Τράπεζα Πειραιώς: 45 μονάδες βάσης η κεφαλαιακή επίπτωση από την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Phoenix

Τράπεζα Πειραιώς
Τράπεζα Πειραιώς EUROKINISSI

Tα ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης (senior tranche) θα ανέλθουν σε περίπου 0,96 δισ. ευρώ.

Την εκτίμηση της ότι η αναμενόμενη κεφαλαιακή επίπτωση από την τιτλοποίηση του «κόκκινου» χαρτοφυλακίου Phoenix λογιστικής αξίας 1,95 δισ. ευρώ, εκτιμάται στο επίπεδο των 45 μονάδων βάσης γνωστοποίησε πριν από λίγο η Τράπεζα Πειραιώς.

Με σχετική ανακοίνωση η Τράπεζα Πειραιώς γνωστοποίησε την εκκίνηση των απαραίτητων διεργασιών για την εξειδίκευση και οριστικοποίηση των όρων της συναλλαγής με την Ιntrum AB για το χαρτοφυλάκιο Phoenix καθώς και για την διαδικασία αποαναγνώρισης των τιτλοποιημένων απαιτήσεων του ίδιου χαρτοφυλακίου.

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνέχεια ανακοινώσεων της Τράπεζας Πειραιώς την 10η Αυγούστου («Η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε αίτηση υπαγωγής της τιτλοποίησης Phoenix στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων Ηρακλής») και την 1η Σεπτεμβρίου 2020 («Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η Intrum AB υπέγραψαν επιστολή δέσμευσης αναφορικά με τη συναλλαγή Phoenix») αναφορικά με την τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων μεικτής λογιστικής αξίας €1,95δις με την ονομασία «Phoenix», η Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Κατόπιν της επιστολής δέσμευσης της Intrum AB αναφορικά με την απόκτηση ποσοστού 30% των ομολόγων ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes) της τιτλοποίησης, η Τράπεζα έχει εκκινήσει τις απαραίτητες διεργασίες για την εξειδίκευση και οριστικοποίηση των όρων της συναλλαγής (συμπεριλαμβανομένου του τιμήματος που θα καταβληθεί από την Ιntrum AB) και της διαδικασίας αποαναγνώρισης των τιτλοποιημένων απαιτήσεων του χαρτοφυλακίου Phoenix.

Στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαδικασιών αυτών και βάσει των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων στοιχείων εκτιμάται ότι τα ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης (senior tranche) θα ανέλθουν σε περίπου 0,96 δις ευρώ, ενώ η αναμενόμενη κεφαλαιακή επίπτωση για την Τράπεζα Πειραιώς από τη συναλλαγή εκτιμάται στο επίπεδο των 45 μονάδων βάσης.

Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων, καθώς και της συναίνεσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της πορείας της συναλλαγής, σε συμμόρφωση με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζες, Τράπεζα Πειραιώς
SHARE: