340-300 με αριθμούς κατασκευαστή (MSN) 280 και 292. Ο δημόσιος διεθνής διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε μία φάση, υπό την προϋπόθεση να μεταβιβαστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας στο ΤΑΙΠΕΔ από το Δημόσιο έως και την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Τα αεροσκάφη θα πωληθούν σε κατάσταση «as is -where is», ύστερα από έλεγχο τον οποίο μπορούν να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές σε συνεργασία με τους συμβούλους του έργου. Η Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών (RFP) αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ με όλους τους όρους του διαγωνισμού. Σύμφωνα με το Ταμείο, η έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιοποίησης των δύο αεροσκαφών καθίσταται επιτακτική, δεδομένου του υψηλού κόστους συντήρησης (CAMO) και στάθμευσής τους, ενόψει και της συνεχιζόμενης απαξίωσης τους λόγω παλαίωσης.

Τα δύο αεροσκάφη είχαν αγοραστεί το 1999 από την παλαιά Ολυμπιακή Αεροπορία με χρηματοδοτική μίσθωση. Για τους σκοπούς της χρηματοδοτικής μίσθωσης, είχε συσταθεί κυπριακή εταιρία ειδικού σκοπού, η Ottinger Enterprises Limited, λόγω της υποθήκης που είχαν εγγράψει οι δανειστές της παλαιάς Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Το 2005, το Δημόσιο υπεισήλθε στις συμβάσεις δανεισμού και όλες τις συμπληρωματικές συμβάσεις υποκαθιστώντας την Ολυμπιακή Αεροπορία. Μολονότι οι υποχρεώσεις από τη χρηματοδοτική μίσθωση αποπληρώθηκαν το 2011, οι τίτλοι ιδιοκτησίας των δυο αεροσκαφών παραμένουν ακόμη στην κυριότητα τής Ottinger.

Σημειώνεται ότι η υπ' αριθμ. 228/2013 ΔΕΑΑ που μεταβίβασε στο ΤΑΙΠΕΔ τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα του Δημοσίου στα δύο αεροσκάφη, στην ουσία δεν μεταβίβασε δικαιώματα στο μέτρο που το Δημόσιο δεν ήταν κάτοχος εμπραγμάτων και ενοχικών δικαιωμάτων επί των δύο αεροσκαφών κατά το χρόνο έκδοσής της. Τα εμπράγματα δικαιώματα είναι έως και σήμερα στο κυπριακό SPV.

Το ΤΑΙΠΕΔ, ήδη από τον Ιανουάριο 2014, είχε προχωρήσει την προετοιμασία για την πώληση των δύο αεροσκαφών κατόπιν διαγωνισμού. Με την ολοκλήρωση του νομικού και τεχνικού ελέγχου των δύο αεροσκαφών από τους τεχνικούς (ICF SH&E) και νομικούς (Norton Rose Fulbright) συμβούλους, το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου ενέκρινε στις 5 Ιουνίου 2014 τα τεύχη του διαγωνισμού και αποφάσισε την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας ευθύς μετά την μεταφορά των τίτλων ιδιοκτησίας από το Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ.

Η έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας έκτοτε εκκρεμούσε, δεδομένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η αναγκαία (σύμφωνα με τους τεχνικούς συμβούλους του ΤΑΙΠΕΔ) για την επιτυχή έκβαση του διαγωνισμού προϋπόθεση

α) της μεταβίβασης των τίτλων κυριότητας των δύο εν λόγω αεροσκαφών από το Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ

ή β) της βεβαίας προς τους επενδυτές υπόσχεσης (comfort letter) μεταβίβασης της κυριότητας των αεροσκαφών από το Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ.

Όπως επισημαίνεται από το ΤΑΙΠΕΔ, έχει ζητηθεί επανειλημμένα με επιστολές και e-mail από το υπουργείο Οικονομικών η ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών για την εκπλήρωση της ανωτέρω αναγκαίας προϋπόθεσης, παραμένοντας σε επικοινωνία με αυτό για την παροχή οποιασδήποτε ενημέρωσης ή βοήθειας.

SHARE:

24Media Network